Chemap Agro s.r.o.

ASPECT PRO

Účinná látka

Agromanualshop.cz- Figaro - glyfosát za výhodnou cenu
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3:
- Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 4 m vzhledem k povrchové vodě.
- Za účelem ochrany necílových rostlin dodržte neošetřené ochranné pásmo 5 m od okraje ošetřovaného pozemku.Při 90 % redukci úletu pomocí trysek není ochranná vzdálenost nutná.

Spektrum účinnosti

- citlivé plevele: penízek rolní, mléč rolní, violka rolní, merlíky, starček obecný, ředkev ohnice, kokoška pastuší tobolka, rdesno červivec, rdesno ptačí, chrpa polní, hluchavky, ptačinec prostřední, řepka ozimá.

- méně citlivé plevele: lebeda rozkladitá

Doporučení

Dávka vody: 200–400 l/ha

Způsob aplikace: postřik

Max. počet aplikací v plodině: max. 1×

Účinnost přípravku přes půdu je podmíněna dostatečnou půdní vlhkostí.

Při použití přípravku nelze vyloučit poškození plodiny.

Před použitím v množitelských porostech inbred linií ověřte citlivost na menším počtu rostlin/menší ploše.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty ani oseté pozemky nebo pozemky určené k setí!

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů
Plodina
bez redukce
tryska 50 %
tryska 75 %
tryska 90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]
kukuřice
4
4
4
4
Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s  ohledem na ochranu necílových rostlin [m]
kukuřice
5
5
5
0

S ohledem na ochranu vodních organizmů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek nelze aplikovat ani při použití vegetačního pásu.  

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Kukuřice POST 10–15 BBCH, plevele do 14 BBCH AT 1,5 l 200–400 l max. 1×
Agro Aliance
Syngenta Czech s.r.o.
AgromanaualShop.cz Roundup

Kalendář akcí

Prohlédnout vše

Upozornění

Veškeré údaje uvedené na webu www.agromanual.cz jsou pouze informativní, při použití přípravků se řiďte etiketou přípravku.

Anketa

Jak se Vám líbí nové názvosloví chorob a používáte je?
15%
5%
3%
23%
5%
50%
detail