Chemap Agro s.r.o.

ASPECT PRO

Účinná látka

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3:
- Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 4 m vzhledem k povrchové vodě.
- Za účelem ochrany necílových rostlin dodržte neošetřené ochranné pásmo 5 m od okraje ošetřovaného pozemku.Při 90 % redukci úletu pomocí trysek není ochranná vzdálenost nutná.

Spektrum účinnosti

- citlivé plevele: penízek rolní, mléč rolní, violka rolní, merlíky, starček obecný, ředkev ohnice, kokoška pastuší tobolka, rdesno červivec, rdesno ptačí, chrpa polní, hluchavky, ptačinec prostřední, řepka ozimá.

- méně citlivé plevele: lebeda rozkladitá

Doporučení

Dávka vody: 200–400 l/ha

Způsob aplikace: postřik

Max. počet aplikací v plodině: max. 1×

Účinnost přípravku přes půdu je podmíněna dostatečnou půdní vlhkostí.

Při použití přípravku nelze vyloučit poškození plodiny.

Před použitím v množitelských porostech inbred linií ověřte citlivost na menším počtu rostlin/menší ploše.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty ani oseté pozemky nebo pozemky určené k setí!

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů
Plodina
bez redukce
tryska 50 %
tryska 75 %
tryska 90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]
kukuřice
4
4
4
4
Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s  ohledem na ochranu necílových rostlin [m]
kukuřice
5
5
5
0

S ohledem na ochranu vodních organizmů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek nelze aplikovat ani při použití vegetačního pásu.  

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Kukuřice POST 10–15 BBCH, plevele do 14 BBCH AT 1,5 l 200–400 l max. 1×
detail