Chemap Agro s.r.o.

ATAMAN

Účinná látka

Koupit přípravek na AgromanualShop.cz
Koupit na AgromanualShop.cz

Polní dny Sója 2020
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3: Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů 4 m.

Spektrum účinnosti

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

pšenice ozimá, žito ozimé, tritikale ozimé

200–400 l/ha

postřik

1× na jaře

Spektrum účinnosti:

Dávka 130 g/ha

- citlivé plevele: chundelka metlice, kokoška pastuší tobolka, svízel přítula, plevele heřmánkovité, hluchavka objímavá, mák vlčí, ptačinec žabinec, violka rolní, řepka olejka- výdrol;

- méně citlivé plevele: opletka obecná, rozrazil břečťanolistý, rozrazil perský, pomněnka rolní.

Dávka 275 g/ha

- citlivé plevele: psárka polní, jílek mnohokvětý, jílek vytrvalý, pomněnka rolní, opletka obecná, penízek rolní, rozrazil břečťanolistý, rozrazil perský;

- méně citlivé plevele: lipnice roční; chrpa modrák, rdesno ptačí.

Růstová fáze plevelů: plevele aktivně rostoucí.

Nelze vyloučit projevy fytotoxicity. Citlivost odrůdy konzultujte s držitelem povolení k přípravku.

Následné plodiny: Pěstování následných plodin je bez omezení.

Náhradní plodiny: Pěstování náhradních plodiny konzultujte s držitelem povolení.

Čištění aplikačního zařízení: Nedostatečné vypláchnutí aplikačního zařízení může způsobit poškození následně ošetřovaných rostlin.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]

pšenice ozimá žito ozimé, tritikale ozimé

4

4

4

4

Za účelem ochrany vodních organizmů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 5 m.

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

pšenice, žito, tritikale

200–400 l/ha

postřik

1× na jaře

Růstová fáze plevelů: aplikovat co nejdříve na plevele v aktivním růstu.

Po aplikaci přípravku nelze na ošetřované plodině vyloučit projevy zpravidla přechodné fytotoxicity - zpomalení růstu, barevné změny na listech. Citlivost odrůdy konzultujte s držitelem povolení k přípravku.

Následné plodiny: Pěstování následných plodin je bez omezení.

Náhradní plodiny: Pěstování náhradních plodiny konzultujte s držitelem povolení k přípravku.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty!

Nedostatečné vypláchnutí aplikačního zařízení může způsobit poškození následně ošetřovaných rostlin.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]

obilniny

4

4

4

4

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Pšenice ozimá POST na jaře, BBCH 12–32 AT 130 g 200–400 l max. 1×, chundelka metlice, plevele dvouděložné jednoleté
Pšenice ozimá POST na jaře, BBCH 12–30 AT 275 g 200–400 l max. 1×, plevele jednoděložné, plevele dvouděložné jednoleté
Tritikale ozimé POST na jaře, BBCH 12–30 AT 275 g 200–400 l max. 1×, plevele jednoděložné, plevele dvouděložné jednoleté
Tritikale ozimé POST na jaře, BBCH 12–32 AT 130 g 200–400 l max. 1×, chundelka metlice, plevele dvouděložné jednoleté
Žito ozimé POST na jaře, BBCH 12–30 AT 275 g 200–400 l max. 1×, plevele jednoděložné, plevele dvouděložné jednoleté
Žito ozimé POST na jaře, BBCH 12–32 AT 130 g 200–400 l max. 1×, chundelka metlice, plevele dvouděložné jednoleté
detail