Chemap Agro s.r.o.

ATAMAN

Účinná látka

Agromanualshop.cz- Figaro - glyfosát za výhodnou cenu
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3: Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů 4 m.

Spektrum účinnosti

- dávka 130 g/ha - citlivé plevele: chundelka metlice, kokoška pastuší tobolka, svízel přítula, plevele heřmánkovité, hluchavka objímavá, mák vlčí, ptačinec žabinec, violka rolní, řepka olejka-výdrol; - méně citlivé plevele: opletka obecná, rozrazil břečťanolistý, rozrazil perský, pomněnka rolní;

- dávka 275 g/ha - citlivé plevele: psárka polní, jílek mnohokvětý, jílek vytrvalý, pomněnka rolní, opletka obecná, penízek rolní, rozrazil břečťanolistý, rozrazil perský; - méně citlivé plevele: lipnice roční; chrpa modrák, rdesno ptačí.

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

pšenice, žito, tritikale

200–400 l/ha

postřik

1× na jaře

Růstová fáze plevelů: aplikovat co nejdříve na plevele v aktivním růstu.

Po aplikaci přípravku nelze na ošetřované plodině vyloučit projevy zpravidla přechodné fytotoxicity - zpomalení růstu, barevné změny na listech. Citlivost odrůdy konzultujte s držitelem povolení k přípravku.

Následné plodiny: Pěstování následných plodin je bez omezení.

Náhradní plodiny: Pěstování náhradních plodiny konzultujte s držitelem povolení k přípravku.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty!

Nedostatečné vypláchnutí aplikačního zařízení může způsobit poškození následně ošetřovaných rostlin.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]

obilniny

4

4

4

4

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Pšenice ozimá POST na jaře, BBCH 12–30 AT 275 g 200–400 l max. 1×, plevele jednoděložné, plevele dvouděložné jednoleté
Pšenice ozimá POST na jaře, BBCH 12–32 AT 130 g 200–400 l max. 1×, chundelka metlice, plevele dvouděložné jednoleté
Tritikale ozimé POST na jaře, BBCH 12–32 AT 130 g 200–400 l max. 1×, pouze tritikále ozimé, chundelka metlice, plevele dvouděložné jednoleté
Tritikale ozimé POST na jaře, BBCH 12–30 AT 275 g 200–400 l max. 1×, pouze tritikále ozimé, plevele jednoděložné, plevele dvouděložné jednoleté
Žito ozimé POST na jaře, BBCH 12–30 AT 275 g 200–400 l max. 1×, pouze žito ozimé, plevele jednoděložné, plevele dvouděložné jednoleté
Žito ozimé POST na jaře, BBCH 12–32 AT 130 g 200–400 l max. 1×, pouze žito ozimé, chundelka metlice, plevele dvouděložné jednoleté
Agro Aliance
Syngenta Czech s.r.o.
AgromanaualShop.cz Roundup

Kalendář akcí

Prohlédnout vše

Upozornění

Veškeré údaje uvedené na webu www.agromanual.cz jsou pouze informativní, při použití přípravků se řiďte etiketou přípravku.

Anketa

Jak se Vám líbí nové názvosloví chorob a používáte je?
15%
5%
3%
23%
5%
50%
detail