Chemap Agro s.r.o.

ATLANTIS OD

Účinná látka

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

R51/53 Toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí
SPe3 Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřené ochranného pásma 4 m vzhledem k povrchové vodě.
SP1 Zabraňte kontaminaci vod

Spektrum účinnosti

1. Aplikace přípravku Atlantis OD v dávce 0,6 l/ha v ozimé pšenici, ozimém žitě a ozimém tritikale:
Plevele citlivé: chundelka metlice, ptačinec žabinec, heřmánkovité
Plevele méně citlivé: psárka polní, lipnice roční, lipnice obecná, výdrol řepky, kokoška pastuší tobolka, hořčice

2. Aplikace přípravku Atlantis OD v dávce 1,0 l/ha v ozimé pšenici a ozimém tritikale:
Plevele citlivé: psárka polní, chundelka metlice, lipnice roční, lipnice obecná, výdrol řepky, kokoška pastuší tobolka, heřmánkovité, ptačinec žabinec
Plevele méně citlivé: jílky, oves hluchý, pomněnka rolní, máky

3. Aplikace přípravku Atlantis OD na jaře v dávce 1,2 l/ha v ozimé pšenici:
Plevele citlivé: oves hluchý, jílky, chundelka metlice, psárka polní, lipnice roční, lipnice obecná, výdrol řepky, kokoška pastuší tobolka, heřmánkovité, máky, hořčice, ptačinec žabinec
Plevele méně citlivé: pomněnka rolní, svízel přítula, hluchavky

Doporučení

Atlantis OD se aplikuje ve vývojové fázi obilnin BBCH 12 – 29 (od plně vyvinutého druhého listu obilniny do konce odnožování).
Atlantis OD je třeba aplikovat po vzejití plevelných trav. Nejlepší účinnosti se dosáhne při aplikaci na mladé, aktivně rostoucí plevele za podmínek příznivých pro růst a vývoj rostlin. Jednoleté trávy jsou nejcitlivější od fáze prvého listu do konce odnožování. Dvouděložné plevele jsou nejcitlivější od vzcházení do 6 listů.
Aby došlo k dostatečnému příjmu listy, nemělo by 5 hodin po aplikaci pršet. Při použití přípravku nelze vyloučit poškození plodiny.
Nepoužívejte v jakkoli poškozených či oslabených porostech.
Citlivost odrůdy vůči přípravku konzultujte s držitelem registrace přípravku. Při použití přípravku nelze vyloučit poškození následné plodiny.
Přípravek nesmí jakkoli zasáhnout okolní porosty ani oseté pozemky nebo pozemky určené k setí!
Širokolisté kultury, zejména řepka, hořčice, cukrovka, luskoviny, zelenina aj. jsou k přípravku Atlantis OD vysoce citlivé.
K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje účinnou látku na bázi inhibitorů ALS na stejném pozemku po sobě bez přerušení ošetřením jiným herbicidem s odlišným mechanismem účinku.
Přípravek se aplikuje pozemně postřikem schválenými postřikovači.
Vzhledem k charakteru přípravku nelze v případě nedostatečného vypláchnutí použitého
aplikačního zařízení vyloučit poškození následně ošetřovaných rostlin zbytky přípravku Atlantis OD.
Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití.
Postřik provádějte jen za bezvětří nebo mírného vánku, v tom případě ve směru po větru od postřikovače a dalších osob a to tak, aby postřikovač i další osoby nebyly zasaženy.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Pšenice ozimá POST 12–29 BBCH (od plně vyvinutého druhého listu obilniny do konce odnožování) AT 0,6 l 200–400 l chundelka metlice, ptačinec žabinec, heřmánek, max. 1× na stejném pozemku během 12 měsíců
Pšenice ozimá POST 12–29 BBCH (od plně vyvinutého druhého listu obilniny do konce odnožování) AT 1,2 l 200–400 l oves hluchý, jílek, chundelka metlice, psárka polní, lipnice, plevele dvouděložné jednoleté, max. 1× na stejném pozemku během 12 měsíců
Pšenice ozimá POST 12–29 BBCH (od plně vyvinutého druhého listu obilniny do konce odnožování) AT 1 l 200–400 l psárka polní, chundelka metlice, lipnice, plevele dvouděložné jednoleté, max. 1× na stejném pozemku během 12 měsíců
Tritikale ozimé POST 12–29 BBCH (od plně vyvinutého druhého listu obilniny do konce odnožování) AT 0,6 l 200–400 l chundelka metlice, ptačinec žabinec, heřmánek, max. 1× na stejném pozemku během 12 měsíců
Tritikale ozimé POST 12–29 BBCH (od plně vyvinutého druhého listu obilniny do konce odnožování) AT 1 l 200–400 l psárka polní, chundelka metlice, lipnice, plevele dvouděložné jednoleté, max. 1× na stejném pozemku během 12 měsíců
Žito ozimé POST 12–29 BBCH (od plně vyvinutého druhého listu obilniny do konce odnožování) AT 0,6 l 200–400 l chundelka metlice, ptačinec žabinec, heřmánek, max. 1× na stejném pozemku během 12 měsíců
detail