Chemap Agro s.r.o.

ATTRIBUT SG 70

Účinná látka

Balení

PE dóza 120 g, 300 g

Charakteristika

Postřikový herbicidní přípravek ve formě dispergovatelného mikrogranulátu k ochraně pšenice ozimé proti pýru plazivému, psárce polní, sveřepům, chundelce metlici a brukvovitým plevelům.

Koupit přípravek na AgromanualShop.cz
Koupit na AgromanualShop.cz

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Působení

Attribut 70 WG obsahuje systémově působící účinnou látku propoxycarbazone-sodium. Tato účinná látka je rostlinami přijímána jak prostřednictvím kořenů, tak listů. V rostlinných pletivech je rozváděna akropetálně i bazipetálně. Po aplikaci přípravku dochází k narušení syntézy důležitých aminokyselin, a tím k zastavení buněčného dělení a následně růstu citlivých plevelných rostlin, které je doprovázeno jejich zežloutnutím a listovými nekrózami. Úplné odumření může trvat i několik týdnů, avšak již krátce po ošetření zasažené rostliny přestávají přijímat vodu a živiny, a tudíž nekonkurují pěstované obilnině. Vzhledem k určitému reziduálnímu působení jsou hubeny i plevele vzcházející krátce po aplikaci.

Spektrum účinnosti

Přípravek působí proti pýru plazivému (Agropyron repens), psárce polní (Alopecurus myosuroides), chundelce metlici (Apera spica-venti). Spolehlivě účinkuje i na celou řadu dalších jednoděložných plevelů: sveřep rolní (Bromus arvensis), sveřep měkký (Bromus mollis), sveřep stoklasa (Bromus secalinus) a sveřep jalový (Bromus sterilis). Potlačuje oves hluchý (Avena fatua) a lipnici roční (Poa annua).

Z dvouděložných plevelů hubí hořčici rolní (Sinapis arvensis), penízek rolní (Thlaspi arvense), výdrol řepky olejky (Brassica napus), kokošku pastuší tobolku (Capsella bursa pastoris), úhorník mnohodílný (Descurainia sophia) a další brukvovité plevele.
Potlačuje pcháč oset.
Uvedeného spektra účinku včetně eliminace pýru plazivého je dosaženo již při aplikaci jednotné základní dávky přípravku Attribut 60 g/ha.

Doporučení

Ošetření lze provést od stadia 3–4 listů (BBCH 13–14) až dokonce odnožování (BBCH 29) pšenice ozimé.

Pýr plazivý
Ošetření provádíme v době, kdy jsou rostliny pýru vzešlé, optimálně od stadia 4–5 listů až do konce odnožování (BBCH 29).

Sveřepy
Pro hubení sveřepů se doporučuje co nejčasnější jarní aplikace po obnovení vegetativního růstu plevele a obilniny (60 g/ha) a následně za 2–3 týdny po opětovném vzejití další vlny (40 g/ha). Při hubení sveřepů doporučujeme vždy použít aplikaci se smáčedlem.

Chundelka metlice
Provádíme časnou jarní aplikaci, co nejdříve po obnovení vegetace. Chundelka je nejlépe hubena v období od vzcházení až do poloviny odnožování (BBCH 25).

Doplňkové informace
Přípravek je možné používat i v žitu a tritikale, které účinnou látku rychle metabolizují a kultura není poškozena. Podle zkušeností praxe a registrace v jiných zemích lze použít i v pšenici jarní.

Minoritní registrace - bojínek luční, kostřava červená, kostřava luční

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

bojínek luční, kostřava červená, kostřava luční

200–400 l/ha

postřik

Rizika spojená s nedostatečnou účinností přípravku nebo jeho případnou fytotoxicitou nese ve smyslu ust. čl. 51 odst. 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 výlučně osoba používající přípravek.

Popis mísitelnosti

Ke stabilizaci účinnosti při silném zaplevelení a především v případě nedostatečné půdní vlhkosti lze přípravek aplikovat se smáčedlem Trend.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Bojínek luční POST pýr plazivý - retardace růstu AT 30 g 200-400 l max. 1×, minor. reg.: ÚKZUZ
Kostřava červená POST pýr plazivý - retardace růstu AT 30 g 200-400 l max. 1×, minor. reg.: ÚKZUZ
Kostřava luční POST pýr plazivý - retardace růstu AT 30 g 200-400 l max. 1×, minor. reg.: ÚKZUZ
Pšenice ozimá POST na jaře AT 60 g 200-400 l
detail