BASF
BASF
BASF

AGRA

AURORA SUPER SG

Účinná látka

Balení

2 kg papírový sáček, 7 l HDPE kanystr pro 5 kg přípravku

Charakteristika

Postřikový herbicidní přípravek ve formě ve vodě rozpustného granulátu, určený k ošetření pšenice ozimé, ovsa, ječmene ozimého a jarního bez podsevu proti dvouděložným plevelům.

AURORA SUPER SG

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Působení

Obě účinné látky se velmi dobře doplňují. Carfentrazone-ethyl má velice rychlý kontaktní účinek na plevele, které odumírají za 5–7 dní po aplikaci. Účinkuje i za nízkých teplot, což umožňuje časnou jarní aplikaci. Déšť 1 hodinu po aplikaci již neovlivňuje účinnost přípravku. Rychlý rozklad v půdě a v rostlinách umožňuje výsev následných plodin bez omezení.
Účinná látka MCPP-p vniká do rostlin plevelů hlavně listy a lodyhami a je systémově rozváděna až do kořenů. Způsobuje poruchy při dělení buněk, což se projevuje zkroucením lodyh a listů plevelů.

Spektrum účinnosti

Citlivé plevele: svízel přítula, rozrazil břečťanolistý, rozrazil polní, rozrazil perský, hluchavka nachová, kokoška pastuší tobolka, kapustka obecná, starček obecný, mák vlčí.
Méně citlivé plevele: ptačinec žabinec, plevele heřmánkovité, hořčice rolní, zemědým lékařský.

Doporučení

Růstová fáze plodin v době ošetření:

- pšenice ozimá: BBCH 13–29, tj. 3. list plně vyvinutý až konec odnožování;

- ječmen ozimý, ječmen jarní, oves setý: BBCH 21–9, tj. odnožování.

Růstová fáze plevelů v době ošetření: děložní listy až 6 pravých listů BBCH 10–16.

Dávka vody: 200–400 l/ha

Maximální počet aplikací: 1× v plodině, na jaře.

Po aplikaci přípravku nelze vyloučit projevy fytotoxicity na ošetřovaných obilninách - nekrózy na listech.

Nepoužívejte přípravek v jakkoli poškozených či oslabených porostech.

Pěstování následných plodin je bez omezení.

Citlivost náhradní plodiny je nutné konzultovat s držitelem registrace.

Pozor na úlet postřikové kapaliny při ošetřování v blízkosti rostoucích dvouděložných rostlin. Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty úletem, odparem ani splachem!

Mimořádně citlivými jsou réva vinná a chmel. V blízkosti vinic a chmelnic ošetřovat jen za vhodných podmínek (bezvětří, nižší teploty). Za vysokých teplot (nad 23 °C ) mohou být citlivé plodiny poškozeny i výpary přípravku.

K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje účinnou látku na bázi inhibitorů ALS (sulfonylmočoviny, triazolopyrimidiny, triazoliny) na stejném pozemku po sobě bez přerušení ošetřením jiným herbicidem s odlišným mechanizmem účinku.

Vzhledem k charakteru přípravku nelze v případě nedostatečného vypláchnutí použitého aplikačního zařízení vyloučit poškození následně ošetřovaných rostlin zbytky přípravku Aurora Super SG.

Přípravek se aplikuje pozemně postřikem schválenými postřikovači.

Před použitím si přečtěte přiložené pokyny.

Postřik provádějte jen za bezvětří nebo mírného vánku, v tom případě ve směru po větru od dalších osob.

Po ukončení práce opusťte ošetřované prostory!

Další práce lze provádět až po důkladném oschnutí ošetřených rostlin.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Bojínek luční POST 21–29 BBCH AT 1 kg 200-400 l Max. 1x za vegetaci, pouze semenné porosty, zákaz zkrmování slámy, minor. reg.: SPTJS Zubří
Ječmen jarní POST ve fázi odnožování (BBCH 21–29), plevele ve fázi děložních listů až 6 pravých listů (BBCH 10–16) AT 1 kg 200-400 l max. 1× na jaře
Ječmen ozimý POST na jaře ve fázi odnožování (BBCH 21–29), plevele ve fázi děložních listů až 6 pravých listů (BBCH 10–16) AT 1 kg 200-400 l max. 1× na jaře
Jílek mnohokvětý POST 21–29 BBCH AT 1 kg 200-400 l Max. 1x za vegetaci, pouze semenné porosty, zákaz zkrmování slámy, minor. reg.: SPTJS Zubří
Jílek vytrvalý POST 21–29 BBCH AT 1 kg 200-400 l Max. 1x za vegetaci, pouze semenné porosty, zákaz zkrmování slámy, minor. reg.: SPTJS Zubří
Kostřava červená POST 21–29 BBCH AT 1 kg 200-400 l Max. 1x za vegetaci, pouze semenné porosty, zákaz zkrmování slámy, minor. reg.: SPTJS Zubří
Lipnice luční POST 21–29 BBCH AT 1 kg 200-400 l Max. 1x za vegetaci, pouze semenné porosty, zákaz zkrmování slámy, minor. reg.: SPTJS Zubří
Oves jarní POST ve fázi odnožování (BBCH 21–29), plevele ve fázi děložních listů až 6 pravých listů (BBCH 10–16) AT 1 kg 200-400 l max. 1× na jaře
Pšenice ozimá POST na jaře od 3. listu do konce odnožování (BBCH 13–29), plevele ve fázi děložních listů až 6 pravých listů (BBCH 10–16) AT 1 kg 200-400 l max. 1× na jaře
Srha laločnatá POST 21–29 BBCH AT 1 kg 200-400 l Max. 1x za vegetaci, pouze semenné porosty, zákaz zkrmování slámy, minor. reg.: SPTJS Zubří
Trávy POST 21–29 BBCH AT 1 kg 200-400 l pouze mezirodové hybridy Festulolium, max. 1x za vegetaci, pouze semenné porosty, zákaz zkrmování slámy, minor. reg.: SPTJS Zubří
detail