Chemap Agro s.r.o.

AVOXA

Účinná látka

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3: Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů 4 m.

DO:
- Vzdálenost mezi hranicí ošetřené plochy nesmí být menší než 5 metrů od hranice oblasti využívané zranitelnými skupinami obyvatel.
- Práce s přípravkem je zakázaná pro těhotné a kojící ženy a pro mladistvé.

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

pšenice ozimá, tritikale ozimé, žito ozimé

200–300 l/ha

postřik

1× na jaře

V dávce 1,8 l/ha je zahrnut safener cloquintocet-mexyl v množství 15 g/ha.

V dávce 1,35 l/ha je zahrnut safener cloquintocet-mexyl v množství 11,3 g/ha.

Spektrum účinnosti:

- plevele citlivé: psárka polní, rmen rolní, chundelka metlice, oves hluchý, sveřepy, kokoška pastuší tobolka, svízel přítula, hluchavka nachová, jílky, plevele heřmánkovité, rdesna, ptačinec žabinec, rozrazily, violka rolní.

Plevele musí být aktivně rostoucí.

Nelze vyloučit projevy fytotoxicity. Citlivost odrůd konzultujte s držitelem povolení.

Pěstování následných plodin je bez omezení.

Jako náhradní plodiny lze na jaře pěstovat pšenici, žito, tritikale.

Čištění aplikačního zařízení: V případě nedostatečného vypláchnutí aplikačního zařízení nelze vyloučit poškození následně ošetřovaných rostlin

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]

pšenice ozimá, žito ozimé, tritikale ozimé

4

4

4

4

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin [m]

pšenice ozimá, žito ozimé, tritikale ozimé

20

10

5

5

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Pšenice ozimá POST 10–32 BBCH, plevele po vzejití AT 1,8 l 200–300 l chundelka metlice, psárka polní, jílek, plevele jednoděložné jednoleté, plevele dvouděložné jednoleté
Pšenice ozimá POST 10–32 BBCH, plevele po vzejití AT 1,35 l 200–300 l chundelka metlice
Tritikale ozimé POST 10–32 BBCH, plevele po vzejití AT 1,35 l 200–300 l chundelka metlice
Tritikale ozimé POST 10–32 BBCH, plevele po vzejití AT 1,8 l 200–300 l chundelka metlice, psárka polní, jílek, plevele jednoděložné jednoleté, plevele dvouděložné jednoleté
Žito ozimé POST 10–32 BBCH, plevele po vzejití AT 1,35 l 200–300 l chundelka metlice
Žito ozimé POST 10–32 BBCH, plevele po vzejití AT 1,8 l 200–300 l chundelka metlice, psárka polní, jílek, plevele jednoděložné jednoleté, plevele dvouděložné jednoleté
detail