Chemap Agro s.r.o.

AXIAL ONE

Účinná látka

Agronutrition
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3:
- Za účelem ochrany vodních organismů dodržte neošetřené ochranné pásmo 4 m vzhledem k povrchové vodě. Při 50%, 75% a 90% redukci úletu pomocí trysek dodržte ochrannou vzdálenost s ohledem na vodní roganismy 4 m vzhledem k povrchové vodě.
- Za účelem ochrany necílových rostlin dodržte neošetřené ochranné pásmo5 m od okraje ošetřovaného pozemku. Při 50% redukci úletu pomocí trysek dodržte ochrannou vzdálenost 5 m, při 75% a 90% redukci pak ochranná vzdálenost není nutná.

Doporučení

Aplikace na podzim: Přípravek se aplikuje na podzim v růstové fázi plodiny od BBCH 11 (fáze 1. listu: první list rozvinutý) do BBCH 29 (konec odnožování).

Aplikace na jaře: Přípravek se aplikuje na jaře v růstové fázi plodiny od BBCH 11 (fáze 1. listu: první list rozvinutý) do BBCH 37 (objevení se posledního listu (praporcový list): poslední list ještě svinutý).

Neošetřujte plodiny stresované klimatickými faktory nebo plodiny polehlé, poškozené škůdci, chorobami a mrazem!

K projevům fytotoxicity může dojít v případě aplikace v nevhodných podmínkách počasí, tyto projevy však mají pouze přechodný charakter a nemají vliv na výnos ani kvalitu sklizně.

Přípravek lze použít max. 1× v plodině.

Dávka vody: 200–300 l/ha

Citlivé plevele: Alopecurus myosuroides - psárka polní, Anthemis arvensis - rmen rolní, Apera spica-venti - chundelka metlice, Avena fatua - oves hluchý, Brasica napus conv. napus - výdrol řepky, Capsela bursa pastoris - kokoška pastuší tobolka, Galium aparine - svízel přítula, Matricaria chamomilla - heřmánek pravý, Myosotis arvensis - pomněnka rolní, Papaver rhoeas - mák vlčí, Stellaria media - ptačinec žabinec, Thlaspi arvense - penízek rolní, Tripleospermum maritimum - heřmánkovec přímořský.

Méně citlivé plevele: Polygonum convolvulus - opletka obecná.

Náhradní plodiny: Jako náhradní plodiny na jaře lze pěstovat jarní pšenici, jarní ječmen, a po uplynutí 4 týdnů od aplikace oves, kukuřici a jílek.

Následné plodiny: Jako následné plodiny v roce sklizně ošetřené obilniny lze pěstovat obilniny, řepku olejnou, trávy a brukvovitou zeleninu ze sadby. Jako následné plodiny v roce následujícím po sklizni ošetřené obilniny lze pěstovat jakékoliv plodiny bez omezení.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty

Přípravek se aplikuje pozemně postřikem schválenými postřikovači.

Nedostatečné vypláchnutí aplikačního zařízení může způsobit poškození následně ošetřovaných rostlin.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů:

Plodina
Bez redukce
Tryska
50 %
Tryska
75 %
Tryska
90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]
obilniny
4
4
4
4
Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s  ohledem na ochranu necílových rostlin [m]
obilniny
5
5
0
0

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Ječmen jarní POST BBCH 11–37 AT 1 l 200–300 l
Ječmen ozimý POST podzim od BBCH 11 (fáze 1. listu: první list rozvinutý) do BBCH 29 (konec odnožování AT 1 l 200–300 l
Pšenice ozimá POST podzim od BBCH 11 (fáze 1. listu: první list rozvinutý) do BBCH 29 (konec odnožování AT 1 l 200–300 l
Pšenice ozimá POST jaro do BBCH 37 AT 1 l 200–300 l
Tritikale ozimé POST podzim od BBCH 11 (fáze 1. listu: první list rozvinutý) do BBCH 29 (konec odnožování AT 1 l 200–300 l
Žito ozimé POST podzim od BBCH 11 (fáze 1. listu: první list rozvinutý) do BBCH 29 (konec odnožování AT 1 l 200–300 l
detail