AXIAL ONE

Účinná látka

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3:
- Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů 4 m.
- Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin 5 m.

DO:
- Vzdálenost mezi hranicí ošetřené plochy nesmí být menší než 5 metrů od hranice oblasti využívané zranitelnými skupinami obyvatel.
- Práce s přípravkem je zakázaná pro těhotné a kojící ženy a pro mladistvé.

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

pšenice ozimá,

ječmen ozimý,

žito ozimé,

tritikale ozimé,

ječmen jarní

200–300 l/ha

postřik

Neošetřujte plodiny stresované klimatickými faktory nebo plodiny polehlé, poškozené škůdci, chorobami a mrazem!

K projevům fytotoxicity může dojít v případě aplikace v nevhodných podmínkách počasí, tyto projevy však mají pouze přechodný charakter a nemají vliv na výnos ani kvalitu sklizně.

Spektrum účinnosti:

- citlivé plevele: psárka polní, rmen rolní, chundelka metlice, oves hluchý, výdrol řepky, kokoška pastuší tobolka, svízel přítula, heřmánek pravý, pomněnka rolní, mák vlčí, ptačinec žabinec, penízek rolní, heřmánkovec přímořský.

- méně citlivé plevele: opletka obecná.

Náhradní plodiny: Jako náhradní plodiny na jaře lze pěstovat jarní pšenici, jarní ječmen, a po uplynutí 4 týdnů od aplikace oves, kukuřici a jílek.

Následné plodiny: Jako následné plodiny v roce sklizně ošetřené obiloviny lze pěstovat obiloviny, řepku olejnou, trávy a brukvovitou zeleninu ze sadby. Jako následné plodiny v roce následujícím po sklizni ošetřené obilniny lze pěstovat jakékoliv plodiny bez omezení.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty ani oseté pozemky nebo pozemky určené k setí.

Čistění aplikačního zařízení:

Nedostatečné vypláchnutí aplikačního zařízení může způsobit poškození následně ošetřovaných rostlin.

1) Po vyprázdnění nádrže vypláchněte nádrž, ramena a trysky čistou vodou (čtvrtinou objemu nádrže postřikovače), po dobu alespoň 10 minut.

2) Zbytek oplachové vody vypustit a celé zařízení znovu napustit čistou vodou (10–20 % objemu nádrže postřikovače) s přídavkem čistícího prostředku. V případě použití čistících prostředků postupujte dle návodu na jejich použití.

3) Po vypuštění opakujte postup podle bodu „2“ ještě 2×.

4) Trysky a sítka musejí být čištěny odděleně před zahájením a po ukončení proplachování.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]

pšenice ozimá, ječmen ozimý, žito ozimé, tritikale ozimé, ječmen jarní

4

4

4

4

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin [m]

pšenice ozimá, ječmen ozimý, žito ozimé, tritikale ozimé, ječmen jarní

5

0

0

0

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Ječmen jarní POST BBCH 11–37 AT 1 l 200–300 l oves hluchý, plevele dvouděložné jednoleté
Ječmen ozimý POST podzim, 11–29 BBCH AT 1 l 200–300 l chundelka metlice, psárka polní, plevele dvouděložné jednoleté
Pšenice ozimá POST podzim, 11–29 BBCH AT 1 l 200–300 l chundelka metlice, psárka polní, plevele dvouděložné jednoleté
Pšenice ozimá POST jaro, 11–37 BBCH AT 1 l 200–300 l chundelka metlice, plevele dvouděložné jednoleté
Tritikale ozimé POST podzim, 11–29 BBCH AT 1 l 200–300 l chundelka metlice, psárka polní, plevele dvouděložné jednoleté
Žito ozimé POST podzim, 11–29 BBCH AT 1 l 200–300 l chundelka metlice, psárka polní, plevele dvouděložné jednoleté
detail