Chemap Agro s.r.o.

BACARA TRIO

Účinná látka

Polní dny Sója 2020
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3: Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů 9 m.
DO: Práce s přípravkem je zakázaná pro mladistvé zaměstnance

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

pšenice, tritikale, žito, ječmen

100–400 l/ha

postřik

Spektrum účinnosti:

Dávka 0,45 l/ha

- plevele vysoce citlivé (95–100 %): chundelka metlice, výdrol řepky, kokoška pastuší tobolka, úhorník mnohodílný, hluchavka nachová, heřmánkovec nevonný, ptačinec prostřední, penízek rolní, rozrazil břečťanolistý, rozrazil perský, violka trojbarevná;

- plevele citlivé (85–94 %): zemědým lékařský, svízel přítula, mák vlčí.

Dávka 0,6 l/ha

- plevele vysoce citlivé (95–100 %): chundelka metlice, výdrol řepky, kokoška pastuší tobolka, úhorník mnohodílný, hluchavka nachová, heřmánkovec nevonný, ptačinec prostřední, penízek rolní, rozrazil břečťanolistý, rozrazil perský, violka trojbarevná, zemědým lékařský, svízel přítula, mák vlčí;

Upřesnění podmínek aplikace :

Bacara Trio se aplikuje na podzim postemergentně v růstové fázi obilniny BBCH 10–14 (vzejití obilniny až fáze 4 listu).

Vzešlé plevele by měly být v časných vývojových fázích - optimálně od vzcházení až první pravé listy (BBCH 12), chundelka metlice před odnožováním (tj. před BBCH 20).

Předpokladem účinnosti přípravku je dostatečná půdní vlhkost, herbicid musí být aktivován např. srážkami. Vždy je nutné zajistit kvalitní osevní lůžko bez hrud a dodržet předepsanou hloubku setí plodin!

Dávku 0,45 l/ha používáme při slabém zaplevelení a na plevele v děložních listech a na lehkých a písčitých půdách; při vyšším výskytu plevelů (zejména svízele přítuly, máku vlčího, zemědýmu lékařského a rozrazilu břečťanolistého) a v pokročilejších růstových fázích používáme dávku 0,6 l/ha.

Fytotoxicita na ošetřovaných rostlinách: Po aplikaci přípravku Bacara Trio může v některých případech dojít na ošetřené obilnině většinou k přechodné ojedinělé fytotoxicitě, která se projevuje zejména zesvětlením listů, prožloutlými skvrnami na listech nebo zbělením některých listů. K těmto projevům může dojít zejména v případě, kdy ošetřená obilnina byla vystavena stresu poklesem teplot, nadměrnými srážkami, zamokřením či kombinací různých stresových faktorů. Ječmen, žito a tritikale mohou být citlivé k přípravku Bacara Trio, obzvláště v případě překrytí postřikových pásů. Pokud po aplikaci přípravku následují vydatnější srážky, nelze vyloučit zejména na lehkých půdách splavení přípravku do kořenové zóny rostlin a následné poškození ošetřovaného porostu.

Následné plodiny: V případě výsevu následných plodin v běžném osevním postupu po sklizni obilniny při použití klasické orební agrotechniky může být vysévána jakákoliv plodina bez omezení. V případě minimalizace zpracování půdy (např. setí do podmítky) se může na následné řepce ozimé na děložních a prvních pravých listech projevit fytotoxicita ve formě světlých skvrn. Při přímém výsevu bez kultivace může být fytotoxicita výraznější.

Náhradní plodiny: Pokud dojde k potřebě přeset ošetřenou plodinu po aplikaci přípravku Bacara Trio již na podzim, může být vyseta pouze pšenice ozimá. Pokud se vysévá náhradní plodina na jaře, pozemek by měl být zorán a jako náhradní plodina může být vysévána:

- pokud uplynulo neméně 5 měsíců po aplikaci - jarní pšenice, jarní ječmen, kukuřice, hrách;

- pokud uplynulo nejméně 6 měsíců po aplikaci, může být dále vysévána slunečnice nebo bob. V žádném případě by jako náhradní plodina neměla být vysévána jakákoliv brukvovitá plodina nebo cukrovka.

Sousední plodiny: Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty ani oseté pozemky nebo pozemky určené k setí!

Čištění aplikačního zařízení:

1. Ihned po skončení aplikace zcela vyprázdněte aplikační zařízení.

2. Odmontujte všechny filtry a trysky filtry a dobře je propláchněte ve vodě.

3. Naplňte aplikační zařízení vodou min. na 10 % obsahu nádrže (aby bylo aplikační zařízení ponořeno) a spusťte míchání (doporučuje se rotační čistící tryska). Proplachujte celý systém alespoň 1 minutu. Vyprázdněte postřikovač.

4. Opakujte krok 3 ještě jednou.

5. Zkontrolujte filtry, zda neobsahují viditelné usazeniny.

V případě použití čisticích prostředků postupujte dle návodu na jejich použití.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]

ozimý ječmen, ozimá pšenice, ozimé tritikale, ozimé žito

9

5

4

4

Za účelem ochrany vodních organizmů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 15 m.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Ječmen ozimý POST na podzim, 10–14 BBCH AT 0,6 l 100–400 l svízel přítula, zemědým lékařský, mák vlčí, rozrazil břečťanolistý
Ječmen ozimý POST na podzim, 10–14 BBCH AT 0,45 l 100–400 l chundelka metlice, plevele dvouděložné jednoleté
Pšenice ozimá POST na podzim, 10–14 BBCH AT 0,45 l 100–400 l chundelka metlice, plevele dvouděložné jednoleté
Pšenice ozimá POST na podzim, 10–14 BBCH AT 0,6 l 100–400 l svízel přítula, zemědým lékařský, mák vlčí, rozrazil břečťanolistý
Tritikale ozimé POST na podzim, 10–14 BBCH AT 0,6 l 100–400 l svízel přítula, zemědým lékařský, mák vlčí, rozrazil břečťanolistý
Tritikale ozimé POST na podzim, 10–14 BBCH AT 0,45 l 100–400 l chundelka metlice, plevele dvouděložné jednoleté
Žito ozimé POST na podzim, 10–14 BBCH AT 0,45 l 100–400 l chundelka metlice, plevele dvouděložné jednoleté
Žito ozimé POST na podzim, 10–14 BBCH AT 0,6 l 100–400 l svízel přítula, zemědým lékařský, mák vlčí, rozrazil břečťanolistý
detail