Chemap Agro s.r.o.

BANDERA

Účinná látka

Charakteristika

Další obchodní jméno přípravku Primero.
Polní dny Sója 2020
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Upozornění

SPe3:
- Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 4 m vzhledem k povrchové vodě
- Za účelem ochrany necílových rostlin dodržujte neošetřené ochranné pásmo 5 m od okraje ošetřovaného pozemku. Při 50% redukci úletu pomocí trysek dodržte ochrannou vzdálenost 5 m, při 75% a 90 % redukci úletu pomocí trysek není ochranná vzdálenost nutná.

S ohledem na ochranu vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 10 m.

Spektrum účinnosti

Plevele citlivé: psárka polní, ježatka kuří noha, lipnice roční, laskavec ohnutý, ptačinec žabinec, penízek rolní, violka rolní, merlík bílý, kakost nachový, hluchavka nachová, heřmánkovec přímořský.

Plevele méně citlivé: svízel přítula, kokoška pastuší tobolka, rdesno ptačí, rdesno blešník, opletka obecná, lilek černý.

Doporučení

Plodina, oblast použití
Dávka vody
Způsob aplikace
Max. počet aplikací v plodině
kukuřice

200–400 l/ha

postřik

max. 1×

Nelze vyloučit projevy zpravidla přechodné fytotoxicity na ošetřované plodině.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty.

Přípravek není určen pro použití v množitelských porostech.

Aby při aplikaci přípravku nedošlo k poškození jiných než ošetřených plodin, následujícím způsobem pečlivě odstraňte stopy přípravku z postřikovače:

• Okamžitě po ošetření nádrž vyprázdněte a opláchněte zařízení zvenčí čistou vodou.

• Nádrž vypláchněte důkladně čistou vodou, propláchněte ramena, hadice a trysky.

• Naplňte nádrž do poloviny čistou vodou a přidejte odpovídající množství čistícího přípravku, zamíchejte a opět propláchněte ramena a trysky. Nádrž znovu naplňte a ponechte 15 minut stát bez míchání, znovu propláchněte ramena a trysky a nádrž vyprázdněte.

• Trysky a sítka čistěte odděleně rovněž čistícím roztokem a pak propláchněte čistou vodou.

• Nádrž, ramena, hadice a trysky propláchněte čistou vodou (min. 1/10 objemu nádrže) a nádrž vypusťte.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]

kukuřice

4

4

4

4

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin [m]

kukuřice       

5

5

0

0

S ohledem na ochranu vodních organizmů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 10 m.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Kukuřice POST 12–18 BBCH, plevele 12–14 BBCH AT 1 l 200–400 l max. 1×
detail