Chemap Agro s.r.o.

BARBARIAN

Účinná látka

Balení

HDPE láhev - 1 l, 5 l; HDPE kanystr - 10 l, 20 l; HDPE kontejner - 640 l, 1000 l

Charakteristika

Další registrované obchodní jméno opřípravku BARCLAY GALLUP 360
Agromanualshop.cz- Figaro - glyfosát za výhodnou cenu
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Doporučení

Vždy zamezte zasažení zelených částí kulturních rostlin na ošetřovaném pozemku, ať už přímým postřikem nebo úletem postřikové mlhy!
Přímý postřik a případný úlet postřikové mlhy nesmí ani v malém množství zasáhnout žádné okolní porosty, ani kulturní ani přírodní!
Nelze vyloučit nepříznivý účinek přípravku na zpracování zrna určeného k výrobě sladu.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Bob POST 7 dnů před sklizní 7 3-4 l 200-250 l bob na zrno, mimo množitelské porosty, vlhkost zrna pod 30%, max. 1×
Hrách POST 7 dnů před sklizní 7 3-4 l 200-250 l hrách na zrno, mimo množitelské porosty, vlhkost zrna pod 30%, max. 1×
Hrušeň během vegetačního klidu - 5 l 250 l v období vegetačního klidu, min. 2 roky staré stromy, max. 1×
Jabloň během vegetačního klidu - 5 l 250 l v období vegetačního klidu, min. 2 roky staré stromy, max. 1×
Ječmen jarní POST 7 dnů před sklizní 7 3-4 l 150-250 l mimo množitelské porosty, vlhkost zrna pod 30%, max. 1×
Ječmen ozimý POST 7 dnů před sklizní 7 3-4 l 150-250 l mimo množitelské porosty, vlhkost zrna pod 30%, max. 1×
Lesní porosty - 10 % 150-250 l potlačení pařezové výmladnosti
Lesní porosty - 1,5-6 l 150-250 l nežádoucí vegetace
Louky POST obnova TTP 21 3-6 l 200-250 l max. 1×
Nádrže - 6 l 250 l nežádoucí dřeviny, plevele pobřežní
Nezemědělská půda - 1,5-6 l 150-250 l nežádoucí vegetace
Orná půda strniště - 1,5 l 80-250 l plevele jednoleté
Orná půda strniště - 3-4 l 200-250 l plevele vytrvalé
Oves jarní POST 7 dnů před sklizní 7 3-4 l 150-250 l mimo množitelské porosty, vlhkost zrna pod 30%, max. 1×
Pastviny POST obnova TTP 21 3-6 l 200-250 l max. 1×
Pšenice jarní POST 7 dnů před sklizní 7 3-4 l 150-250 l mimo množitelské porosty, vlhkost zrna pod 30%, max. 1×, také pšenice tvrdá
Pšenice ozimá POST 7 dnů před sklizní 7 3-4 l 150-250 l mimo množitelské porosty, vlhkost zrna pod 30%, max. 1×, také pšenice tvrdá
Řepka olejka, jarní POST 14 dnů před sklizní 14 3-4 l 200-250 l mimo množitelské porosty, vlhkost zrna pod 30%, max. 1×
Řepka olejka, ozimá POST 14 dnů před sklizní 14 3-4 l 200-250 l mimo množitelské porosty, vlhkost zrna pod 30%, max. 1×
Vodní toky - 6 l 250 l nežádoucí dřeviny, plevele pobřežní
Zavlažovací kanály - 6 l 250 l nežádoucí dřeviny, plevele pobřežní
Železnice - 1,5-6 l 150-250 l nežádoucí vegetace
Agro Aliance
Syngenta Czech s.r.o.
AgromanaualShop.cz Roundup

Kalendář akcí

Prohlédnout vše

Upozornění

Veškeré údaje uvedené na webu www.agromanual.cz jsou pouze informativní, při použití přípravků se řiďte etiketou přípravku.

Anketa

Jak se Vám líbí nové názvosloví chorob a používáte je?
15%
5%
3%
23%
5%
50%
detail