Limagrain
Limagrain
Limagrain

Chemap Agro s.r.o.

BARCA 334 SL

Účinná látka

Renofarmy
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Upozornění

Spe3: Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin 5 m.

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

řepka olejka jarní

200–300 l/ha

postřik

řepka olejka ozimá

200–300 l/ha

postřik

Spektrum účinnosti:

Jarní aplikace - dávka 0,25 l/ha

- plevele citlivé: merlík bílý, pcháč oset, heřmánkovec přímořský, zemědým lékařský, chrpa polní, rmen rolní;

- plevele méně citlivé: pumpava obecná, hluchavka nachová, ptačinec prostřední, mléč rolní, svízel přítula, opletka obecná.

Jarní aplikace - dávka 0,35 l/ha

- plevele citlivé: merlík bílý, pcháč oset, heřmánkovec přímořský, zemědým lékařský, chrpa polní, rmen rolní, mléč rolní, svízel přítula, opletka obecná, ptačinec prostřední;

- plevele méně citlivé: pumpava obecná, hluchavka nachová, violka rolní.

Podzimní aplikace - dávka 0,2 l/ha

- plevele citlivé: merlík bílý, rmen rolní;

- plevele méně citlivé: chrpa polní.

Aplikujte v rozmezí teplot 8 až 25 °C.

Neaplikujte v poškozených či oslabených porostech.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty ani oseté pozemky nebo pozemky určené k setí.

Mimořádně citlivé jsou réva vinná a chmel. V blízkosti vinic a chmelnic ošetřovat jen za vhodných podmínek (bezvětří, nižší teploty). Za vysokých teplot mohou být citlivé plodiny poškozeny!

Následné plodiny: Pěstování následných plodin je bez omezení.

Náhradní plodiny: Po zaorání ošetřené plodiny lze pěstovat obilniny a kukuřici.

Čištění aplikačního zařízení: Nedostatečné vypláchnutí aplikačního zařízení může způsobit poškození následně ošetřovaných rostlin.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od okraje pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin [m]

řepka olejka

5

5

5

0

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Řepka olejka, jarní POST 19–31 BBCH, na jaře AT 0,25-0,35 l 200–300 l
Řepka olejka, ozimá POST 13–15 BBCH, na podzim AT 0,2 l 200–300 l
Řepka olejka, ozimá POST 19–31 BBCH, na jaře AT 0,25-0,35 l 200–300 l
detail