Limagrain
Limagrain
Limagrain

AGRA

BARILOCHE

Účinná látka

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Upozornění

SPe3: Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin 5 m.

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

Interval mezi aplikacemi

cukrovka

200–400 l/ha

postřik

21 dnů

Plevele: aktivně rostoucí, max. BBCH 18.

Nižší aplikační dávka z uvedeného rozmezí se používá v raných růstových fázích plevelů - BBCH 12–14.

Spektrum plevelů:

- plevele citlivé: pcháč, starček, plevele heřmánkovité;

- plevele méně citlivé: opletka obecná, mléč.

Po aplikaci by 6 hod. nemělo pršet.

Ošetření plodin k dalšímu zpracování konzultujte s držitelem povolení.

Vliv přípravku na množitelský materiál konzultujte s držitelem povolení.

Nedostatečné vyčištění aplikačního zařízení může způsobit poškození následně ošetřovaného porostu.

Rezidua přípravku v rostlinných pletivech (včetně hnoje a digestátu), která nejsou kompletně rozložena, mohou mít vliv na následné citlivé plodiny.

Plodiny, ve kterých byl přípravek aplikován, nepoužívejte ke kompostování ani k mulčování.

Hnůj pocházející od zvířat krmených plodinami, na něž byl přípravek aplikován, nepoužívejte ke kompostování.

V případě, že ošetřené zbytky plodin nebyly zcela rozloženy, vyhněte se pěstování uvedených plodin: hrách, fazole a jiné luštěniny, mrkev a další miříkovité rostliny, brambory, salát a další hvězdnicovité rostliny, rostliny pěstované ve sklenících.

Tam, kde se plánuje výsadba/výsev citlivých plodin na jaře, aplikujte přípravek nejpozději do konce července předchozího roku.

Všechen ošetřený rostlinný materiál musí být dostatečně rozmělněný a zapravený do půdy do začátku podzimu (nebo co nejdříve po sklizni), což usnadňuje uvolnění reziduí do půdy a rychlejší degradaci. Podle správné agronomické praxe zajistěte, aby byly veškeré rostlinné zbytky (včetně chlévské mrvy) plně rozloženy před pěstováním citlivých plodin.

Pozor na úlet postřikové kapaliny při ošetřování v blízkosti rostoucích dvouděložných rostlin. Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty úletem ani odparem!

Mimořádně citlivými jsou réva vinná a chmel.

V blízkosti vinic a chmelnic ošetřovat jen za vhodných podmínek (bezvětří, nižší teploty).

Za vysokých teplot (nad 23 °C) mohou být citlivé plodiny poškozeny i výpary přípravku.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin [m]

cukrovka

5

5

0

0

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Cukrovka POST 11–39 BBCH 42 1-2 l 200–400 l max. 2×, aplikace opakovaná do celkové dávky 3,0 l/ha
detail