BASF
BASF
BASF

AGRA

BATTLE

Účinná látka

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3: Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 4 m vzhledem k povrchovým vodám.

DO: S ohledem na ochranu vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze za použití 10 m vegetačního pásu.

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

ječmen, pšenice, tritikale, žito

200–300 l/ha

postřik

max. 1×, na podzim

Plevele citlivé: chundelka metlice, lipnice roční.

Plevele méně citlivé (v dávce 0,5 l/ha): psárka polní, heřmánkovec nevonný, ptačinec žabinec.

Růstová fáze plevelů: trávy - BBCH 00–13, plevele dvouděložné jednoleté - BBCH 00–14

Předpokladem účinnosti přípravku je dostatečná půdní vlhkost, herbicid musí být aktivován např. srážkami. Na půdách s vyšší sorpční schopností a na půdách s vysokou náchylností na vysychání povrchových vrstev nelze vyloučit snížení účinnosti.

Herbicidní film vzniklý po správné aplikaci přípravku nesmí být porušen zpracováním půdy anebo prudkými srážkami bezprostředně po postřiku.

Při použití přípravku nelze vyloučit projevy zpravidla přechodné fytotoxicity. Citlivost odrůd konzultujte s držitelem povolení. Pokud po aplikaci přípravku následují srážky, nelze vyloučit, zejména na lehkých půdách, splavení přípravku do kořenové zóny rostlin a následné poškození ošetřovaného porostu. Na písčitých půdách, obzvláště s obsahem humusu pod 1%, nelze vyloučit poškození ošetřovaného porostu přípravkem.

Vliv na zpracování prostřednictvím transformačních procesů ječmene, žita, tritikale konzultujte s držitelem povolení.

Pěstování následných plodin je bez omezení. Pěstování náhradních plodin konzultujte s držitelem povolení.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosity, ani oseté pozemky nebo pozemky určené k setí!

Čištění postřikového zařízení

1) Po vyprázdnění nádrže vypláchněte nádrž, ramena a trysky čistou vodou (čtvrtinou objemu nádrže postřikovače).

2) Vypusťte oplachovou vodu a celé zařízení znovu propláchněte čistou vodou (čtvrtinou objemu nádrže postřikovače), případně s přídavkem čisticího prostředku nebo sody (3% roztokem). V případě použití čisticích prostředků postupujte dle návodu na jejich použití.

3) Opakujte postup podle bodu „2“ ještě dvakrát.

4) Trysky a sítka musí být čištěny odděleně před zahájením a po ukončení proplachování.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]

obilniny ozimé

4

4

4

4

S ohledem na ochranu vodních organizmů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze za použití 10 m vegetačního pásu.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Ječmen ozimý POST 00–21 BBCH, na podzim AT 0,5 l 200–300 l max. 1×, psárka polní, plevele dvouděložné jednoleté
Ječmen ozimý POST 00–21 BBCH, na podzim AT 0,35 l 200–300 l max. 1×, chundelka metlice, lipnice roční
Ječmen ozimý PRE na podzim AT 0,5 l 200–300 l max. 1×, psárka polní, plevele dvouděložné jednoleté
Ječmen ozimý PRE na podzim AT 0,35 l 200–300 l max. 1×, chundelka metlice, lipnice roční
Pšenice ozimá PRE na podzim AT 0,5 l 200–300 l max. 1×, psárka polní, plevele dvouděložné jednoleté
Pšenice ozimá PRE na podzim AT 0,35 l 200–300 l max. 1×, chundelka metlice, lipnice roční
Pšenice ozimá POST 00–21 BBCH, na podzim AT 0,5 l 200–300 l max. 1×, psárka polní, plevele dvouděložné jednoleté
Pšenice ozimá POST 00–21 BBCH, na podzim AT 0,35 l 200–300 l max. 1×, chundelka metlice, lipnice roční
Tritikale ozimé PRE na podzim AT 0,5 l 200–300 l max. 1×, psárka polní, plevele dvouděložné jednoleté
Tritikale ozimé PRE na podzim AT 0,35 l 200–300 l max. 1×, chundelka metlice, lipnice roční
Tritikale ozimé POST 00–21 BBCH, na podzim AT 0,5 l 200–300 l max. 1×, psárka polní, plevele dvouděložné jednoleté
Tritikale ozimé POST 00–21 BBCH, na podzim AT 0,35 l 200–300 l max. 1×, chundelka metlice, lipnice roční
Žito ozimé POST 00–21 BBCH, na podzim AT 0,5 l 200–300 l max. 1×, psárka polní, plevele dvouděložné jednoleté
Žito ozimé POST 00–21 BBCH, na podzim AT 0,35 l 200–300 l max. 1×, chundelka metlice, lipnice roční
Žito ozimé PRE na podzim AT 0,5 l 200–300 l max. 1×, psárka polní, plevele dvouděložné jednoleté
Žito ozimé PRE na podzim AT 0,35 l 200–300 l max. 1×, chundelka metlice, lipnice roční
detail