Chemap Agro s.r.o.

BEETUP COMPACT SC

Účinná látka

Polní dny Sója 2020
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3: Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 4 m vzhledem k povrchovým vodám.

S ohledem na ochranu vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat při použití vegetačního pásu o šířce 5 m.

Spektrum účinnosti

Plevele citlivé: laskavec ohnutý, kokoška pastuší tobolka, merlík bílý, hluchavka nachová, opletka obecná, ptačinec žabinec, penízek rolní, lilek černý, pomněnka rolní, violka rolní

Plevele méně citlivé: svízel přítula, rdesna, plevele heřmánkovité, řepka olejka - výdrol

Doporučení

Růstová fáze plodiny - dávka/ha:

- 2,0 l/ha: 1. aplikace - rostliny cukrovky ve fázi nejméně BBCH 10 - děložní listy zcela rozvinuté, krmná řepa od BBCH 12 - fáze 2 pravých listů nebo

- 3,0 l/ha: 1. aplikace - rostliny ve fázi nejméně BBCH 14 - fáze 4 pravých listů.

Aplikace je možná až do zapojení porostu řepy.

Růstová fáze plevelů: aplikace na nově vzešlou plevelnou vlnu, kdy se plevele nacházejí v růstové fázi BBCH 10–11, tj. děložní listy zcela rozvinuté až základ 1. páru pravých listů.

Maximální dávka přípravku v plodině: 6,0 l/ha

Dávka vody: 150–300 l/ha

Interval mezi aplikacemi: 5–10 dnů

Při ošetření musí být porost suchý, po aplikaci nesmí min. 6 hodin pršet.

Nelze vyloučit příznaky zpravidla přechodné fytotoxicity na ošetřované plodině.

Citlivost odrůd konzultujte s držitelem povolení.

Pěstování následných/náhradních plodin je bez omezení.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty.

Přípravek není určen pro použití v množitelských porostech cukrové a krmné řepy.

Nedostatečné vypláchnutí aplikačního zařízení může způsobit poškození následně ošetřovaných rostlin.

Přípravek se aplikuje postřikem.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina
bez redukce
tryska 50 %
tryska 75 %
tryska 90 %
Ochranná vzdálenost od povrchových vod s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]
cukrovka, krmná řepa
4
4
4
4
S ohledem na ochranu vodních organizmů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat při použití vegetačního pásu o šířce 5 m.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Cukrovka POST 1. aplikace - rostliny cukrovky ve fázi nejméně BBCH 10 - děložní listy zcela rozvinuté, Aplikace je možná až do zapojení porostu řepy. AT 2 l 150–300 l max. 3×
Cukrovka POST 1. aplikace - rostliny ve fázi nejméně BBCH 14 - fáze 4 pravých listů, Aplikace je možná až do zapojení porostu řepy. AT 2 l 150–300 l max. 2×
Řepa krmná POST 1. aplikace - od BBCH 12 - fáze 2 pravých listů, Aplikace je možná až do zapojení porostu řepy. AT 2 l 150–300 l max. 3×
Řepa krmná POST 1. aplikace - rostliny ve fázi nejméně BBCH 14 - fáze 4 pravých listů, Aplikace je možná až do zapojení porostu řepy. AT 2 l 150–300 l max. 2×
detail