Chemap Agro s.r.o.

BEETUP COMPACT SC

Účinná látka

Agromanualshop.cz- Figaro - glyfosát za výhodnou cenu
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3: Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 4 m vzhledem k povrchovým vodám.

S ohledem na ochranu vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat při použití vegetačního pásu o šířce 5 m.

Spektrum účinnosti

Plevele citlivé: laskavec ohnutý, kokoška pastuší tobolka, merlík bílý, hluchavka nachová, opletka obecná, ptačinec žabinec, penízek rolní, lilek černý, pomněnka rolní, violka rolní

Plevele méně citlivé: svízel přítula, rdesna, plevele heřmánkovité, řepka olejka - výdrol

Doporučení

Růstová fáze plodiny - dávka/ha:

- 2,0 l/ha: 1. aplikace - rostliny cukrovky ve fázi nejméně BBCH 10 - děložní listy zcela rozvinuté, krmná řepa od BBCH 12 - fáze 2 pravých listů nebo

- 3,0 l/ha: 1. aplikace - rostliny ve fázi nejméně BBCH 14 - fáze 4 pravých listů.

Aplikace je možná až do zapojení porostu řepy.

Růstová fáze plevelů: aplikace na nově vzešlou plevelnou vlnu, kdy se plevele nacházejí v růstové fázi BBCH 10–11, tj. děložní listy zcela rozvinuté až základ 1. páru pravých listů.

Maximální dávka přípravku v plodině: 6,0 l/ha

Dávka vody: 150–300 l/ha

Interval mezi aplikacemi: 5–10 dnů

Při ošetření musí být porost suchý, po aplikaci nesmí min. 6 hodin pršet.

Nelze vyloučit příznaky zpravidla přechodné fytotoxicity na ošetřované plodině.

Citlivost odrůd konzultujte s držitelem povolení.

Pěstování následných/náhradních plodin je bez omezení.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty.

Přípravek není určen pro použití v množitelských porostech cukrové a krmné řepy.

Nedostatečné vypláchnutí aplikačního zařízení může způsobit poškození následně ošetřovaných rostlin.

Přípravek se aplikuje postřikem.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina
bez redukce
tryska 50 %
tryska 75 %
tryska 90 %
Ochranná vzdálenost od povrchových vod s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]
cukrovka, krmná řepa
4
4
4
4
S ohledem na ochranu vodních organizmů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat při použití vegetačního pásu o šířce 5 m.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Cukrovka POST 1. aplikace - rostliny ve fázi nejméně BBCH 14 - fáze 4 pravých listů, Aplikace je možná až do zapojení porostu řepy. AT 2 l 150–300 l max. 2×
Cukrovka POST 1. aplikace - rostliny cukrovky ve fázi nejméně BBCH 10 - děložní listy zcela rozvinuté, Aplikace je možná až do zapojení porostu řepy. AT 2 l 150–300 l max. 3×
Řepa krmná POST 1. aplikace - rostliny ve fázi nejméně BBCH 14 - fáze 4 pravých listů, Aplikace je možná až do zapojení porostu řepy. AT 2 l 150–300 l max. 2×
Řepa krmná POST 1. aplikace - od BBCH 12 - fáze 2 pravých listů, Aplikace je možná až do zapojení porostu řepy. AT 2 l 150–300 l max. 3×
Agro Aliance
Syngenta Czech s.r.o.
AgromanaualShop.cz Roundup

Kalendář akcí

Prohlédnout vše

Upozornění

Veškeré údaje uvedené na webu www.agromanual.cz jsou pouze informativní, při použití přípravků se řiďte etiketou přípravku.

Anketa

Jak se Vám líbí nové názvosloví chorob a používáte je?
17%
5%
3%
22%
4%
49%
detail