Chemap Agro s.r.o.

BELVEDERE

Účinná látka

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody
SPe3 Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 4 m vzhledem k povrchové vodě.

Doporučení

Maximální počet aplikací v plodině:

Dávka vody: 150–250 l/ha

Přípravek se aplikuje ve třech ošetřeních pro potlačení postupně vzcházejících plevelů.

První ošetření se provádí v růstové fázi cukrovky BBCH 10 (děložní listy rozvinuty) v době, kdy jsou plevele nejcitlivější, tj. ve fázi BBCH 09–10 (vzcházení – objevení se děložních lístků). Druhá aplikace je v závislosti na aktuálním průběhu počasí a růstu plevelů v době, kdy začíná vzcházet další vlna plevelů ve fázi děložních listů až základu prvého páru pravých listů, maximálně do čtyř pravých listů plevelů (BBCH 10–14). Třetí aplikace je v době vzcházení třetí vlny plevelů ve fázi děložních listů až základu prvého páru pravých listů, maximálně do čtyř pravých listů plevelů (BBCH 10–14). Minimální interval mezi dvěma aplikacemi je 7 dnů.

Citlivé plevele: hluchavka nachová, kokoška pastuší tobolka, laskavec srstnatý/ohnutý, merlík bílý, penízek rolní, ptačinec žabinec, rozrazil perský, violka rolní, violka trojbarevná.

Méně citlivé plevele: heřmánek nevonný/heřmánkovec přímořský, pohanka svlačcovitá, svízel přítula, výdrol řepky.

Nepoužívejte v poškozených či oslabených porostech.

Za jasných dní se silným slunečním svitem lze, vzhledem ke zvýšenému riziku poškození cukrovky, aplikovat přípravek Belvedere až v podvečer, při teplotách nepřesahujících 25 °C (měřeno 5 cm nad povrchem půdy).

Porost musí být při ošetření suchý, nelze ošetřovat těsně po dešti ani tehdy, kdy jsou rostliny pokryty rosou.

Za podmínek nepříznivých pro růst nelze vyloučit přechodné poškození řepy (zbrzdění růstu, chlorózy, deformace listů).

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty!

Pěstování následných a náhradních plodin bez omezení.

Přípravek se aplikuje pozemně postřikem schválenými postřikovači.

Nedostatečné vypláchnutí aplikačního zařízení může způsobit poškození následně ošetřovaných rostlin.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů:

Plodina
Bez redukce
Tryska
50 %
Tryska
75 %
Tryska
90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]
cukrovka
4
4
4
4

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Cukrovka POST 10–14 BBCH AT 1 l 200 l aplikace opakovaná
detail