Chemap Agro s.r.o.

BELVEDERE FORTE

Účinná látka

BELVEDERE FORTE

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody

SPe3: Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 4 m vzhledem k povrchové vodě.

Doporučení

Přípravek se aplikuje ve třech ošetřeních pro potlačení postupně vzcházejících plevelů. První ošetření se provádí od fáze cukrovky BBCH 10 (děložní listy rozvinuty) v době, kdy jsou plevele nejcitlivější, tj. ve fázi plevelů BBCH 09–10 (vzcházení, objevení se děložních lístků). Druhá aplikace je v závislosti na aktuálním průběhu počasí a růstu plevelů v době, kdy začíná vzcházet další vlna plevelů až do fáze plevelů BBCH 12–14 (2–4 pravé listy). Třetí aplikace je v době vzcházení třetí vlny plevelů až do fáze plevelů BBCH 14 (4 pravé listy). Minimální interval mezi dvěma aplikacemi je 7 dnů.

Citlivé plevele: heřmánkovec přímořský/nevonný, hluchavka nachová, kokoška pastuší tobolka, laskavec srstnatý/ohnutý, merlík bílý, penízek rolní, ptačinec žabinec, svízel přítula, violka rolní, výdrol řepky.

Méně citlivé plevele: ježatka kuří noha (do BBCH 13, při pozdější aplikaci odolná).

Nepoužívejte v poškozených či oslabených porostech.

Za jasných dní se silným slunečním svitem lze, vzhledem ke zvýšenému riziku poškození cukrovky, aplikovat přípravek Belvedere Forte až v podvečer, při teplotách nepřesahujících 23 °C (měřeno 5 cm nad povrchem půdy).

Porost musí být při ošetření suchý, nelze ošetřovat těsně po dešti ani tehdy, kdy jsou rostliny pokryty rosou.

Za nepříznivých podmínek nelze vyloučit přechodné poškození řepy (retardace růstu, popálení špiček, chlorózy).

Minimální interval mezi dvěma aplikacemi je 7 dnů.

Následné plodiny: V rámci normálního osevního postupu není po sklizni plodiny omezena volba následných plodin. Pokud má být ve stejném roce vyseta obilnina nebo řepka, je třeba pozemek zorat do hloubky 15–20 cm.

Náhradní plodiny: V případě, že dojde k předčasné zaorávce plodiny ošetřené přípravkem Belvedere Forte, lze jako náhradní plodinu vysévat cukrovku, krmnou řepu a po orbě do hloubky 15–20 cm hrách, bob, len, kukuřici, špenát, vojtěšku a jílek. Výsev kořenových plodin (např. mrkev, ředkvička) se doporučuje až po 9 měsících od aplikace.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty ani oseté pozemky nebo pozemky určené k setí!

Ošetření se provádí maximálně 3× za vegetační období.

Přípravek se aplikuje pozemně postřikem schválenými postřikovači.

Nedostatečné vypláchnutí aplikačního zařízení může způsobit poškození následně ošetřovaných rostlin.

Aplikujte maximálně 1,0 kg účinné látky ethofumesát na hektar každý třetí rok na stejný pozemek.

Postřik provádějte jen za bezvětří nebo mírného vánku, v tom případě ve směru po větru od dalších osob.

Opětovný vstup na ošetřený pozemek je možný až po zaschnutí.

Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů:
Plodina
Bez redukce
Tryska
50 %
Tryska
75 %
Tryska
90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]
cukrovka
4
4
4
4

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Cukrovka POST plevele dvouděložné jednoleté, ježatka kuří noha AT 1 l 150–250 l aplikace opakovaná
detail