Chemap Agro s.r.o.

BENI

Účinná látka

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

Spe3: Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin 5 m.
DO: Vzdálenost mezi hranicí ošetřené plochy nesmí být menší než 5 metrů od hranice oblasti využívané zranitelnými skupinami obyvatel.

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

kukuřice

150–400 l/ha

postřik

Spektrum účinnosti:

- plevele citlivé: rdesno červivec, heřmánky, rmen rolní.

Nejlepší účinnosti se dosáhne při aplikaci na aktivně rostoucí plevele v raných růstových fázích, tj. ve fázi děložních listů až maximálně 4 pravých listů.

Nepoužívejte v poškozených či oslabených porostech.

Neaplikujte za horkých a slunných dnů, při teplotách vyšších než 23 °C.

Nejvhodnější doba pro ošetření je při oblačném počasí, případně zrána nebo k večeru, a to na suchý porost.

Po aplikaci nelze vyloučit mírné zesvětlení barvy nebo popálení okrajů listů, které však s postupným růstem mizí.

Postřik nesmí zasáhnout sousední porosty! Obzvláště citlivé jsou cukrovka, řepka olejka a okurky.

Použití v množitelských porostech konzultujte s držitelem povolení přípravku.

Pěstování následných plodin bez omezení.

Citlivost náhradní plodiny konzultujte s držitelem povolení přípravku.

Čištění aplikačního zařízení: Ihned po skončení postřiku důkladně vyčistěte aplikační zařízení. Úplně vyprázdněte postřikovač a vypláchněte nádrž, ramena a trysky třikrát čistou vodou (min. 10% objemu nádrže) dokud není odstraněna pěna a veškeré stopy přípravku. Nedostatečné vypláchnutí aplikačního zařízení může způsobit poškození následně ošetřovaných rostlin.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin [m]

kukuřice

5

5

0

0

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Kukuřice POST 14–18 BBCH AT 1 kg
detail