Chemap Agro s.r.o.

BENTA 480 SL

Účinná látka

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemní a povrchové vody.
SPe3: Za účelem ochrany necílových rostlin dodržte neošetřené ochranné pásmo 5 m od okraje ošetřovaného pozemku.

Spektrum účinnosti

Citlivé plevele: svízel přítula, pěťour maloúborný, hořčice rolní, kapustka obecná, ředkev ohnice, zemědým lékařský, heřmánky, rmen rolní, rdesno blešník, ptačinec žabinec, mléč zelinný, penízek rolní, kopřiva žahavka, kopretina osenní, kokoška pastuší tobolka a drchnička rolní.
Méně citlivé plevele: pryšce, mák vlčí, violka rolní, laskavec ohnutý, lilek černý, merlík bílý, pohanka svlačcovitá, rdesno červivec, starček obecný, pomněnka rolní.

Doporučení

Přípravek Benta 480 SL se aplikuje jednorázově nebo v dělené aplikaci. U hrachu je povolena pouze jednorázová aplikace.

Nejlepší účinnosti se dosáhne při aplikaci na aktivně rostoucí plevele v raných růstových fázích, u dělené aplikace ve fázi děložních listů až 2 pravých listů, u jednorázové aplikace až do fáze 4 pravých listů. Dělená aplikace obvykle vykazuje lepší účinnost a zvýšenou bezpečnost pro plodinu než jednorázová dávka.

Při dělené aplikaci se používají maximálně dvě aplikace: 1,5 l/ha následovaná 1,5 l/ha nebo 2,0 l/ha následovaná 1,0 l/ha. Minimální interval mezi aplikacemi je 7–10 dnů.

Doporučený objem vody je 100–200 litrů/ha při dělené aplikaci a 200–400 litrů/ha při jednorázové aplikaci. Nejnižší objem vody je možné použít pouze tehdy, jsou-li plevele maximálně v děložních listech, hustota zaplevelení je nízká a pokryvnost plodiny je zanedbatelná.

Neaplikujte přípravek Benta 480 SL na plodiny oslabené stresovými podmínkami (poškození herbicidy nebo chorobami, extrémní pH, nedostatek živin, sucho, dlouhodobé zamokření, velké výkyvy teplot nebo mechanicky poškozené). Všechny tyto faktory mohou vést k redukci voskové vrstvy na listech.

Neaplikujte za horkých a slunných dnů, při teplotách vyšších než 21°C. Nejvhodnější doba pro ošetření je při oblačném počasí, případně zrána nebo k večeru, a to na suchý porost.

Neaplikujte v době, kdy se očekává mráz nebo déšť. Po ošetření by nemělo následujících 6 hodin pršet.

Po aplikaci nelze vyloučit mírné zesvětlení barvy nebo popálení okrajů listů, které však s postupným růstem mizí.

Citlivost odrůdy vůči přípravku konzultujte s držitelem registrace nebo ověřte reakci rostlin na omezeném vzorku rostlin.

Dodržujte odstup minimálně 7 dnů mezi aplikací přípravku Benta 480 SL a aplikací jiných přípravků na ochranu rostlin.

Aplikaci v porostech určených k dalšímu zpracování konzultujte s držitelem registrace.

Postřik nesmí zasáhnout sousední porosty! Obzvláště citlivé jsou cukrovka a salát.

Brambor: Aplikujte v době, kdy je většina plevelů vzešlá a nachází se ve fázi děložních listů až 4 pravých listů, nejpozději však v době kdy většina porostu dosáhla výšky 15 cm. Neošetřujte velmi rané odrůdy nebo množitelské porosty.

Hrách: Přípravek lze aplikovat od fáze 3 plně vyvinutých listů do fáze před objevením se poupat uzavřených ve vrcholovém výhonku.

Bob: Neaplikujte dříve než od 2 listů bobu ani na plodinu vyšší než 15 cm.

Len: Aplikujte po vzejití do maximální výšky lnu 30 cm, vždy však před objevením se poupat.

Fazol: Aplikujte ve fázi 2–3 pravých listů fazolů.

Narcisy: Aplikujte před květem nebo po odkvětu. Neaplikujte v době nakvétání!

Přípravek se aplikuje pozemně postřikem schválenými postřikovači.

Nedostatečné vypláchnutí aplikačního zařízení může způsobit poškození následně ošetřovaných rostlin.

Pokud je postřik prováděn tak, že může dojít k ohrožení dalších osob, provádějte jej jen za bezvětří nebo mírného vánku, v tom případě ve směru po větru od postřikovače a dalších osob.

Postřik nesmí zasáhnout sousední plodiny.

Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů:

Plodina
Bez redukce
Tryska
50 %
Tryska
75 %
Tryska
90 %
Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin [m]
brambory, hrách, bob, fazol, len, okrasné rostliny
5
5
5
5

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Bob POST do fáze 5 listů bobu AT 3 l nebo dělená aplikace 200–400 l
Brambor POST do max. výšky bramboru 15 cm AT 3 l nebo dělená aplikace 200–400 l
Fazol POST před objevením se poupat AT 3 l nebo dělená aplikace 200–400 l
Hrách POST před objevením se poupat AT 3 l 200–400 l
Len POST před objevením se poupat AT 3 l nebo dělená aplikace 200–400 l
Narcis POST před květem, po odkvětu AT 3 l nebo dělená aplikace 200–400 l
detail