Chemap Agro s.r.o.

BETANAL MAXXPRO

Účinná látka

Koupit přípravek na AgromanualShop.cz
Koupit na AgromanualShop.cz

Polní dny Sója 2020
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3:
- Za účelem ochrany necílových rostlin dodržujte neošetřené ochranné pásmo 5 m od okraje ošetřovaného pozemku.Při 75 % a 90 % redukci úletu pomocí trysek není ochranná vzdálenost s ohledem na necílové rostliny nutná.
- Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 4 m vzhledem k povrchové vodě.

Spektrum účinnosti

Plevele citlivé: merlík bílý, laskavec ohnutý, svízel přítula, hluchavka nachová, opletka obecná, rdesno blešník, penízek rolní, violky.
Plevele méně citlivé: ježatka kuří noha.

Doporučení

Plodina, oblast použití
Dávka vody
Způsob aplikace
Max. počet aplikací v plodině
Interval mezi aplikacemi
cukrovka
200 l/ha
postřik
max. 3×
5–14 dnů
řepa salátová - červená, žlutá, bílá
200 l/ha
postřik
max. 3×
5–14 dnů
ostropestřec mariánský
200–400 l/ha
postřik
max. 3×
5–14 dnů

Růstová fáze plodiny v době aplikace:

- 1. aplikace - BBCH 10, tj. děložní listy plně rozvinuté;

- 2. aplikace - BBCH 12, tj. 2 pravé listy ;

- 3. aplikace - BBCH 14, tj. 4 pravé listy.

Růstové fáze plevelů:

- 1. aplikace - BBCH 10–11, tj. děložní listy plně rozvinuté až základ 1. páru pravých listů;

- 2. a 3. aplikace - vždy na nově vzešlou plevelnou vlnu, BBCH 10–11;

- ježatka kuří noha - BBCH 11–13, tj. 1–3 listy.

Neošetřujte při teplotách nad 23 °C a intenzivním slunečním svitu.

Za sucha a chladu je účinek přípravku pomalejší.

Po aplikaci přípravku Betanal maxxPro může dojít na ošetřovaném porostu k zpravidla přechodným projevům fytotoxicity, která se může projevit zpomalením růstu, prožloutnutím listů, nekrotickými skvrnami nebo zvlněním okrajů listů řepy. Fytotoxicita se může projevit, zejména pokud je aplikace prováděna za vysokých teplot vzduchu, intenzivního slunečního záření, případně na rostliny stresované suchem nebo jinými biotickými či abiotickými faktory.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty ani oseté pozemky nebo pozemky určené k setí!

Držitel povolení uvede na etiketě postup čištění, který byl doložen v rámci žádosti o povolení.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina
bez redukce
tryska 50 %
tryska 75 %
tryska 90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]
cukrovka, ostropestřec mariánský, řepa salátová
4
4
4
4
Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s  ohledem na ochranu necílových rostlin [m]
cukrovka, ostropestřec mariánský, řepa salátová
5
5
0
0

Minoritní registrace - ostropestřec mariánský

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

ostropestřec mariánský

200–400 l/ha

postřik

Zákazy a omezení:

Plodina, oblast použití

Zákaz, omezení

ostropestřec mariánský

zákaz použití pro potravinářské účely, zákaz zkrmování

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]

ostropestřec mariánský

4

4

4

4

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin [m]

ostropestřec mariánský

5

5

0

0

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Cukrovka POST BBCH 10–14, aplikace opakovaná do celkové dávky 4,5 l/ha, plevele BBCH 10–11 AT 1,5 l 200 l max. 3×
Ostropestřec PRE BBCH 00–09, plevele BBCH 00–09 AT 1,5 l 200–400 l max. 1×, pro průmyslové použití, minor. reg.: ÚKZÚZ
detail