Limagrain
Limagrain
Limagrain

AGRA

BETTIX 70 SC

Účinná látka

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody
SPe3 - Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 4 m vzhledem k povrchové vodě.
SPe3 - Za účelem ochrany necílových rostlin dodržte neošetřené ochranné pásmo 10 m od okraje ošetřovaného pozemku. Při 50 % a 75 % redukci úletu pomocí trysek lze zkrátit ochrannou vzdálenost na 5 m od okraje ošetřovaného pozemku, při 90 % redukci není ochranná vzdálenost nutná.

Spektrum účinnosti

- citlivé plevele: kokoška pastuší tobolka, merlík bílý, hluchavka nachová, penízek rolní
- méně citlivé plevele: laskavec ohnutý, svízel přítula.

Doporučení

Dávka vody: při preemergentní aplikaci 300–400 l/ha, při postemergentní aplikaci 100–200 l/ha.

Přípravek je možné aplikovat před vzejitím či po vzejití cukrovky bez ohledu na růstovou fázi cukrovky v dávce 1,0–3,0 l/ha. Během jedné vegetační sezony se provádějí max. 3 aplikace a celková dávka přípravku nesmí překročit 5,0 l/ha. Interval mezi dvěma aplikacemi je 7–12 dnů. Účinnost přípravku přes půdu je podmíněna dostatečnou půdní vlhkostí. Při postemergentní aplikaci je třeba přípravek aplikovat maximálně do fáze děložních lístků plevelů (BBCH 10). Dávka přípravku se volí podle druhu plevelů, růstové fáze a intenzity zaplevelení.

Aplikace přípravku Bettix 700 SC za jasných dní se silným slunečním svitem provádějte ráno nebo večer, tak aby teplota vzduchu nepřesáhla 25 °C ve výšce 5 cm nad zemí. Porost musí být při ošetření suchý, nelze ošetřovat těsně po dešti ani tehdy, kdy jsou rostliny pokryty rosou.
Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty ani oseté pozemky nebo pozemky určené k setí!
Přípravek nelze použít v množitelských porostech cukrové řepy.
Přípravek se aplikuje pozemně postřikem schválenými postřikovači.
Nedostatečné vypláchnutí aplikačního zařízení může způsobit poškození následně ošetřovaných rostlin.
Přípravek lze použít v tank-mix směsi s přípravkem Betasana Trio SC v souladu s návodem na jeho použití.
Před použitím si přečtěte přiložené pokyny.
Aplikace je možná nejpozději do růstového stadia cukrovky BBCH 18. Pokud je postřik prováděn tak, že může dojít k ohrožení dalších osob, provádějte jej jen za bezvětří nebo mírného vánku, v tom případě ve směru po větru od postřikovače a dalších osob.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů:
Plodina
Bez redukce
Tryska
50 %
Tryska
75 %
Tryska
90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]
cukrová řepa
4
4
4
4
Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin [m]
cukrová řepa
10
5
5
0

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Cukrovka PRE maximálně do fáze děložních lístků plevelů (BBCH 10) AT 1-3 l 300–400 l max. 3× opakovaná aplikace do celkové dávky 5,0 l/ha za rok
Cukrovka POST bez ohledu na růstovou fázi cukrovky, maximálně do fáze děložních lístků plevelů (BBCH 10) AT 1-3 l 100–200 l max. 3× opakovaná aplikace do celkové dávky 5,0 l/ha za rok
detail