Chemap Agro s.r.o.

BETTIX 70 WG

Účinná látka

Agromanualshop.cz- Figaro - glyfosát za výhodnou cenu
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3: Za účelem ochrany necílových rostlin dodržte neošetřené ochranné pásmo 5 m od okraje ošetřovaného pozemku. Při 50% redukci úletu pomocí trysek dodržte ochrannou vzdálenost 5 m, při 75% a 90 % redukci úletu pomocí trysek není ochranná vzdálenost nutná.

Spektrum účinnosti

- citlivé plevele: kokoška pastuší tobolka, merlík bílý, hluchavka nachová, penízek rolní;

- méně citlivé plevele: laskavec ohnutý, svízel přítula,

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

Interval mezi aplikacemi

cukrovka, řepa krmná

150–400 l/ha

postřik

max. 3× do celkové dávky 5 kg/ha za rok

6–14 dnů

AT - ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem poslední aplikace a sklizní.

Přípravek je třeba aplikovat maximálně do fáze děložních lístků plevelů (BBCH 10).

Dávka přípravku se volí podle druhu plevelů, růstové fáze a intenzity zaplevelení.

Aplikace přípravku Bettix 70 WG za jasných dní se silným slunečním svitem provádějte ráno nebo večer, tak aby teplota vzduchu nepřesáhla 25 °C ve výšce 5 cm nad zemí. Porost musí být při ošetření suchý, nelze ošetřovat těsně po dešti ani tehdy, kdy jsou rostliny pokryty rosou.

Po aplikaci přípravku nelze vyloučit přechodnou fytotoxicitu. Příznaky fytotoxicity odezní v průběhu vegetace a nemají negativní vliv na výnos a kvalitu.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty ani oseté pozemky nebo pozemky určené k setí!

Přípravek nelze použít v množitelských porostech cukrové řepy.

Nedostatečné vypláchnutí aplikačního zařízení může způsobit poškození následně ošetřovaných rostlin.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina
bez redukce
tryska 50 %
tryska 75 %
tryska 90 %
Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin [m]
cukrovka, krmná řepa
5
5
0
0

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Cukrovka POST 10–18 BBCH AT 1-2 kg 150–400 l max. 3× do celkové dávky 5 kg/ha za rok
Řepa krmná POST 10–18 BBCH AT 1-2 kg 150–400 l max. 3× do celkové dávky 5 kg/ha za rok
Agro Aliance
Syngenta Czech s.r.o.
AgromanaualShop.cz Roundup

Kalendář akcí

Prohlédnout vše

Upozornění

Veškeré údaje uvedené na webu www.agromanual.cz jsou pouze informativní, při použití přípravků se řiďte etiketou přípravku.

Anketa

Jak se Vám líbí nové názvosloví chorob a používáte je?
16%
5%
3%
22%
4%
49%
detail