Chemap Agro s.r.o.

BETTIX 70 WG

Účinná látka

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3: Za účelem ochrany necílových rostlin dodržte neošetřené ochranné pásmo 5 m od okraje ošetřovaného pozemku. Při 50% redukci úletu pomocí trysek dodržte ochrannou vzdálenost 5 m, při 75% a 90 % redukci úletu pomocí trysek není ochranná vzdálenost nutná.

Spektrum účinnosti

- citlivé plevele: kokoška pastuší tobolka, merlík bílý, hluchavka nachová, penízek rolní;

- méně citlivé plevele: laskavec ohnutý, svízel přítula,

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

Interval mezi aplikacemi

cukrovka, řepa krmná

150–400 l/ha

postřik

max. 3× do celkové dávky 5 kg/ha za rok

6–14 dnů

AT - ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem poslední aplikace a sklizní.

Přípravek je třeba aplikovat maximálně do fáze děložních lístků plevelů (BBCH 10).

Dávka přípravku se volí podle druhu plevelů, růstové fáze a intenzity zaplevelení.

Aplikace přípravku Bettix 70 WG za jasných dní se silným slunečním svitem provádějte ráno nebo večer, tak aby teplota vzduchu nepřesáhla 25 °C ve výšce 5 cm nad zemí. Porost musí být při ošetření suchý, nelze ošetřovat těsně po dešti ani tehdy, kdy jsou rostliny pokryty rosou.

Po aplikaci přípravku nelze vyloučit přechodnou fytotoxicitu. Příznaky fytotoxicity odezní v průběhu vegetace a nemají negativní vliv na výnos a kvalitu.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty ani oseté pozemky nebo pozemky určené k setí!

Přípravek nelze použít v množitelských porostech cukrové řepy.

Nedostatečné vypláchnutí aplikačního zařízení může způsobit poškození následně ošetřovaných rostlin.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina
bez redukce
tryska 50 %
tryska 75 %
tryska 90 %
Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin [m]
cukrovka, krmná řepa
5
5
0
0

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Cukrovka POST 10–18 BBCH AT 1-2 kg 150–400 l max. 3× do celkové dávky 5 kg/ha za rok
Řepa krmná POST 10–18 BBCH AT 1-2 kg 150–400 l max. 3× do celkové dávky 5 kg/ha za rok
detail