Chemap Agro s.r.o.

BLUSKY

Účinná látka

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Upozornění

SPe3:
- Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů 4 m.
- Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin 20 m.

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

pšenice, ječmen, žito, tritikale

200–400 l/ha

postřik

Spektrum účinnosti:

- citlivé plevele - ptačinec žabinec, kokoška pastuší tobolka, heřmánek pravý, řepka olejka-výdrol, pomněnka rolní;

- méně citlivé plevele - opletka obecná, violka rolní, merlík bílý, hluchavka nachová.

Blusky je nejúčinnější při aplikaci na malé, aktivně rostoucí plevele, optimálně ve fázi 2–6 pravých listů plevelů. Opletka obecná je citlivá pouze do fáze 4 listů.

Dávku 20 g/ha použijte při výskytu méně citlivých plevelů nebo na plevele v pokročilejších růstových fázích.

Nepoužívejte v poškozených či oslabených porostech.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty ani oseté pozemky nebo pozemky určené k setí.

Následné plodiny: Ve stejném kalendářním roce, ve kterém proběhla sklizeň plodin ošetřených přípravkem Blusky, je možné vysázet pouze ozimé obilniny, řepku olejku ozimou nebo trávy. Na jaře v následujícím roce již žádná omezení nejsou stanovena. Pěstování plodin v podmínkách výrazně zásaditých půd v kombinaci s nedostatkem srážek a dlouhodobým suchem konzultujte s držitelem povolení.

Náhradní plodiny: V případě předčasného zrušení porostu je možné po uplynutí 3 měsíců ode dne aplikace Blusky vysázet pouze pšenici ozimou. Před výsadbou musí proběhnout orba a kultivace půdy až do hloubky 15 cm.

Čištění aplikačního zařízení:

1. Bezprostředně po aplikaci nádrž zcela vyprázdněte. Čistou vodou omyjte veškeré znečištění vnějších ploch aplikačního zařízení.

2. Vypláchněte vnitřek nádrže čistou vodou (minimálně desetinou objemu nádrže postřikovače) a propláchněte ramena, hadice a trysky. Nádrž zcela vypusťte.

3. Do nádrže aplikačního zařízení předem naplněné do poloviny čistou vodou přidejte odpovídající množství čisticího přípravku. Promíchejte a následně propláchněte ramena, hadice a trysky. Doplňte nádrž vodou a nechejte roztok stát po dobu 15 minut bez míchání. Opět propláchněte ramena, hadice a trysky a nádrž zcela vypusťte (není-li možné nádrž zcela vypustit, před dalším pokračováním opakujte krok 3).

4. Odpojte trysky a filtry a namočte je v kbelíku s roztokem čisticího přípravku podle návodu na použití.

5. Znovu vypláchněte vnitřek nádrže čistou vodou (minimálně desetinou objemu nádrže postřikovače) a propláchněte ramena, hadice a trysky. Nádrž zcela vypusťte.

Nedostatečné vypláchnutí aplikačního zařízení může způsobit poškození následně ošetřovaných rostlin.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů [m]

obilniny

4

4

4

4

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin [m]

obilniny

20

10

5

5

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Ječmen jarní POST 13–39 BBCH AT 16-20 g 200–400 l max. 1×
Ječmen ozimý POST na jaře, 13–39 BBCH AT 16-20 g 200–400 l max. 1×
Pšenice jarní POST 13–39 BBCH AT 16-20 g 200–400 l max. 1×
Pšenice ozimá POST na jaře, 13–39 BBCH AT 16-20 g 200–400 l max. 1×
Tritikale ozimé POST na jaře, 13–39 BBCH AT 16-20 g 200–400 l max. 1×
Žito ozimé POST na jaře, 13–39 BBCH AT 16-20 g 200–400 l max. 1×
detail