Chemap Agro s.r.o.

BOA 360 CS

Účinná látka

Charakteristika

Další obchodní jméno přípravku EFECTOR 360 CS.
Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3:
- Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů 4 m.
- Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin 5 m

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

řepka olejka

200–300 l/ha

postřik

Přípravek se používá preemergentně. Řepka olejka se ošetřuje do 3 dnů po výsevu (BBCH 00).

Neaplikujte v době klíčení řepky nebo po jejím vyklíčení.

Předpokladem účinnosti přípravku je dostatečná půdní vlhkost.

Citlivé plevele: svízel přítula, ptačinec prostřední, merlík bílý, heřmánkovec nevonný, kokoška pastuší tobolka, penízek rolní, kakost maličký.

Méně citlivé plevele: violka rolní

Pokud po aplikaci přípravku následují srážky, nelze vyloučit, zejména na lehkých půdách, splavení přípravku do kořenové zóny rostlin a následné poškození ošetřovaného porostu. Případné příznaky fytotoxicity jsou zpravidla přechodného charakteru bez vlivu na další růst a výnos plodiny.

Následné plodiny: V normálním osevním postupu lze vysévat následné plodiny bez omezení.

Náhradní plodiny: V případě, že dojde k předčasnému zrušení porostu, lze vysévat náhradní plodiny při dodržení minimálního odstupu 1,5 měsíce od aplikace a provedení hluboké orby. U ozimých obilnin nelze vyloučit přechodnou fytotoxicitu.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty ani oseté pozemky nebo pozemky určené k setí! Obzvláště citlivé jsou vojtěška, slunečnice a vinná réva.

Čištění aplikačního zařízení: Ihned po skončení postřiku důkladně vyčistěte aplikační zařízení. Úplně vyprázdněte postřikovač a propláchněte nádrž, ramena a trysky dvakrát až třikrát čistou vodou dokud není odstraněna pěna a veškeré stopy přípravku. Nedostatečné vypláchnutí aplikačního zařízení může způsobit poškození následně ošetřovaných rostlin.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]

řepka olejka

4

4

4

4

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin [m]

řepka olejka

5

5

0

0

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Řepka olejka, ozimá PRE do 3 dnů po zasetí AT 0,33 l 200–300 l max. 1×
detail