BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

BORDER

Účinná látka

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3:
- Za účelem ochrany necílových rostlin dodržujte neošetřené ochranné pásmo 10 m od okraje ošetřovaného pozemku. Při 50 % a 70 % redukci úletu pomocí trysek dodržte neošetřené ochranné pásmo 5 m od okraje ošetřovaného pozemku, při 90 % redukci úletu není ochranná vzdálenost nutná.
- Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 4 m vzhledem k povrchové vodě.

Spektrum účinnosti

- citlivé plevele:laskavec ohnutý, kokoška pastuší tobolka, merlík bílý, pěťour maloúborný, svízel přítula, slunečnice roční, heřmánkovec přímořský, lilek černý, ptačinec prostřední, violka rolní;

- méně citlivé plevele:ježatka kuří noha.

Přípravek potlačuje růst pcháče ve fázi listové růžice.

Doporučení

AT - ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace a sklizní.

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

kukuřice

100–400 l/ha

postřik

max. 1×

Dávku 1,5 l/ha použijte v případě výskytu méně citlivých plevelů, jako jsou ježatka kuří noha a další lipnicovité plevele, rdesna, violky nebo svízel přítula, zejména za podmínek méně příznivých pro účinnost.

Přípravek se aplikuje časně postemergentně.

Růstová fáze plodiny v době aplikace: 1.– 8. list vyvinutý (BBCH 11–18)

Růstová fáze plevelů: dvouděložné jednoleté plevele do BBCH 12–14 (2–4 pravé listy), svízel přítula ve fázi BBCH 11 (1. přeslen je rozvinutý), ježatka kuří noha a další jednoděložné plevele do BBCH 13 (3 pravé listy)

Nepoužívejte v poškozených nebo oslabených porostech.

Nepříznivé podmínky v době aplikace nebo po aplikaci mohou způsobit přechodné prosvětlení listů kukuřice.

Nepoužívejte v kukuřici cukrové a pukancové.

Přípravek nelze použít v množitelských porostech.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty ani oseté pozemky nebo pozemky určené k setí!

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]

kukuřice

4

4

4

4

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin [m]

kukuřice

10

5

5

0

Návod k použití

Čištění aplikačního zařízení:

Ihned po skončení postřiku důkladně vyčistěte aplikační zařízení. Úplně vyprázdněte postřikovač a vypláchněte nádrž, ramena a trysky třikrát čistou vodou. Po každém vypláchnutí nádrž vyprázdněte. Přesvědčte se, že je veškerá kapalina odstraněna z nádrže, a také pump, filtrů, ventilů a celého systému. Odmontujte trysky, otevřete víko nádrže, aby byl umožněn přístup vzduchu do všech částí systému. Je třeba důkladně vypláchnout obaly od přípravku.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Kukuřice POST 11–18 BBCH AT 0,75-1,5 l 100–400 l max. 1×
detail