Chemap Agro s.r.o.

BORDER

Účinná látka

Agromanualshop.cz- Figaro - glyfosát za výhodnou cenu
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3:
- Za účelem ochrany necílových rostlin dodržujte neošetřené ochranné pásmo 10 m od okraje ošetřovaného pozemku. Při 50 % a 70 % redukci úletu pomocí trysek dodržte neošetřené ochranné pásmo 5 m od okraje ošetřovaného pozemku, při 90 % redukci úletu není ochranná vzdálenost nutná.
- Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 4 m vzhledem k povrchové vodě.

Spektrum účinnosti

- citlivé plevele:laskavec ohnutý, kokoška pastuší tobolka, merlík bílý, pěťour maloúborný, svízel přítula, slunečnice roční, heřmánkovec přímořský, lilek černý, ptačinec prostřední, violka rolní;

- méně citlivé plevele:ježatka kuří noha.

Přípravek potlačuje růst pcháče ve fázi listové růžice.

Doporučení

AT - ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace a sklizní.

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

kukuřice

100–400 l/ha

postřik

max. 1×

Dávku 1,5 l/ha použijte v případě výskytu méně citlivých plevelů, jako jsou ježatka kuří noha a další lipnicovité plevele, rdesna, violky nebo svízel přítula, zejména za podmínek méně příznivých pro účinnost.

Přípravek se aplikuje časně postemergentně.

Růstová fáze plodiny v době aplikace: 1.– 8. list vyvinutý (BBCH 11–18)

Růstová fáze plevelů: dvouděložné jednoleté plevele do BBCH 12–14 (2–4 pravé listy), svízel přítula ve fázi BBCH 11 (1. přeslen je rozvinutý), ježatka kuří noha a další jednoděložné plevele do BBCH 13 (3 pravé listy)

Nepoužívejte v poškozených nebo oslabených porostech.

Nepříznivé podmínky v době aplikace nebo po aplikaci mohou způsobit přechodné prosvětlení listů kukuřice.

Nepoužívejte v kukuřici cukrové a pukancové.

Přípravek nelze použít v množitelských porostech.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty ani oseté pozemky nebo pozemky určené k setí!

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]

kukuřice

4

4

4

4

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin [m]

kukuřice

10

5

5

0

Návod k použití

Čištění aplikačního zařízení:

Ihned po skončení postřiku důkladně vyčistěte aplikační zařízení. Úplně vyprázdněte postřikovač a vypláchněte nádrž, ramena a trysky třikrát čistou vodou. Po každém vypláchnutí nádrž vyprázdněte. Přesvědčte se, že je veškerá kapalina odstraněna z nádrže, a také pump, filtrů, ventilů a celého systému. Odmontujte trysky, otevřete víko nádrže, aby byl umožněn přístup vzduchu do všech částí systému. Je třeba důkladně vypláchnout obaly od přípravku.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Kukuřice POST 11–18 BBCH AT 0,75-1,5 l 100–400 l max. 1×
Agro Aliance
Syngenta Czech s.r.o.
AgromanaualShop.cz Roundup

Kalendář akcí

Prohlédnout vše

Upozornění

Veškeré údaje uvedené na webu www.agromanual.cz jsou pouze informativní, při použití přípravků se řiďte etiketou přípravku.

Anketa

Jak se Vám líbí nové názvosloví chorob a používáte je?
16%
5%
3%
22%
4%
49%
detail