Chemap Agro s.r.o.

BROMOTERB

Účinná látka

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3: Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 4 m vzhledem k povrchovým vodám.

DO: Pro aplikaci do kukuřiceS ohledem na ochranu vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 20m.

Doporučení

AT - ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace a sklizní.

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

kukuřice

200–400 l/ha

postřik

max. 1×

Spektrum účinnosti:

Dávka 1,5 l/ha:

- plevele citlivé:laskavec ohnutý, kokoška pastuší tobolka, durman obecný, pěťour maloúborný, prlina rolní, plevele heřmánkovité, opletka obecná, rdesno blešník, rdesno červivec, lilek černý, mléče, ptačinec žabinec, penízek rolní, rozrazil perský, řepka olejka-výdrol, chrpa modrák, merlík bílý, svízel přítula, hluchavky, hořčice, rozrazil polní, violka rolní;

- plevele méně citlivé:rdesno ptačí.

Dávka 2,0 l/ha:

- plevele citlivé:laskavec ohnutý, řepka olejka-výdrol, kokoška pastuší tobolka, chrpa modrák, merlík bílý, durman obecný, svízel přítula, pěťour maloúborný, hluchavky, prlina rolní, plevele heřmánkovité, opletka obecná, lilek černý, mléče, ptačinec žabinec, penízek rolní, violka rolní, rozrazil perský, rdesno ptačí, hořčice, rozrazil polní

Nižší dávku aplikujte rovněž na plevele v raných růstových fázích.

Nelze vyloučit projevy zpravidla přechodné fytotoxicity na ošetřované plodině.

Citlivost odrůd konzultujte s držitelem povolení.

Následné plodiny: Pěstování následných plodin je bez omezení.

Náhradní plodiny: Po předčasném zaorání porostu lze pěstovat kukuřici a hrách.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty ani oseté pozemky nebo pozemky určené k setí!

Přípravek není určen do množitelských porostů.

Čištění aplikačního zařízení:

1. Po vyprázdnění nádrže vypláchněte nádrž, ramena i trysky čistou vodou (čtvrtinou objemu nádrže postřikovače),

2. Vypusťte oplachovou vodu a celé zařízení znovu propláchněte čistou vodou (čtvrtinou objemu nádrže postřikovače), případně s přídavkem čisticího prostředku nebo sody (3% roztokem). V případě použití čisticích prostředků postupujte dle návodu na jejich použití.

3. Opakujte postup podle bodu 2 ještě jednou.

4. Trysky a sítka musejí být čištěny odděleně před zahájením a po ukončení proplachování.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]

kukuřice

4

4

4

4

S ohledem na ochranu vodních organizmů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 20 m.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Soufflet Agro - webinar
AG NOVACHEM s.r.o.
Limagrain - kukuřice- 2021
Agro Aliance
Slunečnice - Syngenta
Přírodní cestou nejen proti chorobám a škůdcům

Kalendář akcí

Prohlédnout vše

Upozornění

Veškeré údaje uvedené na webu www.agromanual.cz jsou pouze informativní, při použití přípravků se řiďte etiketou přípravku.

detail