Limagrain
Limagrain
Limagrain

Chemap Agro s.r.o.

BROMOTRIL 25 SC

Účinná látka

Balení

5 l PE kanystr, 5 l, 10 l, 20 l HDPE kanystr, 25 l a 200 l kov/PE sud

Charakteristika

Postřikový herbicidní přípravek ve formě tekutého suspenzního koncentrátu určený k postemergentnímu hubení dvouděložných plevelů v obilninách a kukuřici.

BROMOTRIL 25 SC

Agronutrition
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Působení

BROMOTRIL 25 SC je selektivní kontaktní herbicid s krátkým reziduálním účinkem. Bromoxynil je přijímán listy plevelů. Herbicidní účinek spočívá v narušení fotosyntézy u citlivých rostlin. Působí převážně jako dotykový a částečně systémový herbicid na vzešlé dvouděložné plevele. Způsobuje zasychání citlivých plevelů a jejich následné odumírání. Účinek se projevuje do 24 hodin po ošetření drobnými nekrotickými skvrnami. Citlivé druhy plevelů hubí za 2-3 dny po ošetření, k úplnému zničení plevelné vegetace dochází zpravidla za 4-5 dní po aplikaci. Účinnost přípravku je tím vyšší, čím je větší pokryvnost listové plochy po ošetření. Není přijímán kořeny a neúčinkuje na semena. Plevele v době aplikace mají mít vyvinuty 2-4 pravé listy.

Spektrum účinnosti

Plevele citlivé: Hořčice rolní – Sinapis arvensis, durman obecný – Datura stramonium, kokoška pastuší tobolka – Capsella bursa-pastoris, laskavec ohnutý – Amaranthus retroflexus, lilek černý – Solanum nigrum, merlík bílý – Chenopodium album, mléč zelinný – Sonchus oleraceus, mák vlčí – Papaver rhoeas, pěťour maloúborný – Galinsoga parviflora, rdesno ptačí – Polygonum aviculare, rdesno svlačcovité – Polygonum convolvulus, ředkev ohnice – Raphanus raphanistrum, vikev chlupatá – Vicia hirsuta, vikev setá výdrol – Vicia sativa.

Doporučení

Obilniny bez podsevu
Ošetřujte postemergentně od 2. listu obilniny do začátku sloupkování. (Ozimy je možné ošetřovat jak na podzim tak na jaře).

Obilniny s podsevem vojtěšky
Ošetřujte postemergentně od 2. listu obilniny do začátku sloupkování, vojtěška od fáze 1. trojlístku a plevele mají 2-4 pravé listy.

Kukuřice
Aplikujte postemergetně do výšky kukuřice 20 cm (je možno ošetřovat kukuřici s podsevem jetele bílého a vojtěšky od fáze 1 . trojlístku), plevele ve fázi 2-4 listů. Neošetřujte při teplotách nad 25 °C.

Na dosáhnutí spolehlivého účinku proti plevelům je potřeba zabezpečit důkladnou pokryvnost listové plochy použitím 350 l/ha postřikové kapaliny s aplikací při nízkém tlaku.

Návod k použití

Růstová fáze plodiny:
- obilniny ozimé, obilniny jarní bez podsevu – rozhoduje růstová fáze plevelů
- obilniny jarní s podsevem vojtěšky – rozhoduje růstová fáze vojtěšky, musí mít vyvinut alespoň 1 trojlístek
- kukuřice setá – rostliny nesmějí přesáhnout výšku 20 cm

Růstová fáze plevelů:
vždy 2-4 pravé listy, u kukuřice max. 6 listů, tj. BBCH12-14, max.16

Přípravek se aplikuje postřikem schválenými pozemními postřikovači.
Přípravek nelze používat za rosy, po dešti, resp. za větrného počasí – nebezpečí snížení plevelohubného účinku a možné poškození ošetřené plodiny.
Z důvodu nebezpečí fytotoxicity v kukuřici seté přípravek nelze používat při teplotách nad 20° C!

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Ječmen jarní POST rozhoduje růstová fáze plevelů (opt. 12–14 BBCH) 60 1,2 l 350 l max. 1x, porosty bez podsevu
Ječmen ozimý POST rozhoduje růstová fáze plevelů (opt. 12–14 BBCH) 60 1,6 l 350 l max. 1x
Kukuřice POST do 20 cm výšky kukuřice, plevele 12–14 BBCH , max. BBCH 16 60 2 l 350 l max. 1x
Oves jarní POST rozhoduje růstová fáze plevelů (opt. 12–14 BBCH) 60 1,2 l 350 l max. 1x, porosty bez podsevu
Pšenice jarní POST rozhoduje růstová fáze plevelů (opt. 12–14 BBCH) 60 1,2 l 350 l max. 1x, porosty bez podsevu
Pšenice ozimá POST rozhoduje růstová fáze plevelů (opt. 12–14 BBCH) 60 1,6 l 350 l max. 1x
Tritikale ozimé POST rozhoduje růstová fáze plevelů (opt. 12–14 BBCH) 60 1,6 l 350 l max. 1x
Žito ozimé POST rozhoduje růstová fáze plevelů (opt. 12–14 BBCH) 60 1,6 l 350 l max. 1x
Agro Aliance
AG NOVACHEM s.r.o.
Zetrola Magnello Pack - Syngenta
Kniha Biologie a regulace plevelů  - Novinka 2018

Kalendář akcí

Prohlédnout vše

Upozornění

Veškeré údaje uvedené na webu www.agromanual.cz jsou pouze informativní, při použití přípravků se řiďte etiketou přípravku.

Anketa

Jak se Vám líbí nové názvosloví chorob a používáte je?
25%
6%
4%
16%
5%
43%
detail