Chemap Agro s.r.o.

BROMOTRIL 25 SC

Účinná látka

Balení

5 l PE kanystr, 5 l, 10 l, 20 l HDPE kanystr, 25 l a 200 l kov/PE sud

Charakteristika

Postřikový herbicidní přípravek ve formě tekutého suspenzního koncentrátu určený k postemergentnímu hubení dvouděložných plevelů v obilninách a kukuřici.

BROMOTRIL 25 SC

Polní dny Sója 2020
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Působení

BROMOTRIL 25 SC je selektivní kontaktní herbicid s krátkým reziduálním účinkem. Bromoxynil je přijímán listy plevelů. Herbicidní účinek spočívá v narušení fotosyntézy u citlivých rostlin. Působí převážně jako dotykový a částečně systémový herbicid na vzešlé dvouděložné plevele. Způsobuje zasychání citlivých plevelů a jejich následné odumírání. Účinek se projevuje do 24 hodin po ošetření drobnými nekrotickými skvrnami. Citlivé druhy plevelů hubí za 2-3 dny po ošetření, k úplnému zničení plevelné vegetace dochází zpravidla za 4-5 dní po aplikaci. Účinnost přípravku je tím vyšší, čím je větší pokryvnost listové plochy po ošetření. Není přijímán kořeny a neúčinkuje na semena. Plevele v době aplikace mají mít vyvinuty 2-4 pravé listy.

Spektrum účinnosti

Plevele citlivé: Hořčice rolní – Sinapis arvensis, durman obecný – Datura stramonium, kokoška pastuší tobolka – Capsella bursa-pastoris, laskavec ohnutý – Amaranthus retroflexus, lilek černý – Solanum nigrum, merlík bílý – Chenopodium album, mléč zelinný – Sonchus oleraceus, mák vlčí – Papaver rhoeas, pěťour maloúborný – Galinsoga parviflora, rdesno ptačí – Polygonum aviculare, rdesno svlačcovité – Polygonum convolvulus, ředkev ohnice – Raphanus raphanistrum, vikev chlupatá – Vicia hirsuta, vikev setá výdrol – Vicia sativa.

Doporučení

Obilniny bez podsevu
Ošetřujte postemergentně od 2. listu obilniny do začátku sloupkování. (Ozimy je možné ošetřovat jak na podzim tak na jaře).

Obilniny s podsevem vojtěšky
Ošetřujte postemergentně od 2. listu obilniny do začátku sloupkování, vojtěška od fáze 1. trojlístku a plevele mají 2-4 pravé listy.

Kukuřice
Aplikujte postemergetně do výšky kukuřice 20 cm (je možno ošetřovat kukuřici s podsevem jetele bílého a vojtěšky od fáze 1 . trojlístku), plevele ve fázi 2-4 listů. Neošetřujte při teplotách nad 25 °C.

Na dosáhnutí spolehlivého účinku proti plevelům je potřeba zabezpečit důkladnou pokryvnost listové plochy použitím 350 l/ha postřikové kapaliny s aplikací při nízkém tlaku.

Návod k použití

Růstová fáze plodiny:
- obilniny ozimé, obilniny jarní bez podsevu – rozhoduje růstová fáze plevelů
- obilniny jarní s podsevem vojtěšky – rozhoduje růstová fáze vojtěšky, musí mít vyvinut alespoň 1 trojlístek
- kukuřice setá – rostliny nesmějí přesáhnout výšku 20 cm

Růstová fáze plevelů:
vždy 2-4 pravé listy, u kukuřice max. 6 listů, tj. BBCH12-14, max.16

Přípravek se aplikuje postřikem schválenými pozemními postřikovači.
Přípravek nelze používat za rosy, po dešti, resp. za větrného počasí – nebezpečí snížení plevelohubného účinku a možné poškození ošetřené plodiny.
Z důvodu nebezpečí fytotoxicity v kukuřici seté přípravek nelze používat při teplotách nad 20° C!

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Ječmen jarní POST rozhoduje růstová fáze plevelů (opt. 12–14 BBCH) 60 1,2 l 350 l max. 1x, porosty bez podsevu
Ječmen ozimý POST rozhoduje růstová fáze plevelů (opt. 12–14 BBCH) 60 1,6 l 350 l max. 1x
Kukuřice POST do 20 cm výšky kukuřice, plevele 12–14 BBCH , max. BBCH 16 60 2 l 350 l max. 1x
Oves jarní POST rozhoduje růstová fáze plevelů (opt. 12–14 BBCH) 60 1,2 l 350 l max. 1x, porosty bez podsevu
Pšenice jarní POST rozhoduje růstová fáze plevelů (opt. 12–14 BBCH) 60 1,2 l 350 l max. 1x, porosty bez podsevu
Pšenice ozimá POST rozhoduje růstová fáze plevelů (opt. 12–14 BBCH) 60 1,6 l 350 l max. 1x
Tritikale ozimé POST rozhoduje růstová fáze plevelů (opt. 12–14 BBCH) 60 1,6 l 350 l max. 1x
Žito ozimé POST rozhoduje růstová fáze plevelů (opt. 12–14 BBCH) 60 1,6 l 350 l max. 1x
detail