Chemap Agro s.r.o.

BUTISAN DUO

Účinná látka

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemní a povrchové vody.
SPe1: Za účelem ochrany podzemní vody neaplikujte tento přípravek nebo jiný, jestliže obsahuje účinnou látku metazachlor v celkové dávce 1,0 kg úč.l./ha (jednorázově a/nebo v dělených dávkách) po dobu tří let na stejném pozemku.
SPe3: Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 4 metry vzhledem k povrchové vodě

Spektrum účinnosti

Plevele citlivé: psárka polní, lipnice roční, chundelka metlice, kokoška pastuší tobolka (jen před vzejitím), penízek rolní (jen před vzejitím), heřmánky, bažanka roční, ptačinec žabinec, rmen rolní, jílky (jen před vzejitím), hluchavky, mléč (ze semen), mák vlčí, pomněnka rolní, starčeky (jen před vzejitím), kakost, rozrazily.

Doporučení

Růstová fáze plodin v době aplikace:

- preemergentně - před vzejitím,

- postemergentně - v BBCH 10–18.

Růstová fáze plevelů v době aplikace: klíčení až max. 1. pravý list.

Maximální počet aplikací: 1× v plodině na podzim.

Dávka vody: 200–400 l/ha.

Přípravek se aplikuje pozemně postřikem schválenými postřikovači.

Předpokladem účinnosti přípravku je dostatečná půdní vlhkost, herbicid musí být aktivován např. srážkami. Na půdách s vyšší sorpční schopností a na půdách s vysokou náchylností na vysychání povrchových vrstev nelze vyloučit snížení účinnosti.

Srážky po aplikaci mohou způsobit na lehkých půdách splavení přípravku do kořenové zóny rostlin a poškození porostu.

Použití půdního herbicidu při minimálním zpracování půdy konzultujte s držitelem registrace.

Při použití přípravku nelze vyloučit poškození plodiny.

Pěstování následných plodin bez omezení.

Pokud je nutno ozimou řepku ošetřenou Butisanem Duo na jaře zaorat, lze jako náhradní plodinu zařadit jarní ječmen, cukrovku, kukuřici, hrách a fazoli. Při zaorávce již na podzim lze jako náhradní plodinu zařadit opět ozimou řepku nebo od konce října pšenici ozimou. Před výsevem náhradní plodiny je třeba provést orbu do hloubky alespoň 15 cm, na podzim 20 cm.

Přípravek nesmí zasáhnout úletem, odparem ani splachem okolní porosty ani oseté pozemky nebo pozemky určené k setí.

Nedostatečné vypláchnutí aplikačního zařízení může způsobit poškození následně ošetřovaných rostlin.

Před použitím si přečtěte přiložené pokyny.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů:
Plodina
Bez redukce
Tryska
50 %
Tryska
75 %
Tryska
90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]
řepka ozimá
4
4
4
4

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Řepka olejka, ozimá PRE před vzejitím AT 2,5 l 200-400 l max. 1×
detail