Chemap Agro s.r.o.

BUTISAN MAX

Účinná látka

Koupit přípravek na AgromanualShop.cz
Koupit na AgromanualShop.cz

Agromanualshop.cz- Figaro - glyfosát za výhodnou cenu
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3:
- Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 4 m vzhledem k povrchové vodě.
- Za účelem ochrany necílových rostlin dodržte neošetřené ochranné pásmo 5 m od okraje ošetřovaného pozemku. Při alespoň 50 % redukci úletu pomocí nízkoúletových trysek není ochranná vzdálenost nutná.

Doporučení

Opětovný vstup do ošetřeného pole je možný až druhý den po aplikaci.

Spektrum plevelů:

Plevele lipnicovité jednoleté:

PRE, POST aplikace - psárka polní, lipnice roční, chundelka metlice.

Plevele dvouděložné jednoleté:

PRE-aplikace

- plevele citlivé - heřmánky, svízel přítula, merlík bílý, ptačinec žabinec, hluchavka nachová, rozrazily, zemědým lékařský, máky;

- plevele méně citlivé - penízek rolní, kokoška pastuší tobolka, laskavec ohnutý.

POST-aplikace

- plevele citlivé - heřmánky, svízel přítula, hluchavka nachová, rozrazily, zemědým lékařský, máky;

- plevele méně citlivé - merlík bílý, ptačinec žabinec, laskavec ohnutý.

Růstová fáze plodiny v době preemergentní/postemergentní aplikace:

- PRE: BBCH 00–01, tj. suché semeno až počátek bobtnání semen;

- POST: BBCH 10–12, tj. děložní listy plně rozvinuté až 2 pravé listy.

Růstová fáze plevelů: nejčastější výskyt

- PRE: nejsou vzešlé

- POST: max. BBCH 10, tj. děložní listy.

Maximální počet aplikací: 1× v plodině

Dávka vody: 200–400 l/ha

Předpokladem účinnosti přípravku je dostatečná půdní vlhkost, herbicid musí být aktivován např. srážkami. Na půdách s vyšší sorpční schopností a na půdách s vysokou náchylností na vysychání povrchových vrstev nelze vyloučit snížení účinnosti.

Po aplikaci přípravku nelze vyloučit projevy zpravidla přechodné fytotoxicity na ošetřované plodině - barevné změny na listech, deformace, zpomalení růstu.

Citlivost odrůdy konzultujte s držitelem povolení.

Pokud po aplikaci přípravku následují srážky, nelze vyloučit zejména na lehkých půdách, splavení přípravku do kořenové zóny rostlin a následné poškození ošetřovaného porostu.

Na písčitých půdách, obzvláště s obsahem humusu pod 1 %, nelze vyloučit poškození plodiny přípravkem.

Následné plodiny: V roce následujícím po aplikaci přípravku je po sklizni plodiny pěstování následných plodin bez omezení.

Náhradní plodiny: Pěstování náhradních plodin konzultujte s držitelem povolení.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty ani oseté pozemky nebo pozemky určené k setí.

Nedostatečné vypláchnutí aplikačního zařízení může způsobit poškození následně ošetřovaných rostlin.

Přípravek se aplikuje pozemně postřikem schválenými postřikovači.

Postřik provádějte jen za bezvětří nebo mírného vánku, ve směru po větru a od dalších osob.

Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů:

Plodina
Bez redukce
Tryska
50 %
Tryska
75 %
Tryska
90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]
řepka olejka ozimá
4
4
4
4
Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin[m]
řepka olejka ozimá
5
0
0
0

Minoritní registrace - lnička setá, katrán etiopský

Plodina, oblast použití
Dávka vody
Způsob aplikace
Max. počet aplikací v plodině
katrán etiopský, lnička setá
200–400 l/ha
postřik

Dávkování přípravku:

- podle půdního druhu - nižší dávka na lehké půdy;

- podle předpokládaného zaplevelení nebo druhového výskytu plevelů.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina
bez redukce
tryska 50 %
tryska 75 %
tryska 90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]
lnička setá, katrán etiopský - semenné porosty, užitkové porosty
4
4
4
4
Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin[m]
lnička setá, katrán etiopský - semenné porosty, užitkové porosty
5
0
0
0

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Katrán etiopský CPOST při nepřízni počasí, plevele do BBCH 10 AT 2-2,5 l 200–400 l max. 1×, minor. reg.: ÚKZÚZ
Katrán etiopský PRE před vzejitím, plevele do BBCH 10 AT 2-2,5 l 200–400 l max. 1×, minor. reg.: ÚKZÚZ
Lnička setá CPOST při nepřízni počasí, plevele do BBCH 10 AT 2-2,5 l 200–400 l max. 1×, minor. reg.: ÚKZÚZ
Lnička setá PRE před vzejitím, plevele do BBCH 10 AT 2-2,5 l 200–400 l max. 1×, minor. reg.: ÚKZÚZ
Řepka olejka, ozimá PRE BBCH 00–01, tj. suché semeno až počátek bobtnání semen AT 2,5 l 200–400 l
Řepka olejka, ozimá POST BBCH 10-12, tj. děložní listy plně rozvinuté až 2 pravé listy AT 2,5 l 200–400 l
Agro Aliance
Syngenta Czech s.r.o.
AgromanaualShop.cz Roundup

Kalendář akcí

Prohlédnout vše

Upozornění

Veškeré údaje uvedené na webu www.agromanual.cz jsou pouze informativní, při použití přípravků se řiďte etiketou přípravku.

Anketa

Jak se Vám líbí nové názvosloví chorob a používáte je?
17%
5%
3%
22%
4%
49%
detail