Chemap Agro s.r.o.

BUTISAN MAX

Účinná látka

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3:
- Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 4 m vzhledem k povrchové vodě.
- Za účelem ochrany necílových rostlin dodržte neošetřené ochranné pásmo 5 m od okraje ošetřovaného pozemku. Při alespoň 50 % redukci úletu pomocí nízkoúletových trysek není ochranná vzdálenost nutná.

Doporučení

Opětovný vstup do ošetřeného pole je možný až druhý den po aplikaci.

Spektrum plevelů:

Plevele lipnicovité jednoleté:

PRE, POST aplikace - psárka polní, lipnice roční, chundelka metlice.

Plevele dvouděložné jednoleté:

PRE-aplikace

- plevele citlivé - heřmánky, svízel přítula, merlík bílý, ptačinec žabinec, hluchavka nachová, rozrazily, zemědým lékařský, máky;

- plevele méně citlivé - penízek rolní, kokoška pastuší tobolka, laskavec ohnutý.

POST-aplikace

- plevele citlivé - heřmánky, svízel přítula, hluchavka nachová, rozrazily, zemědým lékařský, máky;

- plevele méně citlivé - merlík bílý, ptačinec žabinec, laskavec ohnutý.

Růstová fáze plodiny v době preemergentní/postemergentní aplikace:

- PRE: BBCH 00–01, tj. suché semeno až počátek bobtnání semen;

- POST: BBCH 10–12, tj. děložní listy plně rozvinuté až 2 pravé listy.

Růstová fáze plevelů: nejčastější výskyt

- PRE: nejsou vzešlé

- POST: max. BBCH 10, tj. děložní listy.

Maximální počet aplikací: 1× v plodině

Dávka vody: 200–400 l/ha

Předpokladem účinnosti přípravku je dostatečná půdní vlhkost, herbicid musí být aktivován např. srážkami. Na půdách s vyšší sorpční schopností a na půdách s vysokou náchylností na vysychání povrchových vrstev nelze vyloučit snížení účinnosti.

Po aplikaci přípravku nelze vyloučit projevy zpravidla přechodné fytotoxicity na ošetřované plodině - barevné změny na listech, deformace, zpomalení růstu.

Citlivost odrůdy konzultujte s držitelem povolení.

Pokud po aplikaci přípravku následují srážky, nelze vyloučit zejména na lehkých půdách, splavení přípravku do kořenové zóny rostlin a následné poškození ošetřovaného porostu.

Na písčitých půdách, obzvláště s obsahem humusu pod 1 %, nelze vyloučit poškození plodiny přípravkem.

Následné plodiny: V roce následujícím po aplikaci přípravku je po sklizni plodiny pěstování následných plodin bez omezení.

Náhradní plodiny: Pěstování náhradních plodin konzultujte s držitelem povolení.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty ani oseté pozemky nebo pozemky určené k setí.

Nedostatečné vypláchnutí aplikačního zařízení může způsobit poškození následně ošetřovaných rostlin.

Přípravek se aplikuje pozemně postřikem schválenými postřikovači.

Postřik provádějte jen za bezvětří nebo mírného vánku, ve směru po větru a od dalších osob.

Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů:

Plodina
Bez redukce
Tryska
50 %
Tryska
75 %
Tryska
90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]
řepka olejka ozimá
4
4
4
4
Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin[m]
řepka olejka ozimá
5
0
0
0

Minoritní registrace - lnička setá, katrán etiopský

Plodina, oblast použití
Dávka vody
Způsob aplikace
Max. počet aplikací v plodině
katrán etiopský, lnička setá
200–400 l/ha
postřik

Dávkování přípravku:

- podle půdního druhu - nižší dávka na lehké půdy;

- podle předpokládaného zaplevelení nebo druhového výskytu plevelů.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina
bez redukce
tryska 50 %
tryska 75 %
tryska 90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]
lnička setá, katrán etiopský - semenné porosty, užitkové porosty
4
4
4
4
Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin[m]
lnička setá, katrán etiopský - semenné porosty, užitkové porosty
5
0
0
0

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Katrán etiopský CPOST při nepřízni počasí, plevele do BBCH 10 AT 2-2,5 l 200–400 l max. 1×, minor. reg.: ÚKZÚZ
Katrán etiopský PRE před vzejitím, plevele do BBCH 10 AT 2-2,5 l 200–400 l max. 1×, minor. reg.: ÚKZÚZ
Lnička setá PRE před vzejitím, plevele do BBCH 10 AT 2-2,5 l 200–400 l max. 1×, minor. reg.: ÚKZÚZ
Lnička setá CPOST při nepřízni počasí, plevele do BBCH 10 AT 2-2,5 l 200–400 l max. 1×, minor. reg.: ÚKZÚZ
Řepka olejka, ozimá PRE BBCH 00–01, tj. suché semeno až počátek bobtnání semen AT 2,5 l 200–400 l
Řepka olejka, ozimá POST BBCH 10-12, tj. děložní listy plně rozvinuté až 2 pravé listy AT 2,5 l 200–400 l
Soufflet Agro - webinar
AG NOVACHEM s.r.o.
Limagrain - kukuřice- 2021
Agro Aliance
Slunečnice - Syngenta
Přírodní cestou nejen proti chorobám a škůdcům

Kalendář akcí

Prohlédnout vše

Upozornění

Veškeré údaje uvedené na webu www.agromanual.cz jsou pouze informativní, při použití přípravků se řiďte etiketou přípravku.

detail