BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

BUTISAN TOP

Účinná látka

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3: Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů [m]

PlodinyBez redukce [m] Tryska 50 % [m] Tryska 75 % [m] Tryska 90 % [m]
řepka olejka ozimá
5 4 4 4
řepka olejka jarní
4 4 4 4


DO:
- Vzdálenost mezi hranicí ošetřené plochy nesmí být menší než 5 metrů od hranice oblasti využívané širokou veřejností.
- Pro aplikaci do řepky olejky jarní S ohledem na ochranu vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k  povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 5 m.

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

řepka olejka

100–400 l/ha

postřik

Spektrum plevelů:

Preemergentní aplikace

- citlivé plevele: laskavec ohnutý, psárka polní, rmen rolní, ptačinec žabinec, svízel přítula, kolenec polní, hluchavka objímavá, hluchavka nachová, tetlucha kozí pysk, pomněnka rolní, starček obecný, chundelka metlice, heřmánek pravý, heřmánkovec přímořský nevonný, lipnice roční, kopřiva, nepatrnec rolní, mák vlčí, kokoška pastuší tobolka, mléče ze semene, rozrazil perský, rozrazil břečťanolistý, rozrazil polní, rozrazil rolní;

- méně citlivé plevele: kakost dvousečný, merlík bílý.

Postemergentní aplikace

- citlivé plevele: rmen rolní (do BBCH 11), ptačinec žabinec (do BBCH 11), svízel přítula (do BBCH 12), hluchavka objímavá (do BBCH 12), hluchavka nachová (do BBCH 12), tetlucha kozí pysk (do BBCH 10), heřmánek pravý (do BBCH 14), heřmánkovec přímořský nevonný (do BBCH 14), mák vlčí (do BBCH 12), kokoška pastuší tobolka (do BBCH 10), rozrazil perský (do BBCH 12), rozrazil břečťanolistý (do BBCH 10);

- méně citlivé plevele: kolenec polní (do BBCH 12), merlík bílý (do BBCH 11).

Předpokladem účinnosti přípravku je dostatečná půdní vlhkost, herbicid musí být aktivován např. srážkami. Na půdách s vyšší sorpční schopností a na půdách s vysokou náchylností na vysychání povrchových vrstev nelze vyloučit snížení účinnosti.

Po aplikaci přípravku nelze vyloučit projevy zpravidla přechodné fytotoxicity na ošetřované plodině. Citlivost odrůd konzultujte s držitelem povolení. Srážky po aplikaci mohou způsobit na lehkých půdách splavení přípravku do kořenové zóny rostlin a poškození porostu. Na písčitých půdách, obzvláště s obsahem humusu pod 1 %, nelze vyloučit poškození plodiny přípravkem.

Následné plodiny: Pěstování následných plodin je bez omezení.

Náhradní plodiny: Pokud je nutno zaorat řepku ozimou (aplikace přípravku na podzim), lze jako náhradní plodinu zařadit jarní obilniny, jarní řepku, brambory, cukrovku a kukuřici. V případě zorání řepky jarní (aplikace přípravku na jaře) lze jako náhradní plodiny pěstovat výhradně řepku olejku jarní, brambory a druhy kapusty. Před výsevem náhradních plodin je třeba provést orbu do hloubky alespoň 15 cm.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty, ani oseté pozemky nebo pozemky určené k setí.

Čištění aplikačního zařízení:

1. Po vyprázdnění nádrže vypláchněte nádrž, ramena a trysky čistou vodou (čtvrtinou nádrže objemu postřikovače).

2. Vypusťte oplachovou vodu a celé zařízení znovu propláchněte čistou vodou (čtvrtinou nádrže objemu postřikovače).

3. Opakujte postup podle návodu „2“ ještě jednou.

4. Trysky a sítka musejí být čištěny odděleně před zahájením a po ukončení proplachování.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]

řepka olejka ozimá

5

4

4

4

řepka olejka jarní

4

4

4

4

Pro aplikaci do řepky olejky jarní: S ohledem na ochranu vodních organizmů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 5 m.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Řepka olejka, jarní POST BBCH 10–18 AT 2 l 100–400 l max. 1×
Řepka olejka, jarní PRE BBCH 00–09 AT 2 l 100–400 l max. 1×
Řepka olejka, ozimá POST BBCH 10–18 AT 2 l 100–400 l max. 1×
Řepka olejka, ozimá PRE BBCH 00–09 AT 2 l 100–400 l max. 1×
detail