Chemap Agro s.r.o.

BUTOXONE 400

Účinná látka

Charakteristika

Selektivní postemergentní herbicid ve formě kapalného koncentrátu určený k hubení pcháče osetu a dalších dvouděložných plevelů v hrachu a jetelovinách. Moderní nadstandardně čistá formulace přípravku obsahuje 400 g ú.l. MCPB, protipěnicí přísadu a komplexotvorné činidlo umožňující pracovat i s tvrdou vodou.

BUTOXONE 400

Agromanualshop.cz- Figaro - glyfosát za výhodnou cenu
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3 Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 2 m vzhledem k povrchové vodě.

Spektrum účinnosti

Plevele citlivé: kokoška pastuší tobolka, merlík bílý, penízek rolní, pcháč oset, řepka vydrol. Plevele méně citlivé: konopice polní, konopice širokolistá, pohanka svlačcovitá, ptačinec žabinec, rdesno červivec, violka rolní,

Doporučení

Růstová fáze plodiny: od 3 plně rozvinutých listů až do objevení poupat ve svinutém koncovém listu, tj. BBCH 13–51.
Růstová fáze plevelů:
- dvouděložné jednoleté: 1–3 pravé listy, tj. BBCH 11–13;
- pcháč oset: stonek/růžice má 10 % konečné velikosti, tj. BBCH 31.

K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje účinnou látku typu MCPB vícekrát než 1× za vegetační sezónu.
Přípravek se aplikuje pozemně postřikem schválenými postřikovači.
Pozor na úlet postřikové kapaliny při ošetřování v blízkosti rostoucích dvouděložných rostlin. Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty úletem ani odparem! Mimořádně citlivými jsou réva vinná a chmel. V blízkosti vinic a chmelnic ošetřovat jen za vhodných podmínek (bezvětří, nižší teploty). Za vysokých teplot (nad 23 °C ) mohou být citlivé plodiny poškozeny i výpary přípravku.

Vzhledem k charakteru přípravku nelze v případě nedostatečného vypláchnutí použitého aplikačního zařízení vyloučit poškození následně ošetřovaných rostlin zbytky přípravku.
Před použitím si přečtěte přiložené pokyny.
Postřik provádějte jen za bezvětří nebo mírného vánku, v tom případě ve směru po větru od dalších osob. Postřik nesmí zasáhnout sousední plodiny.

Jetel plazivý, jetel perský, jetel panonský, štírovník růžkatý, štírovník jednoletý

Spektrum účinnosti:

- plevele citlivé: kokoška pastuší tobolka, merlík bílý, penízek rolní, pcháč oset, řepka vydrol;

- plevele méně citlivé: konopice polní, konopice širokolistá, pohanka svlačcovitá, ptačinec žabinec, rdesno červivec, violka rolní.

Růstová fáze plodiny:

- v roce výsevu. od 2–3 trojlístků do začátku prodlužovacího růstu;

- v užitkovém roce: na jaře, na začátku obrůstání do začátku prodlužovacího růstu nebo po 1. seči do 10 dnů, na začátku obrůstání.

Růstová fáze plevelů:

- dvouděložné jednoleté: 1–3 pravé listy, tj. BBCH 11–13;

- pcháč oset: stonek/růžice má 10 % konečné velikosti, tj. BBCH 31.

Dávka vody: 200–400 l/ha

Maximální počet ošetření: 1× za vegetační sezonu

Pěstování následných a náhradních plodin bez omezení.

K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje účinnou látku typu MCPB vícekrát než 1× za vegetační sezonu.

Pozor na úlet postřikové kapaliny při ošetřování v blízkosti rostoucích dvouděložných rostlin. Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty úletem ani odparem! Mimořádně citlivými jsou réva vinná a chmel. V blízkosti vinic a chmelnic ošetřovat jen za vhodných podmínek (bezvětří, nižší teploty). Za vysokých teplot (nad 23 °C) mohou být citlivé plodiny poškozeny i výpary přípravku.

Přípravek se aplikuje postřikem.

Vzhledem k charakteru přípravku nelze v případě nedostatečného vypláchnutí použitého aplikačního zařízení vyloučit poškození následně ošetřovaných rostlin zbytky přípravku Butoxone 400.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Hrách POST ve fázi BBCH 13–51, plevele BBCH 11–13 AT 3 l 100–400 l pcháč oset, plevele dvouděložné jednoleté, zákaz zkrmování hrachoviny
Jetel panonský POST - v roce výsevu. od 2–3 trojlístků do začátku prodlužovacího růstu;
- v užitkovém roce: na jaře, na začátku obrůstání do začátku prodlužovacího růstu nebo po 1. seči do 10 dnů, na začátku obrůstání.
AT 2-2,5 l 200–400 l max. 1× v plodině, pouze množitelské porosty, minor. reg.: SRS
Jetel perský POST - v roce výsevu. od 2–3 trojlístků do začátku prodlužovacího růstu;
- v užitkovém roce: na jaře, na začátku obrůstání do začátku prodlužovacího růstu nebo po 1. seči do 10 dnů, na začátku obrůstání.
AT 2-2,5 l 200–400 l max. 1× v plodině, pouze množitelské porosty, minor. reg.: SRS
Jetel plazivý POST - v roce výsevu. od 2–3 trojlístků do začátku prodlužovacího růstu;
- v užitkovém roce: na jaře, na začátku obrůstání do začátku prodlužovacího růstu nebo po 1. seči do 10 dnů, na začátku obrůstání.
AT 2-2,5 l 200–400 l max. 1× v plodině, pouze množitelské porosty, minor. reg.: SRS
Kmín POST 16–51 BBCH AT 3 l 300–400 l max. 1× v plodině, minor. reg.: EU
Štírovník POST - v roce výsevu. od 2–3 trojlístků do začátku prodlužovacího růstu;
- v užitkovém roce: na jaře, na začátku obrůstání do začátku prodlužovacího růstu nebo po 1. seči do 10 dnů, na začátku obrůstání.
AT 2-2,5 l 200–400 l max. 1× v plodině, pouze množitelské porosty, štírovník růžkatý, štírovník jednoletý, minor. reg.: SRS
Agro Aliance
Syngenta Czech s.r.o.
AgromanaualShop.cz Roundup

Kalendář akcí

Prohlédnout vše

Upozornění

Veškeré údaje uvedené na webu www.agromanual.cz jsou pouze informativní, při použití přípravků se řiďte etiketou přípravku.

Anketa

Jak se Vám líbí nové názvosloví chorob a používáte je?
16%
5%
3%
22%
5%
50%
detail