Chemap Agro s.r.o.

CADENCE 70 WG

Účinná látka

Polní dny Sója 2020
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3: Za účelem ochrany necílových rostlin dodržte neošetřené ochranné pásmo 5 m od okraje ošetřovaného pozemku.Při 50 %, 75 % a 90 % redukci úletu pomocí trysek není ochranná vzdálenost nutná.

Spektrum účinnosti

Citlivé plevele:

-jednoleté a dvouleté plevele: Abutilon theophrasti mračňák Theoprastův, Medicago lupulina tolice jetelová, Amaranthus spp. laskavce, Myosotis arvensis pomněnka rolní, Anagallis arvensis drchnička rolní, Papaver rhoeas mák vlčí, Anthemis spp.rmeny, Polygonum aviculare truskavec ptačí, Ambrosia elatior ambrosie, Polygonum spp. rdesna, Artemisia annua pelyněk, Polygonum convolvulus pohanka opletka, Atriplex patula lebeda rozkladitá, Portulaca olerace šrucha zelná, Capsella bursa-pastoris kokoška pastuší tobolka, Ranunculus arvensis pryskyřník rolní, Centaurea spp. chrpa, Raphanus raphanistrum ohnice, Cerastium spp.rožec, Rumex spp. šťovíky, Datura stramonium durman obecný, Senecio spp.starček obecný, rolní, Descurainia sophia úhorník mnohodílný, Sinapis spp. hořčice, Fumaria officinalis zemědým lékařský, Solanum nigrum lilek černý, Galeopsis tetrahit konopice napuchlá, Sonchus spp.mléče, Galinsoga parviflora pěťour maloúborný, Spergula arvensis kolenec rolní, Galium aparine svízel přítula, Stellaria media ptačinec žabinec, Helianthus annuus výdrol slunečnice, Thlaspi arvense penízek rolní, Hibiscus trionum ibišek trojdílný, Urtica urens kopřiva žahavka, Chenopodium spp.merlíky, Vicia spp. vikev, Lapsana communis kapustka obecná, Matricaria spp. heřmánky;

- vytrvalé plevele: Artemisia spp.pelyňky, Convolvulus arvensis svlačec rolní, Bellis perennis sedmikráska vytrvalá, Lepidium draba vesnovka obecná, Calystegia sepium opletník plotný, Plantago spp.jitrocele, Cichorium intybus čekanka, Sonchus arvensis mléč rolní, Cirsium arvense pcháč oset. Rumex spp.šťovíky.

Doporučení

Do kukuřice seté se aplikuje přípravek Cadence 70 WG postemergentně, ve stadiu kukuřice BBCH 13–16 (3. až 6. list vyvinutý).

Pro dosažení nejlepší účinnosti je třeba aplikovat přípravek v době, kdy jsou plevele malé, tj. ve stadiu 2–4 pravých listů (přízemní růžice 5 cm v průměru) a v době jejich aktivního růstu. Nejcitlivější stadium růstu pro pohanku opletku a svlačec rolní je, když dosahují rostliny minimálně 15 cm délky.

Dávku přípravku lze přizpůsobit podle citlivosti plevelů, vhodnosti podmínek pro účinnost v době aplikace nebo intenzity zaplevelení.

Dávka vody: 200–400 l/ha

Maximální počet aplikací v plodině: 1× za vegetaci

Nepoužívejte v poškozených či oslabených porostech. Neošetřujte v době, kdy jsou očekávány noční mrazíky anebo při teplotách nad 28 °C. Optimální teplota pro aplikaci je od 10 do 25 °C.

Příležitostně mohou být pozorovány projevy fytotoxicity typické pro herbicidy ze skupiny „syntetických auxinů“ (chlorózy, deformace, zbrzdění růstu), obzvláště v případě, že po aplikaci dojde k výraznému poklesu teplot. Tyto projevy jsou obvykle přechodného charakteru a nemají vliv na výnos.

Použití přípravku v inbred liniích bez předchozího ověření citlivosti na menším počtu rostlin se nedoporučuje.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty! Mimořádně citlivé jsou réva vinná a chmel. V blízkosti vinic a chmelnic ošetřovat jen za vhodných podmínek (bezvětří, nižší teploty). Za vysokých teplot mohou být citlivé plodiny poškozeny!

Přípravek se aplikuje postřikem.

Ihned po skončení postřiku důkladně propláchněte aplikační zařízení.

Úplně vyprázdněte postřikovač a vypláchněte nádrž, ramena a trysky třikrát čistou vodou dokud není odstraněna pěna a veškeré stopy přípravku.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina
bez redukce
tryska 50 %
tryska 75 %
tryska 90 %
Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin [m]
kukuřice
5
0
0
0

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Kukuřice POST 13-16 BBCH AT 350-400 g 100-400 l
detail