Chemap Agro s.r.o.

CALARIS

Účinná látka

Agromanualshop.cz- Figaro - glyfosát za výhodnou cenu
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

Přípravek nesmí jakkoli zasáhnout okolní porosty ani oseté pozemky nebo pozemky určené k setí! Zvláště citlivé jsou např. řepa, hrách, fazole, zelenina, réva vinná, ovocné dřeviny.
Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody
R 50/53 - Vysoce toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí

Doporučení

Přípravek Calaris se používá postemergentně, maximálně jednou za vegetaci. Kukuřice se ošetřuje v růstové fázi od druhého do osmého vyvinutého listu (BBCH 12–18). Dvoudě1ožné plevele mají být v růstové fázi maximálně do šestého listu (do BBCH 16).
Ježatka kuří noha se ošetřuje v růstové fázi maximálně do dvou pravých listů (do BBCH 12).

Maximální počet ošetření za sezónu: 1×

Spektrum účinnosti:
Citlivé plevele
V dávce 1,5 l/ha: ježatka kuří noha, svízel přítula.
V dávce 1,0 l/ha: merlík bílý, opletka obecná.

Citlivost odrůdy konzultujte s držitelem registrace přípravku.
Při použití přípravku nelze vyloučit přechodnou fytotoxicitu v podobě chloróz až prosvětlení listů kukuřice, případně mírného zbrzdění růstu.
Nepoužívejte v jakkoli poškozených či oslabených porostech.
Nepoužívejte v kukuřici cukrové a pukancové.
Přípravek nelze použít v množitelských porostech inbredních linií kukuřice!

Návod k použití

Přípravek se aplikuje pozemně postřikem schválenými aplikátory.
Vzhledem k charakteru přípravku nelze v případě nedostatečného vypláchnutí použitého aplikačního zařízení vyloučit poškození následně ošetřovaných rostlin zbytky přípravku Calaris.
Postřik provádějte jen za bezvětří nebo mírného vánku, v tom případě ve směru po větru od dalších osob.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Kukuřice POST od 2. do 8. vyvinutého listu AT 1 l 200–300 l max. 1x, plevele dvouděložné jednoleté
Kukuřice POST od 2. do 8. vyvinutého listu AT 1,5 l 200–300 l max. 1x, ježatka kuří noha, svízel přítula
Agro Aliance
Syngenta Czech s.r.o.
AgromanaualShop.cz Roundup

Kalendář akcí

Prohlédnout vše

Upozornění

Veškeré údaje uvedené na webu www.agromanual.cz jsou pouze informativní, při použití přípravků se řiďte etiketou přípravku.

Anketa

Jak se Vám líbí nové názvosloví chorob a používáte je?
15%
5%
3%
23%
5%
50%
detail