Chemap Agro s.r.o.

CALARIS

Účinná látka

Polní dny Sója 2020
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

Přípravek nesmí jakkoli zasáhnout okolní porosty ani oseté pozemky nebo pozemky určené k setí! Zvláště citlivé jsou např. řepa, hrách, fazole, zelenina, réva vinná, ovocné dřeviny.
Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody
R 50/53 - Vysoce toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí

Doporučení

Přípravek Calaris se používá postemergentně, maximálně jednou za vegetaci. Kukuřice se ošetřuje v růstové fázi od druhého do osmého vyvinutého listu (BBCH 12–18). Dvoudě1ožné plevele mají být v růstové fázi maximálně do šestého listu (do BBCH 16).
Ježatka kuří noha se ošetřuje v růstové fázi maximálně do dvou pravých listů (do BBCH 12).

Maximální počet ošetření za sezónu: 1×

Spektrum účinnosti:
Citlivé plevele
V dávce 1,5 l/ha: ježatka kuří noha, svízel přítula.
V dávce 1,0 l/ha: merlík bílý, opletka obecná.

Citlivost odrůdy konzultujte s držitelem registrace přípravku.
Při použití přípravku nelze vyloučit přechodnou fytotoxicitu v podobě chloróz až prosvětlení listů kukuřice, případně mírného zbrzdění růstu.
Nepoužívejte v jakkoli poškozených či oslabených porostech.
Nepoužívejte v kukuřici cukrové a pukancové.
Přípravek nelze použít v množitelských porostech inbredních linií kukuřice!

Návod k použití

Přípravek se aplikuje pozemně postřikem schválenými aplikátory.
Vzhledem k charakteru přípravku nelze v případě nedostatečného vypláchnutí použitého aplikačního zařízení vyloučit poškození následně ošetřovaných rostlin zbytky přípravku Calaris.
Postřik provádějte jen za bezvětří nebo mírného vánku, v tom případě ve směru po větru od dalších osob.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Kukuřice POST od 2. do 8. vyvinutého listu AT 1 l 200–300 l max. 1x, plevele dvouděložné jednoleté
Kukuřice POST od 2. do 8. vyvinutého listu AT 1,5 l 200–300 l max. 1x, ježatka kuří noha, svízel přítula
detail