Chemap Agro s.r.o.

CALIBAN DUO

Účinná látka

Polní dny Sója 2020
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemní a povrchové vody

SPe3
-Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásmo 4 m vzhledem k povrchové vodě.
-Za účelem ochrany necílových rostlin dodržte neošetřené ochranné pásmo 15 m od okraje ošetřovaného pozemku. Při 50 % redukci úletu pomocí trysek lze zkrátit ochrannou vzdálenost na 10 m a při 75 % redukci na 3 m od okraje ošetřovaného pozemku, při 90 % redukci není ochranná vzdálenost nutná.

Spektrum účinnosti

Plevele citlivé: chundelka metlice, psárka polní, pýr plazivý, ptačinec žabinec, heřmánky, kokoška pastuší tobolka, výdrol řepky olejky.
Plevele méně citlivé: svízel přítula, hluchavky.

Doporučení

Růstová fáze plodin v době aplikace: BBCH 21–29, tj. odnožování

Růstová fáze plevelů:

- trávy: do začátku odnožování – BBCH 21, pýr plazivý max. 4 listy – BBCH 14;

- dvouděložné: max. BBCH 14, tj. 4 pravé listy.

Počet aplikací: 1× za vegetační sezonu, na jaře.

Dávka vody: 200–400 l/ha

Po aplikaci přípravku by min. 2 hodiny nemělo pršet.

Po aplikaci přípravku nelze vyloučit projevy fytotoxicity na ošetřovaných plodinách.

Následné plodiny: Pěstování následných plodin je bez omezení - s výjimkou dvouděložných meziplodin a řepky olejky ozimé, které nelze pěstovat.

Náhradní plodiny: Pěstování náhradních plodin konzultujte s držitelem registrace.

Přípravek nesmí zasáhnout úletem, odparem ani splachem okolní porosty ani oseté pozemky nebo pozemky určené k setí!

K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje účinnou látku na bázi inhibitorů ALS (sulfonylmočoviny, triazolopyrimidiny, triazoliny) na stejném pozemku po sobě bez přerušení ošetřením jiným herbicidem s odlišným mechanismem účinku.

Nedostatečné vypláchnutí aplikačního zařízení může způsobit poškození následně ošetřovaných rostlin.

Přípravek se aplikuje pozemně postřikem schválenými postřikovači.

Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů:
Plodina
Bez redukce
Tryska
50 %
Tryska
75 %
Tryska
90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů [m]
ozimé obilniny
4
4
4
4
Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin [m]
ozimé obilniny
15
10
3
0

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Pšenice ozimá POST BBCH 21–29, tj. odnožování, chundelka metlice, dvouděložné plevele AT 0,25 kg 250–300 l
Pšenice ozimá POST BBCH 21–29, tj. odnožování, pýr plazivý, psárka polní AT 0,33 kg 250–300 l
Tritikale ozimé POST BBCH 21–29, tj. odnožování, chundelka metlice, dvouděložné plevele AT 0,25 kg 250–300 l
Tritikale ozimé POST BBCH 21–29, tj. odnožování, pýr plazivý, psárka polní AT 0,33 kg 250–300 l
Žito ozimé POST BBCH 21–29, tj. odnožování, chundelka metlice, dvouděložné plevele AT 0,25 kg 250–300 l
detail