Chemap Agro s.r.o.

CALIBAN TOP

Účinná látka

Agromanualshop.cz- Figaro - glyfosát za výhodnou cenu
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemní a povrchové vody

SPe3
- Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 4 m vzhledem k povrchové vodě.
- Za účelem ochrany necílových rostlin dodržte neošetřené ochranné pásmo 3 m od okraje ošetřovaného pozemku. Při 50 %, 75% a 90 % redukci úletu pomocí trysek není ochranná vzdálenost nutná.

Spektrum účinnosti

Plevele citlivé: chundelka metlice, psárka polní, svízel přítula, heřmánky, ptačinec žabinec, kokoška pastuší tobolka, výdrol řepky olejky.
Plevele méně citlivé: hluchavky, violka rolní, mák vlčí, pomněnka rolní.

Doporučení

Růstová fáze plodin v době aplikace: BBCH 21–29, tj. odnožování.

Růstová fáze plevelů: trávy - do začátku odnožování BBCH 21; dvouděložné - max. BBCH 14, tj. 4 pravé listy.

Počet aplikací: 1× za vegetační sezonu, na jaře.

Dávka vody: 200–400 l/ha

Po aplikaci přípravku by min. 2 hodiny nemělo pršet.

Po aplikaci přípravku nelze vyloučit projevy fytotoxicity na ošetřovaných plodinách.

Pěstování následných plodin je bez omezení - s výjimkou dvouděložných meziplodin a řepky olejky ozimé, které nelze pěstovat.

Pěstování náhradních plodin konzultujte s držitelem registrace.

Přípravek nesmí zasáhnout úletem, odparem ani splachem okolní porosty ani oseté pozemky nebo pozemky určené k setí!

K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje účinnou látku na bázi inhibitorů ALS (sulfonylmočoviny, triazolopyrimidiny, triazoliny) na stejném pozemku po sobě bez přerušení ošetřením jiným herbicidem s odlišným mechanizmem účinku.

Nedostatečné vypláchnutí aplikačního zařízení může způsobit poškození následně ošetřovaných rostlin.

Přípravek se aplikuje pozemně postřikem schválenými postřikovači.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů:

Plodina
Bez redukce
Tryska
50 %
Tryska
75 %
Tryska
90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]
ozimé obilniny
4
4
4
4
Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin [m]
ozimé obilniny
3
0
0
0

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Pšenice ozimá POST během odnožování (BBCH 21–29) AT 0,3 kg 250–300 l
Tritikale ozimé POST během odnožování (BBCH 21–29) AT 0,3 kg 250–300 l
Žito ozimé POST během odnožování (BBCH 21–29) AT 0,3 kg 250–300 l
Agro Aliance
Syngenta Czech s.r.o.
AgromanaualShop.cz Roundup

Kalendář akcí

Prohlédnout vše

Upozornění

Veškeré údaje uvedené na webu www.agromanual.cz jsou pouze informativní, při použití přípravků se řiďte etiketou přípravku.

Anketa

Jak se Vám líbí nové názvosloví chorob a používáte je?
17%
5%
3%
22%
4%
49%
detail