Chemap Agro s.r.o.

CALIBAN TOP

Účinná látka

Polní dny Sója 2020
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemní a povrchové vody

SPe3
- Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 4 m vzhledem k povrchové vodě.
- Za účelem ochrany necílových rostlin dodržte neošetřené ochranné pásmo 3 m od okraje ošetřovaného pozemku. Při 50 %, 75% a 90 % redukci úletu pomocí trysek není ochranná vzdálenost nutná.

Spektrum účinnosti

Plevele citlivé: chundelka metlice, psárka polní, svízel přítula, heřmánky, ptačinec žabinec, kokoška pastuší tobolka, výdrol řepky olejky.
Plevele méně citlivé: hluchavky, violka rolní, mák vlčí, pomněnka rolní.

Doporučení

Růstová fáze plodin v době aplikace: BBCH 21–29, tj. odnožování.

Růstová fáze plevelů: trávy - do začátku odnožování BBCH 21; dvouděložné - max. BBCH 14, tj. 4 pravé listy.

Počet aplikací: 1× za vegetační sezonu, na jaře.

Dávka vody: 200–400 l/ha

Po aplikaci přípravku by min. 2 hodiny nemělo pršet.

Po aplikaci přípravku nelze vyloučit projevy fytotoxicity na ošetřovaných plodinách.

Pěstování následných plodin je bez omezení - s výjimkou dvouděložných meziplodin a řepky olejky ozimé, které nelze pěstovat.

Pěstování náhradních plodin konzultujte s držitelem registrace.

Přípravek nesmí zasáhnout úletem, odparem ani splachem okolní porosty ani oseté pozemky nebo pozemky určené k setí!

K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje účinnou látku na bázi inhibitorů ALS (sulfonylmočoviny, triazolopyrimidiny, triazoliny) na stejném pozemku po sobě bez přerušení ošetřením jiným herbicidem s odlišným mechanizmem účinku.

Nedostatečné vypláchnutí aplikačního zařízení může způsobit poškození následně ošetřovaných rostlin.

Přípravek se aplikuje pozemně postřikem schválenými postřikovači.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů:

Plodina
Bez redukce
Tryska
50 %
Tryska
75 %
Tryska
90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]
ozimé obilniny
4
4
4
4
Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin [m]
ozimé obilniny
3
0
0
0

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Pšenice ozimá POST během odnožování (BBCH 21–29) AT 0,3 kg 250–300 l
Tritikale ozimé POST během odnožování (BBCH 21–29) AT 0,3 kg 250–300 l
Žito ozimé POST během odnožování (BBCH 21–29) AT 0,3 kg 250–300 l
detail