Chemap Agro s.r.o.

CAPRENO

Účinná látka

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

Spe3: Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů 5 m.

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

kukuřice

200–400 l/ha

postřik

Spektrum plevelů:

- plevele citlivé v dávce 0,22 l/ha: drchnička rolní, chrpa modrá, durman obecný, merlík zvrhlý, merlík mnohosemenný, merlík bílý, laskavec ohnutý, kokoška pastuší tobolka, hluchavka nachová, hluchavka objímavá, pěťour maloúborný, pěťour brvitý, prlina rolní, plevele heřmánkovité, ptačinec prostřední, bažanka roční, mák vlčí, rdesno svlačcovité, rdesno blešník, rdesno červivec, šťovík tupolistý, lilek černý, mléč rolní, penízek rolní, smetánka lékařská, penízek rolní, rozrazil rolní, violka rolní, mračňák Theophrastův, ambrózie vyšší, řepka olejka-výdrol;

- plevele citlivé v dávce 0,29 l/ha: ježatka kuří noha, trávy prosovité, béry, čirok halepský ze semen a plevele uvedené v předchozím odstavci.

Růstová fáze plevelů: jednoděložné - BBCH 11–13; dvouděložné - BBCH 12–14

Nelze vyloučit příznaky fytotoxicity na ošetřované plodině.

Citlivost odrůd konzultujte s držitelem povolení.

Následné plodiny: Následné plodiny lze pěstovat až po uplynutí uvedené doby:

- řepka olejka ozimá, ozimá pšenice - 5 měsíců od aplikace přípravku;

- cukrovka, sója, fazol, hrách, pšenice jarní - 10 měsíců od aplikace přípravku,

- slunečnice, jarní ječmen - 11 měsíců od aplikace přípravku.

Před pěstováním těchto plodin je nutné provést orbu nebo zpracování půdy (promísení půdy) do hloubky min. 20 cm.

V roce následujícím nelze vysévat jílek.

Náhradní plodiny: V případě likvidace porostu může být pěstována pouze kukuřice, a to nejdříve za 1 měsíc po aplikaci přípravku, a po provedení kultivace půdy (promísení půdy) do hloubky min. 20 cm.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty.

Čištění aplikačního zařízení:

1) Vypusťte veškerou aplikační kapalinu z aplikačního zařízení.

2) Trysky a sítka musejí být čištěny odděleně. Demontujte sací a výtlačné tryskové filtry, a důkladně je vyčistěte ve vodě.

3) Naplňte postřikovač vodou v množství odpovídající 10 % objemu nádrže, a postřikovač důkladně propláchněte (použijte rotační čisticí trysku, pokud je instalována).

4) Vyprázdněte aplikační zařízení.

5) Vypláchněte postřikovač ještě jednou podle kroků 2 a 3.

6) Znovu zkontrolujte filtry a odstraňte z nich všechny případné zbytky.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od okraje pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin [m]

kukuřice

5

0

0

0

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]

kukuřice

4

4

4

4

S ohledem na ochranu vodních organizmů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 10 m.

Návod k použití

S

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Kukuřice POST 12–16 BBCH AT 0,22 l + 2,0/ha Mero 33528 -TM 200–400 l max. 1×
Kukuřice POST 12–16 BBCH AT 0,29 l + 2,0/ha Mero 33528 -TM 200–400 l max. 1×
Soufflet Agro - webinar
AG NOVACHEM s.r.o.
Limagrain - kukuřice- 2021
Agro Aliance
Slunečnice - Syngenta
Agromanuál - personální

Kalendář akcí

Prohlédnout vše

Upozornění

Veškeré údaje uvedené na webu www.agromanual.cz jsou pouze informativní, při použití přípravků se řiďte etiketou přípravku.

detail