Chemap Agro s.r.o.

CARECA

Účinná látka

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Upozornění

Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody

SPe3:
- Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 4 m vzhledem k povrchové vodě.(Platí pro aplikaci do ovocných a lesních dřevin, živých plotů, rebarbory, okrasných porostů, čekanky, štěrbáku, salátu, řepky, jetele a kapusty)
- Za účelem ochrany necílových rostlin dodržte neošetřené ochranné pásmo 5 m od okraje ošetřovaného pozemku. Při 50 % redukci úletu je třeba dodržet ochrannou vzdálenost 5 m od okraje ošetřovaného pozemku, při 75 % a 90 % redukci není ochranná vzdálenost nutná.(Platí pro aplikaci do lesních dřevin, živých plotů, čekanky, štěrbáku, salátu, řepky, cukrovky, jetele a kapusty)
- Za účelem ochrany necílových rostlin dodržte neošetřené ochranné pásmo 5 m od okraje ošetřovaného pozemku. Při 50 % a 75 % redukci úletu je třeba dodržet ochrannou vzdálenost 5 m od okraje ošetřovaného pozemku, při 90 % redukci není ochranná vzdálenost nutná.(Platí pro aplikaci do ovocných stromů, rebarbory a okrasných porostů)

Spektrum účinnosti

Citlivé plevele: ježatka kuří noha, lipnice roční, ptačinec žabinec, rdesna, rozrazily, merlík bílý, penízek rolní, hořčice rolní, ředkev ohnice, hluchavky, kopřiva žahavka, výdrol obilnin.
Méně citlivé plevele: potlačuje pýr plazivý, šťovíky, přesličky, jitrocele.

Doporučení

Růstová fáze plodin v době aplikace:

- řepka olejka ozim - BBCH 13, tj. 3 pravé listy;

- čekanka, kořeny čekanky - po zasetí před vzejitím plodiny;

- cukrovka - semenné porosty - BBCH 14, tj. 4 pravé listy, v roce sklizně semen;

- krmná řepka olejka, kapusta, tuřín - semenné porosty - BBCH 13, tj. 3 pravé listy, v roce sklizně semen;

- jetel luční, jetel plazivý - semenné porosty - v užitkovém roce, pozdě na podzim;

- endivie širokolistá, salát hlávkový - venkovní pěstování - po zasetí před vzejitím plodiny;

- reveň rebarbora - porosty min. 1 rok staré, na podzim, v době vegetačního klidu;

- jabloň, hrušeň, slivoň - výsadby min. 1 rok staré, na podzim, v době vegetačního klidu;

- lesní školky - od 3. roku po výsadbě, pozdě na podzim, v době dormance kultury;

- lesní hospodářství, lesní stromy, živé ploty - pozdě na podzim, v době dormance kultury;

- okrasné dřeviny, stromy a keře - výsadby min. 1 rok staré, pozdě na podzim, v době dormance kultury.

Růstové fáze plevelů: BBCH 10–12, tj. děložní listy až 2 pravé listy.

Max. počet aplikací: 1× za sezonu

Dávka vody: 200–400 l/ha

Přípravek je vhodné aplikovat před zavlažováním nebo v době, kdy je očekáván déšť, protože herbicid musí být srážkami aktivován.

Vyvarujte se místního předávkování!

Při teplotách nad 10 °C je třeba přípravek co nejrychleji zapravit do půdy 4–6 cm hluboko nebo ošetřený důkladně zalít.

Přípravek nezabraňuje klíčení plevelů.

Na lehkých půdách dochází k rychlému odeznění herbicidního účinku, resp. účinek přípravku je krátkodobý.

Neaplikujte na půdu nebo na substráty s obsahem organické hmoty vyšším než 10 %.

Neaplikujte na umrzlou půdu.

Pokud po aplikaci přípravku následují srážky, nelze vyloučit zejména na lehkých půdách splavení přípravku do kořenové zóny rostlin a následné poškození ošetřovaného porostu.

Použití přípravku do plodin určených k dalšímu zpracování konzultujte s držitelem povolení.

Na ošetřeném pozemku lze obilniny vysévat až po 9 měsících, řepu, len, brambor, okurky, špenát, mrkev, kukuřici, košťáloviny, celer a jahody lze pěstovat za 5 měsíců.

V případě zaorávky se může pěstovat hrách, slunečnice, salát, bob, čočka a jiné vikvovité rostliny.

Přípravek nesmí zasáhnout úletem, odparem ani splachem okolní porosty ani oseté pozemky nebo pozemky určené k setí!

K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje pouze účinnou látku propyzamid na stejném pozemku po sobě bez přerušení ošetřením jiným herbicidem s odlišným mechanizmem účinku.

Nedostatečné vypláchnutí aplikačního zařízení může způsobit poškození následně ošetřovaných rostlin.

Přípravek se aplikuje pozemně postřikem schválenými postřikovači.

Postřik provádějte jen za bezvětří nebo mírného vánku, v tom případě ve směru po větru od dalších osob.

Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů:
Plodina
Bez redukce
Tryska
50 %
Tryska
75 %
Tryska
90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]
jabloň, hrušeň, slivoň, lesní stromy, živé ploty, lesní školky, reveň rebarbora, okrasné dřeviny - stromy a keře, čekanka, kořeny čekanky, endívie širokolistá, salát hlávkový, řepka olejka ozimá, řepka olejka krmná - semenné porosty, kapusta - semenné porosty, jetel, jetel luční semenné porosty, cukrovka - semenné porosty, tuřín semenné porosty
4
4
4
4
Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin [m]
jabloň, hrušeň, slivoň, reveň rebarbora, okrasné dřeviny - stromy a keře
5
5
5
0
lesní stromy, živé ploty, lesní školky, čekanka, kořeny čekanky, endivie širokolistá, salát hlávkový, řepka olejka ozimá, řepka olejka krmná - semenné porosty, cukrovka semenné porosty, kapusta - semenné porosty, jetel, jetel luční semenné porosty, cukrovka - semenné porosty, tuřín semenné porosty
5
5
0
0

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Cukrovka POST BBCH 14, tj. 4 pravé listy, v roce sklizně semen AT 1,7 l 200-400 l pouze semenné porosty, max. 1x za sezonu
Čekanka PRE po zasetí před vzejitím plodiny AT 3 l 200-400 l platí pro čekanka, kořeny čekanky, max. 1x za sezonu na podzim
Endivie - štěrbák zahradní PRE venkovní pěstování - po zasetí před vzejitím plodiny AT 2,8 l 200-400 l
Hrušeň POST výsadby min. 1 rok staré, na podzim, v době vegetačního klidu AT 3,4 l 200-400 l max. 1x za sezonu
Jabloň POST výsadby min. 1 rok staré, na podzim, v době vegetačního klidu AT 3,4 l 200-400 l max. 1x za sezonu
Jetel luční POST v užitkovém roce, pozdě na podzim AT 1,4 l 200-400 l pouze semenné porosty, max. 1x za sezonu
Jetel plazivý POST v užitkovém roce, pozdě na podzim AT 1,4 l 200-400 l pouze semenné porosty, max. 1x za sezonu
Kapusta POST BBCH 13, tj. 3 pravé listy, v roce sklizně semen AT 1,4 l 200-400 l platí pro kapusta - semenné porosty, max. 1x za sezonu
Lesní hospodářství POST pozdě na podzim, v době dormance kultury AT 3 l 200-400 l platí také pro lesní stromy, živé ploty, max. 1x za sezonu
Lesní školky POST od 3. roku po výsadbě, pozdě na podzim, v době dormance kultury AT 3 l 200-400 l max. 1x za sezonu
Okrasné dřeviny POST výsadby min. 1 rok staré, pozdě na podzim, v době dormance kultury AT 3,4 l 200-400 l platí pro stromy a keře, max. 1x za sezonu
Rebarbora POST porosty min. 1 rok staré, na podzim, v době vegetačního klidu AT 3,4 l 200-400 l platí pro reveň rebarbora - polní, max. 1x za sezonu
Řepka olejka, ozimá POST BBCH 13, tj. 3 pravé listy AT 1,7 l 200-400 l max. 1x za sezonu
Řepka olejka, ozimá POST BBCH 13, tj. 3 pravé listy, v roce sklizně semen AT 1,4 l 200-400 l platí pro řepka olejka krmná semenné porosty, max. 1x za sezonu
Salát PRE venkovní pěstování - po zasetí před vzejitím plodiny AT 2,8 l 200-400 l pouze salát hlávkový, max. 1x za sezonu
Slivoň POST výsadby min. 1 rok staré, na podzim, v době vegetačního klidu AT 3,4 l 200-400 l max. 1x za sezonu
Tuřín POST BBCH 13, tj. 3 pravé listy, v roce sklizně semen AT 1,4 l 200-400 l platí pro tuřín - semenné porosty, max. 1x za sezonu
detail