Chemap Agro s.r.o.

CARECA

Účinná látka

Agromanualshop.cz- Figaro - glyfosát za výhodnou cenu
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Upozornění

Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody

SPe3:
- Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 4 m vzhledem k povrchové vodě.(Platí pro aplikaci do ovocných a lesních dřevin, živých plotů, rebarbory, okrasných porostů, čekanky, štěrbáku, salátu, řepky, jetele a kapusty)
- Za účelem ochrany necílových rostlin dodržte neošetřené ochranné pásmo 5 m od okraje ošetřovaného pozemku. Při 50 % redukci úletu je třeba dodržet ochrannou vzdálenost 5 m od okraje ošetřovaného pozemku, při 75 % a 90 % redukci není ochranná vzdálenost nutná.(Platí pro aplikaci do lesních dřevin, živých plotů, čekanky, štěrbáku, salátu, řepky, cukrovky, jetele a kapusty)
- Za účelem ochrany necílových rostlin dodržte neošetřené ochranné pásmo 5 m od okraje ošetřovaného pozemku. Při 50 % a 75 % redukci úletu je třeba dodržet ochrannou vzdálenost 5 m od okraje ošetřovaného pozemku, při 90 % redukci není ochranná vzdálenost nutná.(Platí pro aplikaci do ovocných stromů, rebarbory a okrasných porostů)

Spektrum účinnosti

Citlivé plevele: ježatka kuří noha, lipnice roční, ptačinec žabinec, rdesna, rozrazily, merlík bílý, penízek rolní, hořčice rolní, ředkev ohnice, hluchavky, kopřiva žahavka, výdrol obilnin.
Méně citlivé plevele: potlačuje pýr plazivý, šťovíky, přesličky, jitrocele.

Doporučení

Růstová fáze plodin v době aplikace:

- řepka olejka ozim - BBCH 13, tj. 3 pravé listy;

- čekanka, kořeny čekanky - po zasetí před vzejitím plodiny;

- cukrovka - semenné porosty - BBCH 14, tj. 4 pravé listy, v roce sklizně semen;

- krmná řepka olejka, kapusta, tuřín - semenné porosty - BBCH 13, tj. 3 pravé listy, v roce sklizně semen;

- jetel luční, jetel plazivý - semenné porosty - v užitkovém roce, pozdě na podzim;

- endivie širokolistá, salát hlávkový - venkovní pěstování - po zasetí před vzejitím plodiny;

- reveň rebarbora - porosty min. 1 rok staré, na podzim, v době vegetačního klidu;

- jabloň, hrušeň, slivoň - výsadby min. 1 rok staré, na podzim, v době vegetačního klidu;

- lesní školky - od 3. roku po výsadbě, pozdě na podzim, v době dormance kultury;

- lesní hospodářství, lesní stromy, živé ploty - pozdě na podzim, v době dormance kultury;

- okrasné dřeviny, stromy a keře - výsadby min. 1 rok staré, pozdě na podzim, v době dormance kultury.

Růstové fáze plevelů: BBCH 10–12, tj. děložní listy až 2 pravé listy.

Max. počet aplikací: 1× za sezonu

Dávka vody: 200–400 l/ha

Přípravek je vhodné aplikovat před zavlažováním nebo v době, kdy je očekáván déšť, protože herbicid musí být srážkami aktivován.

Vyvarujte se místního předávkování!

Při teplotách nad 10 °C je třeba přípravek co nejrychleji zapravit do půdy 4–6 cm hluboko nebo ošetřený důkladně zalít.

Přípravek nezabraňuje klíčení plevelů.

Na lehkých půdách dochází k rychlému odeznění herbicidního účinku, resp. účinek přípravku je krátkodobý.

Neaplikujte na půdu nebo na substráty s obsahem organické hmoty vyšším než 10 %.

Neaplikujte na umrzlou půdu.

Pokud po aplikaci přípravku následují srážky, nelze vyloučit zejména na lehkých půdách splavení přípravku do kořenové zóny rostlin a následné poškození ošetřovaného porostu.

Použití přípravku do plodin určených k dalšímu zpracování konzultujte s držitelem povolení.

Na ošetřeném pozemku lze obilniny vysévat až po 9 měsících, řepu, len, brambor, okurky, špenát, mrkev, kukuřici, košťáloviny, celer a jahody lze pěstovat za 5 měsíců.

V případě zaorávky se může pěstovat hrách, slunečnice, salát, bob, čočka a jiné vikvovité rostliny.

Přípravek nesmí zasáhnout úletem, odparem ani splachem okolní porosty ani oseté pozemky nebo pozemky určené k setí!

K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje pouze účinnou látku propyzamid na stejném pozemku po sobě bez přerušení ošetřením jiným herbicidem s odlišným mechanizmem účinku.

Nedostatečné vypláchnutí aplikačního zařízení může způsobit poškození následně ošetřovaných rostlin.

Přípravek se aplikuje pozemně postřikem schválenými postřikovači.

Postřik provádějte jen za bezvětří nebo mírného vánku, v tom případě ve směru po větru od dalších osob.

Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů:
Plodina
Bez redukce
Tryska
50 %
Tryska
75 %
Tryska
90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]
jabloň, hrušeň, slivoň, lesní stromy, živé ploty, lesní školky, reveň rebarbora, okrasné dřeviny - stromy a keře, čekanka, kořeny čekanky, endívie širokolistá, salát hlávkový, řepka olejka ozimá, řepka olejka krmná - semenné porosty, kapusta - semenné porosty, jetel, jetel luční semenné porosty, cukrovka - semenné porosty, tuřín semenné porosty
4
4
4
4
Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin [m]
jabloň, hrušeň, slivoň, reveň rebarbora, okrasné dřeviny - stromy a keře
5
5
5
0
lesní stromy, živé ploty, lesní školky, čekanka, kořeny čekanky, endivie širokolistá, salát hlávkový, řepka olejka ozimá, řepka olejka krmná - semenné porosty, cukrovka semenné porosty, kapusta - semenné porosty, jetel, jetel luční semenné porosty, cukrovka - semenné porosty, tuřín semenné porosty
5
5
0
0

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Cukrovka POST BBCH 14, tj. 4 pravé listy, v roce sklizně semen AT 1,7 l 200-400 l pouze semenné porosty, max. 1x za sezonu
Čekanka PRE po zasetí před vzejitím plodiny AT 3 l 200-400 l platí pro čekanka, kořeny čekanky, max. 1x za sezonu na podzim
Endivie - štěrbák zahradní PRE venkovní pěstování - po zasetí před vzejitím plodiny AT 2,8 l 200-400 l
Hrušeň POST výsadby min. 1 rok staré, na podzim, v době vegetačního klidu AT 3,4 l 200-400 l max. 1x za sezonu
Jabloň POST výsadby min. 1 rok staré, na podzim, v době vegetačního klidu AT 3,4 l 200-400 l max. 1x za sezonu
Jetel luční POST v užitkovém roce, pozdě na podzim AT 1,4 l 200-400 l pouze semenné porosty, max. 1x za sezonu
Jetel plazivý POST v užitkovém roce, pozdě na podzim AT 1,4 l 200-400 l pouze semenné porosty, max. 1x za sezonu
Kapusta POST BBCH 13, tj. 3 pravé listy, v roce sklizně semen AT 1,4 l 200-400 l platí pro kapusta - semenné porosty, max. 1x za sezonu
Lesní hospodářství POST pozdě na podzim, v době dormance kultury AT 3 l 200-400 l platí také pro lesní stromy, živé ploty, max. 1x za sezonu
Lesní školky POST od 3. roku po výsadbě, pozdě na podzim, v době dormance kultury AT 3 l 200-400 l max. 1x za sezonu
Okrasné dřeviny POST výsadby min. 1 rok staré, pozdě na podzim, v době dormance kultury AT 3,4 l 200-400 l platí pro stromy a keře, max. 1x za sezonu
Rebarbora POST porosty min. 1 rok staré, na podzim, v době vegetačního klidu AT 3,4 l 200-400 l platí pro reveň rebarbora - polní, max. 1x za sezonu
Řepka olejka, ozimá POST BBCH 13, tj. 3 pravé listy, v roce sklizně semen AT 1,4 l 200-400 l platí pro řepka olejka krmná semenné porosty, max. 1x za sezonu
Řepka olejka, ozimá POST BBCH 13, tj. 3 pravé listy AT 1,7 l 200-400 l max. 1x za sezonu
Salát PRE venkovní pěstování - po zasetí před vzejitím plodiny AT 2,8 l 200-400 l pouze salát hlávkový, max. 1x za sezonu
Slivoň POST výsadby min. 1 rok staré, na podzim, v době vegetačního klidu AT 3,4 l 200-400 l max. 1x za sezonu
Tuřín POST BBCH 13, tj. 3 pravé listy, v roce sklizně semen AT 1,4 l 200-400 l platí pro tuřín - semenné porosty, max. 1x za sezonu
Agro Aliance
Syngenta Czech s.r.o.
AgromanaualShop.cz Roundup

Kalendář akcí

Prohlédnout vše

Upozornění

Veškeré údaje uvedené na webu www.agromanual.cz jsou pouze informativní, při použití přípravků se řiďte etiketou přípravku.

Anketa

Jak se Vám líbí nové názvosloví chorob a používáte je?
16%
5%
3%
22%
5%
49%
detail