Chemap Agro s.r.o.

CENTURION PLUS

Účinná látka

Agromanualshop.cz- Figaro - glyfosát za výhodnou cenu
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3:
- Cukrovka, mrkev, cibule, zelí, jahodník: Za účelem ochrany necílových rostlin dodržujte neošetřené ochranné pásmo 10 m od okraje ošetřovaného pozemku.Při 50% a 75 % redukci úletu pomocí trysek dodržte ochrannou vzdálenost s ohledem na necílové rostliny 5 m od okraje ošetřovaného pozemku, při 90% redukci není ochranná vzdálenost nutná.
- Řepka ozimá: Za účelem ochrany necílových rostlin dodržujte neošetřené ochranné pásmo 5 m od okraje ošetřovaného pozemku.Při 50% redukci úletu pomocí trysek dodržte ochrannou vzdálenost s ohledem na necílové rostliny 5 m od okraje ošetřovaného pozemku, při 75% a 90% redukci není ochranná vzdálenost nutná.

Doporučení

Dávka vody: 200–300 l/ha

Způsob aplikace: postřik

Max. počet aplikací v plodině: cibule max. 1×, cukrovka max. 1×, jahodník max. 1× za rok, mrkev max. 1×, řepka olejka max. 1× na podzim nebo na jaře, zelí max. 1×

Růstová fáze plevele: jednoleté jednoděložné ve fázi 2.–5. listu, pýr plazivý ve fázi 4.–6. listu

Citlivé plevele: ježatka kuří noha, oves hluchý, pýr plazivý, výdrol obilnin

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty.

Následné plodiny: Bez omezení.

Náhradní plodiny: V případě předčasné zaorávky lze jako náhradní pěstovat ty plodiny, pro které je aplikace přípravku doporučována nebo jiné dvouděložné plodiny.

K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje účinnou látku typu inhibitoru růstu ACCase na stejném pozemku po sobě bez přerušení ošetřením jiným herbicidem s odlišným mechanizmem účinku.

Nedostatečné vypláchnutí aplikačního zařízení může způsobit poškození následně ošetřovaných rostlin.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina
bez redukce
tryska 50 %
tryska 75 %
tryska 90 %
Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin [m]
cukrovka, mrkev, cibule, zelí, jahody
10
5
5
0
řepka ozimá
5
5
0
0

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Cibule POST od 1.–2. listu, plevele 14–16 BBCH 56 2 l 200–300 l pýr plazivý, max. 1×
Cibule POST od 1.–2. listu, plevele 12–15 BBCH 56 0,8 l 200–300 l plevele jednoděložné jednoleté, max. 1×
Cukrovka POST od 12 BBCH do doby, kdy rostliny pokryly max. 50 % meziřádků, plevele 12–15 BBCH 56 0,8 l 200–300 l plevele jednoděložné jednoleté, max. 1×
Cukrovka POST od 12 BBCH do doby, kdy rostliny pokryly max. 50 % meziřádků, plevele 14–16 BBCH 56 2 l 200–300 l pýr plazivý, max. 1×
Jahodník POST před květem nebo po sklizni, plevele 14–16 BBCH 30 2 l 200–300 l pýr plazivý, max. 1×
Jahodník POST před květem nebo po sklizni, plevele 12–15 BBCH 30 0,8 l 200–300 l plevele jednoděložné jednoleté, max. 1×
Mrkev POST od 12 BBCH, plevele 14–16 BBCH 40 2 l 200–300 l pýr plazivý, max. 1×
Mrkev POST od 12 BBCH, plevele 12–15 BBCH 40 0,8 l 200–300 l plevele jednoděložné jednoleté, max. 1×
Řepka olejka, ozimá POST 12–30 BBCH, plevele 12–15 BBCH 40 0,8 l 200–300 l plevele jednoděložné jednoleté, max. 1×
Zelí POST po zakořenění sazenic, plevele 14–16 BBCH 28 2 l 200–300 l pýr plazivý, max. 1×
Zelí POST po zakořenění sazenic, plevele 12–15 BBCH 28 0,8 l 200–300 l plevele jednoděložné jednoleté, max. 1×
Agro Aliance
Syngenta Czech s.r.o.
AG NOVACHEM s.r.o.
Saaten Union CZ

Kalendář akcí

Prohlédnout vše

Upozornění

Veškeré údaje uvedené na webu www.agromanual.cz jsou pouze informativní, při použití přípravků se řiďte etiketou přípravku.

Anketa

Jak se Vám líbí nové názvosloví chorob a používáte je?
15%
6%
2%
24%
4%
50%
detail