BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

CHACO

Účinná látka

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

řepka olejka ozimá

200–400 l/ha

postřik

1× na jaře

hořčice bílá

200–400 l/ha

postřik

Spektrum účinnosti

- plevele citlivé: heřmákovec nevonný, chrpa modrák, mléč rolní, svízel přítula, pcháč oset, lilek černý, heřmánek pravý, pěťour maloúborný;

- plevele méně citlivé: svízel přítula (9–15 cm výšky), svlačec rolní, laskavec ohnutý, rdesno červivec.

Plevele aktivně rostoucí, v raných růstových fázích.

Aplikujte na suchý porost při teplotě 8–25 °C.

Srážky do 2 hodin po ošetření nemají vliv na účinnost přípravku.

Následné/náhradní plodiny: Pěstování následných plodin je bez omezení. Jako náhradní plodiny pěstujte kukuřici, řepku jarní, jarní obilniny a bílou hořčici.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty. Pozor na úlet postřikové kapaliny při provádění ošetření v blízkosti pěstovaných dvouděložných rostlin. Mimořádně citlivými jsou réva vinná a chmel. V blízkosti citlivých plodin ošetřovat jen za vhodných podmínek (bezvětří, nižší teploty). Za vysokých teplot mohou být citlivé plodiny poškozeny.

Veškeré zbytky ošetřených plodin co nejdříve po sklizni rozřezejte a zapravte do půdy, kde se rostlinné zbytky a rezidua přípravku rychleji rozloží. Rezidua přípravku v rostlinných pletivech (včetně hnoje), která nejsou zcela rozložena, mohou poškodit citlivé následné plodiny. Rostlinné zbytky z plodin ošetřených přípravkem CHACO nemohou být využity pro kompostování ani mulčování.

Čištění aplikačního zařízení: Aplikační zařízení nejméně 3× důkladně vypláchněte čistou vodou. Trysky a sítka musejí být čištěny odděleně. Nedostatečné vypláchnutí postřikového zařízení může způsobit poškození následně ošetřovaného porostu.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Hořčice POST 14–31 BBCH, po vzejití plevelů AT 0,35 l 200–400 l pouze hořčice bílá, mimo množitelské porosty
Řepka olejka, ozimá POST 20–31 BBCH, po vzejití plevelů AT 0,35 l 200–400 l mimo množitelské porosty
detail