Chemap Agro s.r.o.

CHEVALIER

Účinná látka

Balení

HDPE kanystr 5 l (hmotnost 3000 g)

Charakteristika

Postřikový herbicidní přípravek ve formě ve vodě dispergovatelného mikrogranulátu k hubení chundelky metlice, lipnice roční, ovsa hluchého, a dvouděložných plevelů v ozimé a jarní pšenici bez podsevu
Agromanualshop.cz- Figaro - glyfosát za výhodnou cenu
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

•Širokolisté kultury, zejména řepka, hořčice, cukrovka, luskoviny, zelenina aj. jsou k přípravku Chevalier vysoce citlivé a nesmějí proto být zasaženy, ani postřikem, ani úletem postřikové mlhy.
•Při aplikaci nesmí dojít k překrytí postřikových pásů.
•Před následným použitím příslušného postřikovače v jiných plodinách je nutno postřikovač řádně vyčistit postupem, která uvádíme dále.
•Chevalier nesmí být použit v ječmeni a ovsu, protože tyto plodiny mohou být přípravkem silně poškozeny.
•Chevalier nesmí být použit v pšenici s podsevem, neboť podsev může být přípravkem silně poškozen.
•Chevalier se musí použít vždy v kombinaci s adjuvantem Istroekol či Biopower.

Působení

Mesosulfuron-methyl a iodosulfuron-methyl Na, účinné látky přípravku Chevalier patří do skupiny sulfonylmočovin. Jejich mechanizmem účinku je inhibice enzymu acetolaktát syntetázy.
Zasažené citlivé plevele přestávají ihned po aplikaci růst, přestávají konkurovat obilnině, objevují se na nich chlorózy, nekrózy a postupně během 2 - 6 týdnů odumírají. Jsou přijímány převážně listy plevelů, v menší míře i prostřednictvím kořenů z půdy a translokovány po celé rostlině.
Mefenpyr-diethyl, antidot, urychluje odbourání účinných látek mesosulfuron-methyl a iodosulfuron-methyl v pšenici a tím zvyšuje selektivitu přípravku. . Přípravek má v závislosti na dávce reziduální účinnost po dobu 2-3 týdnů. Účinek přípravku není závislý na teplotě. Teplo, vyšší vzdušná vlhkost a vlhká půda v období aplikace účinek přípravku urychlují, sucho a další nepříznivé podmínky pro růst plevelů naopak zpomalují.V případě velmi nepříznivých podmínek pro růst a vývoj rostlin, zejména velmi chladného období a období delšího sucha, kdy je velmi suchá půda a nízká vzdušná vlhkost, nemusí být účinek přípravku za těchto podmínek dostatečný.
Chevalier nedoporučujeme používat v porostech, poškozených či oslabených mrazem, suchem, nadměrnými srážkami, škůdci či chorobami. Rovněž pokud jsou očekávány přízemní mrazíky, je vhodné aplikaci raději o několik dní odložit. Pokud těsně po aplikaci zejména u pšenice jarní dojde k prožloutnutí porostu či slabému zbrzdění růstu, jsou tyto příznaky jen krátkodobé, rychle vymizí a nemají žádný negativní vliv na další vývoj porostu ani na výnos.

Spektrum účinnosti

Chevalier spolehlivě hubí v postemergentní aplikaci většinu plevelných trav a dvouděložných plevelů, běžně se vyskytujících v pšenici. V dávce 250 g/ha dobře hubí i oves hluchý a většinu dvouděložných plevelů včetně svízele přítuly, velmi dobře potlačuje violku rolní a pcháč oset Účinek na méně citlivé plevele je mírně zvyšován přídavkem kapalného hnojiva DAM 390.

Doporučení

Chevalier je velmi flexibilní přípravek. Lze jej aplikovat kdykoliv od fáze dvou listů pšenice do konce odnožování.
Při pozdější aplikaci bývají plevele zpravidla přerostlé, účinek nemusí být za všech okolností spolehlivý a zvyšuje se citlivost obilniny k přípravku. Přípravek se aplikuje jedenkrát během vegetace.
Nejlepší účinnosti se dosáhne při aplikaci na mladé, aktivně rostoucí plevele za podmínek příznivých pro růst a vývoj rostlin. Dvouděložné plevele jsou nejcitlivější od vzcházení do 6 listů; později účinnost, zejména za nepříznivých podmínek a u méně citlivých plevelných druhů může klesat. Chundelka metlice je nejcitlivější od fáze prvého listu do konce odnožování.
Přípravek se aplikuje vždy s adjuvantem Mero 33528, Istroekol nebo Biopower v dávce 1 l/ha.

Návod k použití

Přípravek lze aplikovat běžnými postřikovači, které zabezpečí přesné a rovnoměrné dávkování. Při aplikaci doporučujeme použít dávku vody 200-400 l/ha.
Dávky pod 200 l/ha nejsou vhodné vzhledem ke zvýšenému riziku úletů a pro zabezpečení dobré pokryvnosti, dávku 400 l doporučujeme použít ve velmi hustých porostech.
Postřik se smí provádět jen za bezvětří nebo mírného vánku a v tom případě tak, aby postřiková kapalina nebyla zanášena na pracující.
Postřik nesmí ani v malém množství zasáhnout jakékoliv okolní porosty. Neaplikovat letecky, jen pozemně.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Pšenice jarní POST jaro, DC 12–32 AT 0,25 kg + 1,0 l Biopower nebo Istroekol 200–400 l Vždy používat v kombinaci s doporučením adjuvantem, lze kombinovat s DAM
Pšenice ozimá POST jaro, DC 12–32 AT 0,25 kg TM 0,25 kg + 1,0 l Biopower nebo Istroekol
TM 0,25 kg +0,2 kg Sekator + 1,0 l Biopower nebo Istroekol
200–400 l Vždy používat v kombinaci s doporučením adjuvantem, lze kombinovat s DAM
Agro Aliance
Syngenta Czech s.r.o.
AG NOVACHEM s.r.o.
Saaten Union CZ

Kalendář akcí

Prohlédnout vše

Upozornění

Veškeré údaje uvedené na webu www.agromanual.cz jsou pouze informativní, při použití přípravků se řiďte etiketou přípravku.

Anketa

Jak se Vám líbí nové názvosloví chorob a používáte je?
15%
6%
2%
24%
4%
50%
detail