BASF
BASF
BASF

CHLORSULFURON 75 WG

Účinná látka

Limagrain
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Upozornění

SPe3:
- Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů 4 m.
- Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin 15 m.

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

pšenice ozimá

200–300 l/ha

postřik

Plevele při postemergentní aplikaci: rané růstové fáze, aktivně rostoucí.

Sucho, nízké nebo velmi vysoké teploty zpomalují působení přípravku.

Aplikujte na suchý porost.

Dešťové srážky do 3 hodin po ošetření mohou snížit účinnost přípravku.

Spektrum plevelů:

- plevele citlivé: chrpa plní, ptačinec žabinec, mák vlčí, heřmánkovec nevonný, pomněnka rolní, kokoška pastuší tobolka, penízek rolní, řepka olejka - výdrol;

- plevele méně citlivé: rmen rolní.

Vliv na procesy zpracování prostřednictvím transformačních procesů konzultuje s držitelem povolení.

Následné plodiny:

- v roce použití pouze obilniny; - po uplynutí 12 měsíců: ostatní plodiny s výjimkou řepy a jetelovin; - po uplynutí 24 měsíců: všechny plodiny. Před pěstováním následných plodin pozemek zorejte do hloubky min. 20 cm.

Náhradní plodiny: V případě likvidace porostu lze během 3 měsíců od ošetření jako náhradní plodiny pěstovat pšenici nebo oves. Před výsevem proveďte orbu.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty ani oseté pozemky nebo pozemky určené k setí.

Čištění aplikačního zařízení: Bezprostředně po postřiku nádrž zcela vyprázdněte, opláchněte vodou všechny díly postřikovače a opět vyprázdněte. Naplňte nádrž vodou a přidejte přípravek na mytí postřikovače. Postupujte podle návodu na jeho použití. Proplachujte min. 10 minut se zapnutým míchadlem. Díly postřikovače demontujte a vypláchněte zvlášť v roztoku přípravku na čištění postřikovačů. Vše znovu vypláchněte čistou vodou. Trysky a sítka musejí být čištěny odděleně.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]

pšenice ozimá

4

4

4

4

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin [m]

pšenice ozimá

15

10

5

5

Za účelem ochrany vodních organizmů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek nelze na těchto pozemcích aplikovat ani při použití vegetačního pásu.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Pšenice ozimá POST na jaře 21–30 BBCH, plevele po vzejití AT 10 g 200–300 l max. 1×
detail