BASF
BASF
BASF

CLAP FORTE

Účinná látka

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3: Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin a členovců 5 m.
SPe1: Za účelem ochrany podzemní vody neaplikujte tento přípravek nebo jiný, jestliže obsahuje účinnou látku clopyralid, vícekrát než jednou za tři roky na stejném pozemku.

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

řepka olejka

200–400 l/ha

postřik

1× na jaře

Spektrum účinnosti:

- plevele citlivé: heřmánkovec přímořský, chrpa modrák.

Nelze vyloučit projevy fytotoxicity na porostech řepky olejky jarní. Citlivost odrůd konzultujte s držitelem povolení.

Vliv na kvantitativní a kvalitativní výnosové parametry řepky olejky jarní konzultujte s držitelem povolení.

Růstová fáze plevelů: aktivně rostoucí, max. BBCH 18

Následné plodiny: Pěstování následných plodin je bez omezení.

Náhradní plodiny: Jako náhradní plodiny lze pěstovat řepku olejku, cibuli a obilniny. Po 4 měsících od aplikace pěstovat rajčata, sóju, slunečnici. Před pěstováním náhradních plodin proveďte orbu.

Další upozornění:

Nepoužívejte žádný rostlinný materiál, který byl ošetřen přípravkem Clap Forte, na kompostování, nebo mulčování.

Nepoužívejte chlévskou mrvu zvířat, která byla krmena plodinami ošetřenými přípravkem Clap Forte, na kompostování.

Rezidua přípravku Clap Forte v rostlinných pletivech (včetně hnoje), které nejsou zcela rozložená, můžou mít vliv na následné citlivé plodiny. V případě, že ošetřené zbytky plodin nebyly zcela rozloženy, vyhněte se pěstování uvedených plodin: hrách, fazole a jiné luštěniny, mrkev a další miříkovité rostliny, brambory, salát a další složnokvěté (hvězdnicovité) rostliny, skleníkové a chráněné plodiny.

Aby se zabránilo negativnímu vlivu na polní plodiny po aplikaci Clap Forte, nepěstujte citlivé plodiny na podzim (např. ozimé fazole) ve stejném roce, kdy bylo provedeno ošetření přípravkem Clap Forte. Tam, kde se plánuje výsadba/výsev citlivých plodin na jaře, aplikujte přípravek Clap Forte nejpozději do konce července předešlého roku.

Všechen ošetřený rostlinný materiál musí být nasekaný a zapravený do půdy do začátku podzimu (nebo co nejdříve po sklizni), což usnadňuje uvolnění reziduí do půdy a rychlejší degradaci. Ujistěte se, že byly veškeré ošetřené rostlinné zbytky (včetně hnoje) plně rozloženy před pěstováním citlivých plodin

Pozor na úlet postřikové kapaliny při ošetřování v blízkosti rostoucích dvouděložných rostlin. Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty úletem ani odparem! Mimořádně citlivými jsou réva vinná a chmel. V blízkosti vinic a chmelnic ošetřovat jen za vhodných podmínek (bezvětří, nižší teploty). Za vysokých teplot (nad 23 °C) mohou být citlivé plodiny poškozeny i výpary přípravku.

Použití přípravku v množitelských porostech konzultujte s držitelem povolení.

Čištění aplikačního zařízení: Nedostatečné vypláchnutí aplikačního zařízení může způsobit poškození následně ošetřovných plodin

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových členovců a necílových rostlin [m]

řepka olejka ozimá a jarní

5

5

0

0

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Řepka olejka, jarní POST 18–51 BBCH, po vzejití plevelů AT 0,167 kg 200–400 l max. 1×
Řepka olejka, ozimá POST 29–51 BBCH, po vzejití plevelů AT 0,167 kg 200–400 l max. 1× na jaře
detail