Limagrain
Limagrain
Limagrain

Chemap Agro s.r.o.

CLERAVO

Účinná látka

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3:
- Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 4 m vzhledem k povrchové vodě.
- Za účelem ochrany necílových rostlin dodržujte neošetřené ochranné pásmo 5 m od okraje ošetřovaného pozemku. Při 50 % redukci úletu pomocí trysek dodržte ochrannou vzdálenost 5 m od okraje ošetřovaného pozemku. Při 75 a 90 % redukci úletu pomocí trysek není ochranná vzdálenost nutná.

Spektrum účinnosti

- citlivé plevele: kokoška pastuší tobolka, merlík bílý, úhorník mnohodílný, svízel přítula, kakosty, ječmen - výdrol, hluchavky, heřmánky, mák vlčí, ředkev ohnice, hořčice bílá, hořčice rolní, rozrazily, ptačinec žabinec, penízek rolní.

- méně citlivé plevele: psárka rolní, chrpa modrák, pcháč oset, mléč rolní, violka rolní;

Doporučení

Plodina, oblast použití
Dávka vody
Způsob aplikace
Max. počet aplikací v plodině
řepka olejka
100–400 l /ha
postřik
max. 1×

Návod k použití

Přípravek lze i při aplikaci ve fázi řepky BBCH 10–18 kombinovat v tank–mix směsi se smáčedlem DASH HC v dávce 1,0 l/ha. Přidáním smáčedla (adjuvantu) DASH HC se dosáhne zlepšení účinku, zejména za sucha.

Nepoužívejte v poškozených či oslabených porostech.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty ani oseté pozemky nebo pozemky určené k setí!

Čištění aplikačního zařízení

Ihned po skončení postřiku důkladně vyčistěte aplikační zařízení. Úplně vyprázdněte postřikovač a vypláchněte nádrž, ramena a trysky dvakrát až třikrát čistou vodou (minimálně 5 % objemu nádrže postřikovače) dokud není odstraněna pěna a veškeré stopy přípravku.

Přípravek v tank–mix směsi s přípravkem DASH HC je třeba použít v souladu s návody k použití obou přípravků.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina
bez redukce
tryska 50 %
tryska 75 %
tryska 90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]
ozimá a jarní řepka olejka
4
4
4
4
Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin [m]
ozimá a jarní řepka olejka
5
5
0
0

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Řepka olejka, jarní POST 10–18 BBCH, jednoděložné plevele a výdrol obilnin 12–13 BBCH, dvouděložné plevele 12–14 BBCH AT 1 l 100–400 l pouze odrůdy Clearfield, max. 1×
Řepka olejka, ozimá POST na jaře 30–50 BBCH, jednoděložné plevele a výdrol obilnin 12–13 BBCH, dvouděložné plevele 12–14 BBCH AT 1 l + 1,0 l/ha Dash HC - TM 100–400 l pouze odrůdy Clearfield, max. 1×
Řepka olejka, ozimá POST 10–18 BBCH, jednoděložné plevele a výdrol obilnin 12–13 BBCH, dvouděložné plevele 12–14 BBCH AT 1 l 100–400 l pouze odrůdy Clearfield, max. 1×
detail