Chemap Agro s.r.o.

CLERAVO

Účinná látka

Agromanualshop.cz- Figaro - glyfosát za výhodnou cenu
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3:
- Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 4 m vzhledem k povrchové vodě.
- Za účelem ochrany necílových rostlin dodržujte neošetřené ochranné pásmo 5 m od okraje ošetřovaného pozemku. Při 50 % redukci úletu pomocí trysek dodržte ochrannou vzdálenost 5 m od okraje ošetřovaného pozemku. Při 75 a 90 % redukci úletu pomocí trysek není ochranná vzdálenost nutná.

Spektrum účinnosti

- citlivé plevele: kokoška pastuší tobolka, merlík bílý, úhorník mnohodílný, svízel přítula, kakosty, ječmen - výdrol, hluchavky, heřmánky, mák vlčí, ředkev ohnice, hořčice bílá, hořčice rolní, rozrazily, ptačinec žabinec, penízek rolní.

- méně citlivé plevele: psárka rolní, chrpa modrák, pcháč oset, mléč rolní, violka rolní;

Doporučení

Plodina, oblast použití
Dávka vody
Způsob aplikace
Max. počet aplikací v plodině
řepka olejka
100–400 l /ha
postřik
max. 1×

Návod k použití

Přípravek lze i při aplikaci ve fázi řepky BBCH 10–18 kombinovat v tank–mix směsi se smáčedlem DASH HC v dávce 1,0 l/ha. Přidáním smáčedla (adjuvantu) DASH HC se dosáhne zlepšení účinku, zejména za sucha.

Nepoužívejte v poškozených či oslabených porostech.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty ani oseté pozemky nebo pozemky určené k setí!

Čištění aplikačního zařízení

Ihned po skončení postřiku důkladně vyčistěte aplikační zařízení. Úplně vyprázdněte postřikovač a vypláchněte nádrž, ramena a trysky dvakrát až třikrát čistou vodou (minimálně 5 % objemu nádrže postřikovače) dokud není odstraněna pěna a veškeré stopy přípravku.

Přípravek v tank–mix směsi s přípravkem DASH HC je třeba použít v souladu s návody k použití obou přípravků.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina
bez redukce
tryska 50 %
tryska 75 %
tryska 90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]
ozimá a jarní řepka olejka
4
4
4
4
Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin [m]
ozimá a jarní řepka olejka
5
5
0
0

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Řepka olejka, jarní POST 10–18 BBCH, jednoděložné plevele a výdrol obilnin 12–13 BBCH, dvouděložné plevele 12–14 BBCH AT 1 l 100–400 l pouze odrůdy Clearfield, max. 1×
Řepka olejka, ozimá POST na jaře 30–50 BBCH, jednoděložné plevele a výdrol obilnin 12–13 BBCH, dvouděložné plevele 12–14 BBCH AT 1 l + 1,0 l/ha Dash HC - TM 100–400 l pouze odrůdy Clearfield, max. 1×
Řepka olejka, ozimá POST 10–18 BBCH, jednoděložné plevele a výdrol obilnin 12–13 BBCH, dvouděložné plevele 12–14 BBCH AT 1 l 100–400 l pouze odrůdy Clearfield, max. 1×
Agro Aliance
Syngenta Czech s.r.o.
AgromanaualShop.cz Roundup

Kalendář akcí

Prohlédnout vše

Upozornění

Veškeré údaje uvedené na webu www.agromanual.cz jsou pouze informativní, při použití přípravků se řiďte etiketou přípravku.

Anketa

Jak se Vám líbí nové názvosloví chorob a používáte je?
15%
5%
3%
23%
5%
50%
detail