BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

CLERAVO FLEX

Účinná látka

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe1:
- Za účelem ochrany podzemní vody neaplikujte tento přípravek nebo jiný, jestliže obsahuje účinnou látku quinmerac, vícekrát než jednou za tři roky na stejném pozemku.
- Za účelem ochrany podzemní vody neaplikujte tento přípravek nebo jiný, jestliže obsahuje účinnou látku imazamox, vícekrát než jednou za dva roky na stejném pozemku.

DO: Ochranná vzdálenost mezi hranicí ošetřené plochy nesmí být menší než 5 metrů od hranice oblasti využívané zranitelnými skupinami obyvatel.

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v  plodině

řepka olejka ozimá

100–400 l/ha

postřik

1× na jaře

Spektrum účinnosti:

Dávka 2,0 l/ha

Citlivé plevele - chundelka metlice, kokoška pastuší tobolka, chrpa modrá, úhorník mnohodílný, svízel přítula, ibišek trojdílný, pomněnka rolní, mák vlčí, penízek rolní, rozrazil břečťanolistý

Méně citlivé plevele - oves hluchý, drchnička rolní, hluchavka nachová, heřmánkovec nevonný, hořčice rolní, ptačinec žabinec, rozrazil perský, violka rolní, pšenice - výdrol

Dávka 1,4 l/ha

Citlivé plevele - svízel přítula, ibišek trojdílný, pomněnka rolní, penízek rolní, rozrazil břečťanolistý

Méně citlivé plevele - chundelka metlice, drchnička rolní, kokoška pastuší tobolka, chrpa modrá, úhorník mnohodílný, hluchavka nachová, heřmánkovec nevonný, mák vlčí, ptačinec žabinec, rozrazil perský

Růstové fáze plevelů:

BBCH 12–14, svízel přítula až 4 přesleny.

Nelze vyloučit projevy fytotoxicity. Citlivost odrůdy konzultujte s držitelem povolení

Náhradní a následné plodiny:

Po sklizni řepky olejky (odrůdy Clearfield) je možné pěstovat jakoukoli plodinu bez omezení.

Pokud je potřeba řepku předčasně zaorat, je možné jako náhradní plodinu pěstovat jarní řepku olejku - pouze odrůdy Clearfield, jarní obilniny a kukuřici (1 měsíc po aplikaci a intenzivním zpracování půdy do hloubky nejméně 20 cm).

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty ani oseté pozemky nebo pozemky určení k setí. Mimořádně citlivé jsou réva vinná a chmel. V blízkosti vinic a chmelnic ošetřovat jen za vhodných podmínek (bezvětří, nižší teploty). Za vysokých teplot mohou být citlivé plodiny poškozeny.

Čištění aplikačního zařízení:

Ihned po skončení postřiku důkladně vyčistěte aplikační zařízení. Úplně vyprázdněte postřikovače a vypláchněte nádrž, ramena a trysky 2–3× čistou vodou (minimálně 5 % objemu nádrže postřikovače), dokud není odstraněna pěna a veškeré stopy přípravku

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Řepka olejka, ozimá POST 30–33 BBCH, po vzejití plevelů AT 1,4-2 l 100–400 l pouze odrůdy Clearfield
detail