Chemap Agro s.r.o.

CLIO

Účinná látka

Agromanualshop.cz- Figaro - glyfosát za výhodnou cenu
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemní a povrchové vody

SPe2
- Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (více nebo rovno 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 10 m.

SPe3
- Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 4 m vzhledem k povrchové vodě.
- Za účelem ochrany necílových rostlin dodržujte neošetřené ochranné pásmo 1 m od okraje ošetřovaného pozemku.

Působení

Plevele citlivé - merlík bílý, penízek rolní, hluchavka nachová, kokoška pastuší tobolka.

Plevele méně citlivé - ježatka kuří noha.

Doporučení

Růstová fáze plodiny při aplikaci: BBCH 13, tj. 3. list
Růstová fáze plevelů: dvouděložné jednoleté - BBCH 12, tj. 2 pravé listy; ježatka kuří noha - BBCH 13, tj. 3. list.
Přípravek se aplikuje pozemně postřikem schválenými postřikovači.
Po ošetření kukuřice přípravkem Clio + Dash HC může dojít k projevům zpravidla přechodné fytotoxicity - chloróza, deformace listů a zaostávání růstu rostlin.
Citlivost odrůd kukuřice konzultujte s držitelem registrace!
Jako následné plodiny je možné pěstovat ozimé obilniny, jarní obilniny, luskoviny.
K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje pouze účinnou látku topramezon na stejném pozemku po sobě bez přerušení ošetřením jiným herbicidem s odlišným mechanismem účinku.
Nelze vyloučit poškození náhradních plodin v případě zaorávky porostu.
Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty úletem, odparem ani splachem!
Vzhledem k charakteru přípravku nelze v případě nedostatečného vypláchnutí použitého aplikačního zařízení vyloučit poškození následně ošetřovaných rostlin zbytky přípravku CLIO + Dash HC.
Přípravek je nutné použít v tank-mix směsi se smáčedlem Dash HC v souladu s návody na jejich použití.
SPe2 Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (? 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 10 m. Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití.
Postřik nesmí zasáhnout sousední necílové porosty.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů:
Plodina
Bez redukce
Tryska
50 %
Tryska
75 %
Tryska
90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů [m]
kukuřice setá
4
4
4
4
Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin [m]
kukuřice setá
1
1
1
1

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Kukuřice POST 3. list AT 0,15 l + 1,0 l/ha Dash HC 250–300 l plevele 12 BBCH, max. 1
Agro Aliance
Syngenta Czech s.r.o.
AgromanaualShop.cz Roundup

Kalendář akcí

Prohlédnout vše

Upozornění

Veškeré údaje uvedené na webu www.agromanual.cz jsou pouze informativní, při použití přípravků se řiďte etiketou přípravku.

Anketa

Jak se Vám líbí nové názvosloví chorob a používáte je?
16%
5%
3%
22%
4%
49%
detail