Limagrain
Limagrain
Limagrain

Chemap Agro s.r.o.

CLIOPHAR 300 SL

Účinná látka

Balení

5 l PET láhev

Charakteristika

Selektivní postřikový herbicid ve formě kapalného koncentrátu určený k hubení odolných dvouděložných plevelů, zejména heřmánků, heřmánkovců a pcháčů.

Koupit přípravek na AgromanualShop.cz
Koupit na AgromanualShop.cz

Agronutrition
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

Postřik nesmí zasáhnout vedlejší citlivé plodiny, zejména vojtěšku, jetele, ovocné stromy, vinnou révu a chmel!
Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemní a povrchové vody
SPe1 Za účelem ochrany podzemní vody neaplikujte tento přípravek nebo jiný , jestliže obsahuje účinnou látku clopyralid v podzimním období.
SPe1 Za účelem ochrany podzemní vody neaplikujte tento přípravek nebo jiný , jestliže obsahuje účinnou látku clopyralid vícekrát než jednou za dva roky na stejném pozemku.
SPe3 Za účelem ochrany necílových rostlin dodržte neošetřené ochranné pásmo 10 m od okraje ošetřovaného pozemku.

Působení

Přípravek Cliophar 300 SL působí jako růstový herbicid, citlivé plevele krátce po postřiku zastavují růst, postupně ztrácejí svoji přirozenou barvu. Listy a stonky se deformují a v průběhu 10-21 dnů po aplikaci odumírají.

Spektrum účinnosti

Plevele citlivé - pcháč oset, rmeny, plevele heřmánkovité, kopretina osenní, turan kanadský, lopuchy, podběl lékařský, chrpa modrák, výdrol slunečnice, pohanka svlačcovitá, regenerující vojtěška setá;
ve fázi děložních lisů až základu 1. páru pravých listů (BBCH 10–11) - tetlucha kozí pysk, mrkvous obecný, rdesna; rdesno ptačí je méně citlivé.

Doporučení

Maximální počet aplikací:

- 1× za vegetační sezonu,

- cukrovka - aplikace je dělenáv termínech T1 - T2 - T3.

Pokyny pro aplikaci:

- cukrovka - aplikace přípravku je dělenáv termínech T1 - T2 - T3, v intervalu min. 5 dní, vždy na nově vzešlou plevelnou vlnu, plevele se nacházejí v růstové fázi BBCH 10–11, tj. děložní listy plně rozvinuté až základ prvního páru pravých listů; cukrovka od BBCH 12, tj. 2 pravé listy (= BBA 21) - dávkování: dělená aplikace 0,15 - 0,15 - 0,2 l/ha; nebo jednorázová aplikace 0,35 l/ha na přerostlý pcháč oset ve fázi BBCH 30 do 20 cm jeho výšky, cukrovka od BBCH 16, tj. 6 pravých listů (= BBA 23);

- trávy na semeno: BBCH 14–30, tj. 4. list až začátek sloupkování;

- cibule: BBCH 12–18, tj. 2–8 listů;

- okrasné trávníky: od BBCH 14, tj. od 4 listů;

- jádroviny, podnože ovocných dřevin: rozhoduje růstová fáze plevelů, je nutné zabránit kontaktu postřiku s listy ovocných dřevin;

- lesní hospodářství: síje a sazenice smrku a borovice - celoplošný postřik po vyzrání letorostů; ostatní dřeviny - aplikace v průběhu vegetace jako meziřádkový postřik s ochrannými kryty - rozhoduje růstová fáze plevelů .

Růstové fáze plevelů: plevele vzešlé, aktivně rostoucí

- dvouděložné jednoleté a vytrvalé - max. BBCH 16, tj. 6 pravých listů,

- pcháč oset BBCH 30–31, tj. přízemní růžice až 10 % konečné velikosti.

Přípravek se aplikuje pozemně postřikem schválenými postřikovači.

Druhové a odrůdové složení trávníku z hlediska možné fytotoxicity přípravku konzultujte s držitelem registrace.

V případě, že trávník obsahuje jako požadovanou složku dvouděložné rostliny, je nutná konzultace rizika fytotoxicity s držitelem registrace.

Pozor na úlet postřikové kapaliny při ošetřování v blízkosti rostoucích dvouděložných rostlin. Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty úletem ani odparem! Mimořádně citlivými jsou réva vinná a chmel. V blízkosti vinic a chmelnic ošetřovat jen za vhodných podmínek (bezvětří, nižší teploty). Za vysokých teplot (nad 23 °C) mohou být citlivé plodiny poškozeny i výpary přípravku.

Vzhledem k charakteru přípravku nelze v případě nedostatečného vypláchnutí použitého aplikačního zařízení vyloučit poškození následně ošetřovaných rostlin zbytky přípravku Cliophar 300 SL.

Postřik provádějte jen za bezvětří nebo mírného vánku, v tom případě ve směru po větru od dalších osob. Další práce lze provádět až po důkladném oschnutí ošetřených rostlin.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Cibule POST 12–18 BBCH AT 0,4 l 300–400 l Semenné porosty, max. 1×
Cukrovka POST od 23 BBA, plevele od 30 BBCH až 20 cm výšky AT 0,35 l jednorázově 200 l max. 1×, pcháč oset
Cukrovka POST od 21 BBA, plevele BBCH 10–11 AT 0,5 l děleně 0,15 - 0,15 - 0,2 l/ha 200 l max. 3×,
Hrušeň POST AT 0,4 l 300–400 l max. 1×
Jabloň POST AT 0,4 l 300–400 l max. 1×
Lesní dřeviny POST AT 0,4 l 300–400 l max. 1×, pouze síje a sazenice zaškolkované
Lesní školky POST AT 0,5 l 300–400 l max. 1×, pouze uvolněné prázdné tabule a záhony
Ovocné dřeviny POST AT 0,4 l 300–400 l max. 1×, pouze ovocné dřeviny podnože
Trávníky POST od 14 BBCH 35 zkrmování na zeleno 0,8 l 300–400 l max. 1×, pouze trávníky okrasné
Trávy POST 14–30 BBCH AT 0,4 l 300–400 l max. 1×, pouze semenné porosty
Agro Aliance
AG NOVACHEM s.r.o.
Slunečnice - Syngenta
Kniha Biologie a regulace plevelů  - Novinka 2018

Kalendář akcí

Prohlédnout vše

Upozornění

Veškeré údaje uvedené na webu www.agromanual.cz jsou pouze informativní, při použití přípravků se řiďte etiketou přípravku.

Anketa

Jak se Vám líbí nové názvosloví chorob a používáte je?
24%
6%
5%
16%
5%
44%
detail