BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

CLIOPHAR 300 SL

Účinná látka

Balení

5 l PET láhev

Charakteristika

Selektivní postřikový herbicid ve formě kapalného koncentrátu určený k hubení odolných dvouděložných plevelů, zejména heřmánků, heřmánkovců a pcháčů.

Koupit přípravek na AgromanualShop.cz
Koupit na AgromanualShop.cz

Limagrain
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

Postřik nesmí zasáhnout vedlejší citlivé plodiny, zejména vojtěšku, jetele, ovocné stromy, vinnou révu a chmel!
Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemní a povrchové vody
SPe1 Za účelem ochrany podzemní vody neaplikujte tento přípravek nebo jiný , jestliže obsahuje účinnou látku clopyralid v podzimním období.
SPe1 Za účelem ochrany podzemní vody neaplikujte tento přípravek nebo jiný , jestliže obsahuje účinnou látku clopyralid vícekrát než jednou za dva roky na stejném pozemku.
SPe3 Za účelem ochrany necílových rostlin dodržte neošetřené ochranné pásmo 10 m od okraje ošetřovaného pozemku.

Působení

Přípravek Cliophar 300 SL působí jako růstový herbicid, citlivé plevele krátce po postřiku zastavují růst, postupně ztrácejí svoji přirozenou barvu. Listy a stonky se deformují a v průběhu 10-21 dnů po aplikaci odumírají.

Spektrum účinnosti

Plevele citlivé - pcháč oset, rmeny, plevele heřmánkovité, kopretina osenní, turan kanadský, lopuchy, podběl lékařský, chrpa modrák, výdrol slunečnice, pohanka svlačcovitá, regenerující vojtěška setá;
ve fázi děložních lisů až základu 1. páru pravých listů (BBCH 10–11) - tetlucha kozí pysk, mrkvous obecný, rdesna; rdesno ptačí je méně citlivé.

Doporučení

Maximální počet aplikací:

- 1× za vegetační sezonu,

- cukrovka - aplikace je dělenáv termínech T1 - T2 - T3.

Pokyny pro aplikaci:

- cukrovka - aplikace přípravku je dělenáv termínech T1 - T2 - T3, v intervalu min. 5 dní, vždy na nově vzešlou plevelnou vlnu, plevele se nacházejí v růstové fázi BBCH 10–11, tj. děložní listy plně rozvinuté až základ prvního páru pravých listů; cukrovka od BBCH 12, tj. 2 pravé listy (= BBA 21) - dávkování: dělená aplikace 0,15 - 0,15 - 0,2 l/ha; nebo jednorázová aplikace 0,35 l/ha na přerostlý pcháč oset ve fázi BBCH 30 do 20 cm jeho výšky, cukrovka od BBCH 16, tj. 6 pravých listů (= BBA 23);

- trávy na semeno: BBCH 14–30, tj. 4. list až začátek sloupkování;

- cibule: BBCH 12–18, tj. 2–8 listů;

- okrasné trávníky: od BBCH 14, tj. od 4 listů;

- jádroviny, podnože ovocných dřevin: rozhoduje růstová fáze plevelů, je nutné zabránit kontaktu postřiku s listy ovocných dřevin;

- lesní hospodářství: síje a sazenice smrku a borovice - celoplošný postřik po vyzrání letorostů; ostatní dřeviny - aplikace v průběhu vegetace jako meziřádkový postřik s ochrannými kryty - rozhoduje růstová fáze plevelů .

Růstové fáze plevelů: plevele vzešlé, aktivně rostoucí

- dvouděložné jednoleté a vytrvalé - max. BBCH 16, tj. 6 pravých listů,

- pcháč oset BBCH 30–31, tj. přízemní růžice až 10 % konečné velikosti.

Přípravek se aplikuje pozemně postřikem schválenými postřikovači.

Druhové a odrůdové složení trávníku z hlediska možné fytotoxicity přípravku konzultujte s držitelem registrace.

V případě, že trávník obsahuje jako požadovanou složku dvouděložné rostliny, je nutná konzultace rizika fytotoxicity s držitelem registrace.

Pozor na úlet postřikové kapaliny při ošetřování v blízkosti rostoucích dvouděložných rostlin. Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty úletem ani odparem! Mimořádně citlivými jsou réva vinná a chmel. V blízkosti vinic a chmelnic ošetřovat jen za vhodných podmínek (bezvětří, nižší teploty). Za vysokých teplot (nad 23 °C) mohou být citlivé plodiny poškozeny i výpary přípravku.

Vzhledem k charakteru přípravku nelze v případě nedostatečného vypláchnutí použitého aplikačního zařízení vyloučit poškození následně ošetřovaných rostlin zbytky přípravku Cliophar 300 SL.

Postřik provádějte jen za bezvětří nebo mírného vánku, v tom případě ve směru po větru od dalších osob. Další práce lze provádět až po důkladném oschnutí ošetřených rostlin.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Cibule POST 12–18 BBCH AT 0,4 l 300–400 l Semenné porosty, max. 1×
Cukrovka POST od 23 BBA, plevele od 30 BBCH až 20 cm výšky AT 0,35 l jednorázově 200 l max. 1×, pcháč oset
Cukrovka POST od 21 BBA, plevele BBCH 10–11 AT 0,5 l děleně 0,15 - 0,15 - 0,2 l/ha 200 l max. 3×,
Hrušeň POST AT 0,4 l 300–400 l max. 1×
Jabloň POST AT 0,4 l 300–400 l max. 1×
Lesní dřeviny POST AT 0,4 l 300–400 l max. 1×, pouze síje a sazenice zaškolkované
Lesní školky POST AT 0,5 l 300–400 l max. 1×, pouze uvolněné prázdné tabule a záhony
Ovocné dřeviny POST AT 0,4 l 300–400 l max. 1×, pouze ovocné dřeviny podnože
Trávníky POST od 14 BBCH 35 zkrmování na zeleno 0,8 l 300–400 l max. 1×, pouze trávníky okrasné
Trávy POST 14–30 BBCH AT 0,4 l 300–400 l max. 1×, pouze semenné porosty
detail