Chemap Agro s.r.o.

CLOE 300 SL

Účinná látka

Charakteristika

Další obchodní jméno přípravku MAJOR 300 SL.
Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

Interval mezi aplikacemi

cukrovka

200–300 l/ha

postřik

1× nebo dělená aplikace

6–10 dnů

pšenice ozimá

200–300 l/ha

postřik

řepka olejka

200–300 l/ha

postřik

Nejefektivněji ničí mladé, intenzívně rostoucí plevele od fáze 2–3 pravých listů do fáze max. 6 pravých listů; pcháč optimálně ve fázi přízemní listové růžice; heřmánkovité plevele ve fázi malé listové růžice.

Spektrum účinnosti:

- citlivé plevele: chrpa polní, heřmánkovec nevonný, pcháč rolní, rmen rolní, heřmánek pravý, lilek černý, pěťour maloúborný, opletka obecná.

Řepka ozimá: Přípravek aplikujte na jaře, od počátku prodlužovacího růstu řepky do fáze již viditelného hlavního květenství (těsně obklopeného nejvyššími listy) tj. BBCH 30–50.

Pšenice ozimá: Přípravek aplikujte na jaře od začátku odnožování do konce odnožování obilnin (BBCH 21–29).

Cukrová řepa: Přípravek aplikujte ve fázi 2–4 pravých listů řepy (BBCH 12–14). Přípravek lze aplikovat jednorázově v dávce 0,3–0,4 l/ha nebo v dělené aplikaci: - první ošetření 0,2 l/ha, - druhé ošetření 0,2 l/ha, - třetí ošetření 0,2 l/ha. Termíny aplikace: První ošetření proveďte ve fázi 2–4 pravých listů cukrovky (BBCH 12-14) a následná ošetření při dalším vzcházení plevelů.

Nepoužívejte v poškozených či oslabených porostech.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty! Mimořádně citlivými jsou réva vinná a chmel. V blízkosti vinic a chmelnic ošetřovat jen za vhodných podmínek (bezvětří, nižší teploty). Za vysokých teplot (nad 23 °C ) mohou být citlivé plodiny poškozeny.

Následné plodiny: Po sklizni rostlin ošetřených přípravkem Major 300 SL ve stejné vegetační sezoně nevysévejte luštěniny (hrách, fazole, vikev, vojtěška atd.) a lilkovité (brambory, rajče atd.) Mezi následně pěstovanými plodinami na podzim stejného kalendářního roku mohou být obilniny, řepka nebo trávy. V případě nutnosti předčasné likvidace porostu ošetřeného přípravkem Major 300 SL lze na stejném poli pěstovat: řepku, obilniny, cukrovou řepu, kukuřici nebo trávy. Veškeré zbytky ošetřených plodin co nejdříve po sklizni rozřezejte a zapravte do půdy, kde se rostlinné zbytky a rezidua přípravku rychleji rozloží. Rezidua přípravku v rostlinných pletivech (včetně hnoje), která nejsou zcela rozložena, mohou poškodit citlivé následné plodiny (luskoviny, mrkev, brambory, salát, rajčata).

Čištění aplikačního zařízení: Nedostatečné vypláchnutí aplikačního zařízení může způsobit poškození následně ošetřovaných rostlin.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Cukrovka POST 12–14 BBCH, dělená aplikace AT 0,2 l 3×0,2 l/ha max. 3×, plevele dvouděložné
Cukrovka POST 12–14 BBCH AT 0,3-0,4 l max. 1×, plevele dvouděložné
Pšenice ozimá POST 21–29 BBCH, na jaře AT 0,3-0,4 l max. 1×, plevele dvouděložné
Řepka olejka, jarní POST 30–50 BBCH AT 0,3-0,4 l max. 1×, plevele dvouděložné
Řepka olejka, ozimá POST 30–50 BBCH, na jaře AT 0,3-0,4 l max. 1×, plevele dvouděložné
detail