Chemap Agro s.r.o.

CLOMATE

Účinná látka

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3 Aplikace do řepky: Za účelem ochrany necílových rostlin dodržte neošetřené ochranné pásmo 5 m vzhledem k nezemědělské půdě. Při 50%, 75% a 90% redukci úletu pomocí trysek není ochranná vzdálenost nutná.

Spektrum účinnosti

Plevele citlivé - svízel přítula, ptačinec žabinec, kokoška pastuší tobolka, hluchavka nachová.

Plevele méně citlivé - merlík bílý.

Doporučení

Plodina, oblast použití
Dávka vody
Způsob aplikace
Max. počet aplikací v plodině
bob, brambor, hrách, mrkev, řepka olejka
200–400 l/ha
postřik

Upřesnění podmínek aplikace:

Semena musí být před aplikací zakryta min. 2 cm půdy.

Herbicidní film vzniklý po správné aplikaci přípravku nesmí být porušen zpracováním půdy anebo prudkými srážkami bezprostředně po postřiku.

Předpokladem účinnosti přípravku je dostatečná půdní vlhkost, herbicid musí být aktivován např. srážkami. Na půdách s vyšší sorpční schopností a na půdách s vysokou náchylností na vysychání povrchových vrstev nelze vyloučit snížení účinnosti.

Pokud po aplikaci přípravku následují srážky, nelze vyloučit, zejména na lehkých půdách, splavení přípravku do kořenové zóny rostlin a následné poškození ošetřovaného porostu.

Citlivost odrůd konzultujte s držitelem povolení.

Při aplikaci na písčitých půdách, zejména s obsahem humusu pod 1%, není vyloučeno poškození porostu.

Následné plodiny: Po sklizni plodiny musí být půda zorána do hloubky min. 15 cm. Poté lze pěstovat obilniny, řepku olejku, fazol obecný, brambory, hrách, kukuřici, len, cukrovku, tuřín. Jiné plodiny nepěstujte.

Náhradní plodiny: Pozemek po poškozené plodině je vždy nutné zorat do hloubky min. 25 cm. Od ošetření poškozené plodiny musí uběhnout min. 6 týdnů. Po plodině ošetřené na podzim lze pěstovat ozimé obilniny. Po plodině ošetřené na podzim lze na jaře pěstovat hrách, fazol obecný, brambory. Dále lze pěstovat jarní obilniny, kukuřici, cibuli, karotku, len, tuřín - od ošetření poškozené plodiny musí uběhnout min. 7 měsíců. Jiné plodiny nepěstujte. Po plodině ošetřené na jaře lze pěstovat hrách, fazol obecný, brambory, karotku, cukrovou řepu, cibuli, len, tuřín. Dále lze pěstovat kukuřici, fazol šarlatový - od ošetření poškozené plodiny musí uběhnout min. 9 týdnů. Jiné plodiny nepěstujte.

Přípravek nesmí zasáhnout úletem, odparem ani splachem okolní porosty ani oseté pozemky nebo pozemky určené k setí.

Použití přípravku v plodinách určených k množení konzultujte s držitelem povolení.

Postřikové zařízení a veškeré další vybavení ihned po aplikaci důkladně vypláchněte vodou s vhodným čisticím prostředkem. Nedostatečné vypláchnutí může způsobit poškození následně ošetřovaných rostlin. Voda z proplachování postřikového zařízení nesmí být likvidována na právě osetém/ osázeném pozemku nebo na pozemku, který je určen k dalšímu pěstování rostlin.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin [m]

řepka ozimá

5

0

0

0

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Bob PRE ihned po zasetí, plevele před vzejitím AT 0,25 l 200–400 l svízel přítula, plevele dvouděložné jednoleté
Brambor PRE po poslední proorávce naslepo, před vzejitím plodiny a plevelů AT 0,25 l 200–400 l max. 1×,svízel přítula, plevele dvouděložné jednoleté
Hrách PRE ihned po zasetí, plevele před vzejitím AT 0,25 l 200–400 l svízel přítula, plevele dvouděložné jednoleté
Mrkev PRE ihned po zasetí, plevele před vzejitím AT 0,25 l 200–400 l svízel přítula, plevele dvouděložné jednoleté
Řepka olejka, ozimá PRE ihned po zasetí, plevele před vzejitím AT 0,33 l 200–400 l svízel přítula, plevele dvouděložné jednoleté
detail