Chemap Agro s.r.o.

COLZOR SYNC TEC

Účinná látka

Agromanualshop.cz- Figaro - glyfosát za výhodnou cenu
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3 : Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů 8 m.

DO: Vzdálenost mezi hranicí ošetřené plochy nesmí být menší než 5 metrů od hranice oblasti využívané širokou veřejností.

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

řepka olejka

200–300 l/ha

postřik

Spektrum účinnosti:

- plevele citlivé - kokoška pastuší tobolka, svízel přítula, heřmánek pravý, heřmánkovec přímořský, mák vlčí, ptačinec žabinec, rozrazil perský, lipnice roční, úhorník mnohodílný;

- plevele méně citlivé - psárka polní, pomněnka rolní.

Přípravek Colzor Sync Tec je třeba aplikovat hned po setí nebo nejpozději do 3 dnů.

Růstové fáze plevelů: plevele nevzešlé tj. ve fázi BBCH 00–07

Nepoužívejte v poškozených či oslabených porostech.

Předpokladem bezpečnosti pro plodinu je dobře připravené seťové lůžko, dostatečná hloubka setí a zakrytí semen půdou.

Neaplikujte na kamenitých, štěrkových nebo podmáčených půdách.

Neaplikujte v době, kdy se očekávají intenzivní srážky.

Po aplikaci přípravku nelze vyloučit přechodnou fytotoxicitu zejména v podobě zežloutnutí až vybělení rostlin nebo zbrzdění růstu.

Následné plodiny: Před setím následných plodin musí být půda zpracována minimálně do hloubky 20 cm. V rámci normálního osevního postupu po sklizni plodiny lze vysévat obilniny, řepku olejku bob, hrách, brambory, len, tuřín a cukrovku pokud uplyne minimálně 12 měsíců od aplikace. V případě, že dojde k předčasné zaorávce řepky olejky, lze vysévat jako náhradní plodinu řepku olejku a kukuřici. Kukuřici lze vysévat po uplynutí 9 měsíců od aplikace.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty ani oseté pozemky nebo pozemky určené k setí.

Za vysokých teplot a vlhkosti vzduchu mohou být sousední plodiny poškozeny výpary přípravku.

Čištění aplikačního zařízení: Okamžitě po ošetření úplně vyprázdněte aplikační zařízení. Minimálně třikrát důkladně vypláchněte nádrž čistou vodou a propláchněte ramena, hadice a trysky. Po každém vypláchnutí úplně vyprázdněte aplikační zařízení. Trysky, sítka a filtry čistěte odděleně.

Nedostatečné vypláchnutí aplikačního zařízení může způsobit poškození následně ošetřovaných rostlin.

Příprava postřikové kapaliny: Kapalinu je nutné míchat až do konce aplikace, nenechat postřikovou jíchu stát a je třeba vystříkat postřikovou kapalinu okamžitě po její přípravě.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]

řepka olejka ozimá

8

4

4

4

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Řepka olejka, ozimá PRE do 3 dnů po zasetí AT 5 l 200–300 l max. 1×
Agro Aliance
Syngenta Czech s.r.o.
AgromanaualShop.cz Roundup

Kalendář akcí

Prohlédnout vše

Upozornění

Veškeré údaje uvedené na webu www.agromanual.cz jsou pouze informativní, při použití přípravků se řiďte etiketou přípravku.

Anketa

Jak se Vám líbí nové názvosloví chorob a používáte je?
17%
5%
3%
22%
4%
49%
detail