Chemap Agro s.r.o.

CORIDA

Účinná látka

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Upozornění

SPe3: Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů 4 m.
DO: S ohledem na ochranu vodních organizmů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 10 m.

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

ječmen, pšenice

200–400 l/ha

postřik

Nižší dávku přípravku použijte na plevele v raných růstových fázích.

Spektrum plevelů:

- plevele citlivé - hluchavka nachová, plevele heřmánkovité, pomněnka rolní, mák vlčí, rdesno červivec, ptačinec žabinec, penízek rolní, kokoška pastuší tobolka, merlík bílý, opletka obecná, hořčice rolní.

Vliv na procesy zpracování konzultujte s držitelem povolení.

Následné plodiny: Pěstování následných plodin je bez omezení.

Náhradní plodiny: V případě zaorání plodiny lze pěstovat obilniny.

Postřik nesmí zasáhnout okolní porosty.

Použití přípravku v množitelských porostech konzultujte se s držitelem povolení.

Čištění postřikového zařízení: Ihned po použití vypusťte postřikové zařízení. Systém vysušte a 3× důkladně vypláchněte čistou vodou. Trysky a sítka musejí být čištěny odděleně.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]

ozimé a jarní obilniny

4

4

4

4

S ohledem na ochranu vodních organizmů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 10 m.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Ječmen jarní POST 31–39 BBCH, plevele do 16 BBCH aktivně rostoucí 30 15-25 g 200–400 l/ max. 1×
Ječmen ozimý POST 31–39 BBCH, plevele do 16 BBCH aktivně rostoucí 30 15-25 g 200–400 l/ max. 1×
Pšenice jarní POST 31–39 BBCH, plevele do 16 BBCH aktivně rostoucí 30 15-25 g 200–400 l/ max. 1×
Pšenice ozimá POST 31–39 BBCH, plevele do 16 BBCH aktivně rostoucí 30 15-25 g 200–400 l/ max. 1×
detail