Chemap Agro s.r.o.

CORUM

Účinná látka

Agromanualshop.cz- Figaro - glyfosát za výhodnou cenu
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3:
- Za účelem ochrany necílových rostlin dodržujte neošetřené ochranné pásmo 10 m od okraje ošetřovaného pozemku.
- Při podzimní aplikaci do jetele a vojtěšky: Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 4 m vzhledem k povrchové vodě.
- V případě použití 50 % a 75 % trysky redukující úlet je nutné dodržet ochrannou vzdálenost 5 m od okraje ošetřovaného pozemku, při použití 90 % trysky není ochranná vzdálenost nutná.

Doporučení

AT - ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace a sklizní.

Dávka vody: 100–400 l/ha

Způsob aplikace: postřik

Max. počet aplikací v plodině: max. 1×

Citlivé plevele: starček přímětník, heřmánek pravý, kolence, lilek černý, laskavec ohnutý, hluchavka objímavá, rdesno červivec, šrucha zelná, kokoška pastuší tobolka, ptačinec prostřední.

Méně citlivé plevele: rozrazil perský, merlík bílý, hořčice polní, ředkev ohnice.

Citlivost odrůd fazolu a vojtěšky k přípravku konzultujte s držitelem povolení.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty.

Následné plodiny: Na podzim lze po předchozí orbě pěstovat pšenici ozimou, ječmen ozimý, žito ozimé a tritikale ozimé. Na jaře lze pěstovat kukuřici, slunečnici, hrách, brambory, jarní obilniny a řepu.

Náhradní plodiny: Pěstování náhradních plodin konzultujte s držitelem povolení.

Nedostatečné vypláchnutí aplikačního zařízení může způsobit poškození následně ošetřovaných rostlin.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina
bez redukce
tryska 50 %
tryska 75 %
tryska 90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]
jetel, vojtěška - podzimní aplikace
4
4
4
4
Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin [m]
hrách, fazol, bob, sója, vojtěška, jetel
10
5
5
0

Minoritní použití - hrachor setý, hybrid jetele lučního a jetele prostředního (odrůda Pramedi), jetel bledožlutý, jetel panonský, jetel perský, jetel zvrhlý, komonice, pískavice řecké seno, tolice dětelová, vičenec ligrus

hrachor setý, hybrid jetele lučního a jetele prostředního (odrůda Pramedi), jetel bledožlutý, jetel panonský, jetel perský, jetel zvrhlý, komonice, pískavice řecké seno, tolice dětelová, vičenec ligrus

100–400 l/ha

postřik

1× jednorázově nebo 2× děleně

7–14 dnů při dělené aplikaci

Růstová fáze plodin při aplikaci: postemergentně, ve fázi min. 2–3 pravých listů plodiny (trojlístků u jetelovin) do začátku odnožování, případně do začátku prodlužovacího růstu na jaře v užitkovém roce jetelovin.

Upřesnění aplikačních dávek:

1) jetel zvrhlý, jetel perský, tolice dětelová, komonice, pískavice: plevele jednoleté jednoděložné a dvouděložné - Corum 0,9–1,1 l/ha + Dash HC (TM) 0,5–0,75 l/ha;

2) jetel panonský, jetel bleděžlutý, hybrid jetele lučního a prostředního (odrůda PRAMEDI), vičenec ligrus, hrachor setý: plevele jednoleté jednoděložné a dvouděložné Corum 1,0–1,25 l/ha + Dash HC 0,5–1,0 l/ha.

Při hrozícím přerůstání plevelů před dosažením potřebného růstového stádia plodiny, např. při nerovnoměrně vzešlém porostu jeteloviny a významném zaplevelení, lze použít dělenou aplikaci:

Corum 0,6–0,75 l/ha + Dash HC (TM) 0,5–0,75 l/ha, a následně Corum 0,5–0,65 l/ha + Dash HC (TM) 0,5–0,75 l/ha.

Přípravek je doporučeno doplnit smáčedlem (DASH HC v dávce 0,5–1,0 l/ha) pro zlepšení působení na méně citlivé plevele (zejména merlíky, rozrazily, ježatka apod.).

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů [m]

jetele, vičenec ligrus, tolice dětelová, rod komonice, pískavice řecké seno, hrachor setý

4

4

4

4

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin [m]

jetele, vičenec ligrus, tolice dětelová, rod komonice, pískavice řecké seno, hrachor setý

10

5

5

0

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Bob POST 12–25 BBCH, plevele 10–13 BBCH AT 1,25 l 100–400 l max. 1×
Fazol POST 12–25 BBCH, plevele 10–13 BBCH 42 1,25 l 100–400 l max. 1×
Hrách POST 12–25 BBCH, plevele 10–13 BBCH AT 1,25 l 100–400 l max. 1×
Hrachor setý POST plevele 10–16 BBCH AT 0,9-1,25 l 100–400 l všechna určení mimo výživu lidí, minor. reg.: ÚKZÚZ
Jetel bleděžlutý POST plevele 10–16 BBCH AT 0,9-1,25 l 100–400 l všechna určení mimo výživu lidí, minor. reg.: ÚKZÚZ
Jetel luční POST 12–25 BBCH, plevele 10–13 BBCH AT 1,25 l 100–400 l max. 1×, pouze semenné porosty
Jetel luční POST plevele 10–16 BBCH AT 0,9-1,25 l 100–400 l hybrid jetele lučního a jetele prostředního (odrůda Pramedi), všechna určení mimo výživu lidí, minor. reg.: ÚKZÚZ
Jetel nachový POST 12–25 BBCH, plevele 10–13 BBCH AT 1,25 l 100–400 l max. 1×, pouze semenné porosty
Jetel panonský POST plevele 10–16 BBCH AT 0,9-1,25 l 100–400 l všechna určení mimo výživu lidí, minor. reg.: ÚKZÚZ
Jetel perský POST plevele 10–16 BBCH AT 0,9-1,25 l 100–400 l všechna určení mimo výživu lidí, minor. reg.: ÚKZÚZ
Jetel plazivý POST 12–25 BBCH, plevele 10–13 BBCH AT 1,25 l 100–400 l max. 1×, pouze semenné porosty
Jetel zvrhlý POST plevele 10–16 BBCH AT 0,9-1,25 l 100–400 l všechna určení mimo výživu lidí, minor. reg.: ÚKZÚZ
Komonice bílá POST plevele 10–16 BBCH AT 0,9-1,25 l 100–400 l všechna určení mimo výživu lidí, minor. reg.: ÚKZÚZ
Pískavice řecké seno POST plevele 10–16 BBCH AT 0,9-1,25 l 100–400 l všechna určení mimo výživu lidí, minor. reg.: ÚKZÚZ
Sója POST 12–25 BBCH, plevele 10–13 BBCH AT 1,25 l 100–400 l max. 1×
Tolice dětelová POST plevele 10–16 BBCH AT 0,9-1,25 l 100–400 l všechna určení mimo výživu lidí, minor. reg.: ÚKZÚZ
Vičenec ligrus POST plevele 10–16 BBCH AT 0,9-1,25 l 100–400 l všechna určení mimo výživu lidí, minor. reg.: ÚKZÚZ
Vojtěška POST 12–19 BBCH, plevele 10–13 BBCH AT 1,25 l 100–400 l max. 1×
Vojtěška POST 12–25 BBCH, plevele 10–13 BBCH AT 1,25 l 100–400 l max. 1×, pouze semenné porosty
Agro Aliance
Syngenta Czech s.r.o.
AgromanaualShop.cz Roundup

Kalendář akcí

Prohlédnout vše

Upozornění

Veškeré údaje uvedené na webu www.agromanual.cz jsou pouze informativní, při použití přípravků se řiďte etiketou přípravku.

Anketa

Jak se Vám líbí nové názvosloví chorob a používáte je?
16%
5%
3%
22%
4%
49%
detail