BASF
BASF
BASF

AGRA

CORUM

Účinná látka

Koupit přípravek na AgromanualShop.cz
Koupit na AgromanualShop.cz

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3:
- Za účelem ochrany necílových rostlin dodržujte neošetřené ochranné pásmo 10 m od okraje ošetřovaného pozemku.
- Při podzimní aplikaci do jetele a vojtěšky: Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 4 m vzhledem k povrchové vodě.
- V případě použití 50 % a 75 % trysky redukující úlet je nutné dodržet ochrannou vzdálenost 5 m od okraje ošetřovaného pozemku, při použití 90 % trysky není ochranná vzdálenost nutná.

Doporučení

AT - ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace a sklizní.

Dávka vody: 100–400 l/ha

Způsob aplikace: postřik

Max. počet aplikací v plodině: max. 1×

Citlivé plevele: starček přímětník, heřmánek pravý, kolence, lilek černý, laskavec ohnutý, hluchavka objímavá, rdesno červivec, šrucha zelná, kokoška pastuší tobolka, ptačinec prostřední.

Méně citlivé plevele: rozrazil perský, merlík bílý, hořčice polní, ředkev ohnice.

Citlivost odrůd fazolu a vojtěšky k přípravku konzultujte s držitelem povolení.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty.

Následné plodiny: Na podzim lze po předchozí orbě pěstovat pšenici ozimou, ječmen ozimý, žito ozimé a tritikale ozimé. Na jaře lze pěstovat kukuřici, slunečnici, hrách, brambory, jarní obilniny a řepu.

Náhradní plodiny: Pěstování náhradních plodin konzultujte s držitelem povolení.

Nedostatečné vypláchnutí aplikačního zařízení může způsobit poškození následně ošetřovaných rostlin.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina
bez redukce
tryska 50 %
tryska 75 %
tryska 90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]
jetel, vojtěška - podzimní aplikace
4
4
4
4
Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin [m]
hrách, fazol, bob, sója, vojtěška, jetel
10
5
5
0

Minoritní použití - hrachor setý, hybrid jetele lučního a jetele prostředního (odrůda Pramedi), jetel bledožlutý, jetel panonský, jetel perský, jetel zvrhlý, komonice, pískavice řecké seno, tolice dětelová, vičenec ligrus

hrachor setý, hybrid jetele lučního a jetele prostředního (odrůda Pramedi), jetel bledožlutý, jetel panonský, jetel perský, jetel zvrhlý, komonice, pískavice řecké seno, tolice dětelová, vičenec ligrus

100–400 l/ha

postřik

1× jednorázově nebo 2× děleně

7–14 dnů při dělené aplikaci

Růstová fáze plodin při aplikaci: postemergentně, ve fázi min. 2–3 pravých listů plodiny (trojlístků u jetelovin) do začátku odnožování, případně do začátku prodlužovacího růstu na jaře v užitkovém roce jetelovin.

Upřesnění aplikačních dávek:

1) jetel zvrhlý, jetel perský, tolice dětelová, komonice, pískavice: plevele jednoleté jednoděložné a dvouděložné - Corum 0,9–1,1 l/ha + Dash HC (TM) 0,5–0,75 l/ha;

2) jetel panonský, jetel bleděžlutý, hybrid jetele lučního a prostředního (odrůda PRAMEDI), vičenec ligrus, hrachor setý: plevele jednoleté jednoděložné a dvouděložné Corum 1,0–1,25 l/ha + Dash HC 0,5–1,0 l/ha.

Při hrozícím přerůstání plevelů před dosažením potřebného růstového stádia plodiny, např. při nerovnoměrně vzešlém porostu jeteloviny a významném zaplevelení, lze použít dělenou aplikaci:

Corum 0,6–0,75 l/ha + Dash HC (TM) 0,5–0,75 l/ha, a následně Corum 0,5–0,65 l/ha + Dash HC (TM) 0,5–0,75 l/ha.

Přípravek je doporučeno doplnit smáčedlem (DASH HC v dávce 0,5–1,0 l/ha) pro zlepšení působení na méně citlivé plevele (zejména merlíky, rozrazily, ježatka apod.).

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů [m]

jetele, vičenec ligrus, tolice dětelová, rod komonice, pískavice řecké seno, hrachor setý

4

4

4

4

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin [m]

jetele, vičenec ligrus, tolice dětelová, rod komonice, pískavice řecké seno, hrachor setý

10

5

5

0

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Bob POST 12–25 BBCH, plevele 10–13 BBCH AT 1,25 l 100–400 l max. 1×
Fazol POST 12–25 BBCH, plevele 10–13 BBCH 42 1,25 l 100–400 l max. 1×
Hrách POST 12–25 BBCH, plevele 10–13 BBCH AT 1,25 l 100–400 l max. 1×
Hrachor setý POST plevele 10–16 BBCH AT 0,9-1,25 l 100–400 l všechna určení mimo výživu lidí, minor. reg.: ÚKZÚZ
Jetel bleděžlutý POST plevele 10–16 BBCH AT 0,9-1,25 l 100–400 l všechna určení mimo výživu lidí, minor. reg.: ÚKZÚZ
Jetel luční POST plevele 10–16 BBCH AT 0,9-1,25 l 100–400 l hybrid jetele lučního a jetele prostředního (odrůda Pramedi), všechna určení mimo výživu lidí, minor. reg.: ÚKZÚZ
Jetel luční POST 12–25 BBCH, plevele 10–13 BBCH AT 1,25 l 100–400 l max. 1×, pouze semenné porosty
Jetel nachový POST 12–25 BBCH, plevele 10–13 BBCH AT 1,25 l 100–400 l max. 1×, pouze semenné porosty
Jetel panonský POST plevele 10–16 BBCH AT 0,9-1,25 l 100–400 l všechna určení mimo výživu lidí, minor. reg.: ÚKZÚZ
Jetel perský POST plevele 10–16 BBCH AT 0,9-1,25 l 100–400 l všechna určení mimo výživu lidí, minor. reg.: ÚKZÚZ
Jetel plazivý POST 12–25 BBCH, plevele 10–13 BBCH AT 1,25 l 100–400 l max. 1×, pouze semenné porosty
Jetel zvrhlý POST plevele 10–16 BBCH AT 0,9-1,25 l 100–400 l všechna určení mimo výživu lidí, minor. reg.: ÚKZÚZ
Komonice bílá POST plevele 10–16 BBCH AT 0,9-1,25 l 100–400 l všechna určení mimo výživu lidí, minor. reg.: ÚKZÚZ
Pískavice řecké seno POST plevele 10–16 BBCH AT 0,9-1,25 l 100–400 l všechna určení mimo výživu lidí, minor. reg.: ÚKZÚZ
Sója POST 12–25 BBCH, plevele 10–13 BBCH AT 1,25 l 100–400 l max. 1×
Tolice dětelová POST plevele 10–16 BBCH AT 0,9-1,25 l 100–400 l všechna určení mimo výživu lidí, minor. reg.: ÚKZÚZ
Vičenec ligrus POST plevele 10–16 BBCH AT 0,9-1,25 l 100–400 l všechna určení mimo výživu lidí, minor. reg.: ÚKZÚZ
Vojtěška POST 12–19 BBCH, plevele 10–13 BBCH AT 1,25 l 100–400 l max. 1×
Vojtěška POST 12–25 BBCH, plevele 10–13 BBCH AT 1,25 l 100–400 l max. 1×, pouze semenné porosty
detail